Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

A7-E

Galilea lawpi Diospa munayninta Jesus ruwasqanmanta (3 kaq parte) chaynataq Judea lawpipas

IMA WATAPI

MAYPI

IMA PASASQANMANTA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32 watapi pascua pasayta

Galilea quchapi Betsaidapi

Betsaidamanmi botepi rirqa. Fariseokunamanta cuidakunankupaqmi nirqa. Ñawsatam hampirqa.

16:5-12

8:13-26

   

Cesarea de Filipopi

Diospa gobiernonpa llavenkunamanta. Jesusmi willakurqa wañukunanmantawan kawsarimunanmanta.

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Yaqapaschá Hermon urqupi

Jesuspa rikchayninmi kanchariqman tikrakururqa. Jehova Diosmi rimamurqa.

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Cesarea de Filipopi

Demonioyuq musutam sanoyachirqa.

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galileapi

Kaqmantam wañukunanmanta willakurqa.

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Capernaumpi

Challwamanta hurqusqa qullqitam servichikurqa.

17:24-27

     

Diospa gobiernonpi riqsisqa kaymanta. Chinkasqa ovejawan hinaspa mana allin sirvientewanmi rikchanachirqa.

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galileapi hinaspa Samariapi

Jerusalenman risqanpim qatiqninkunata nirqa Diospa gobiernonrayku tukuyta saqinankupaq.

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Judea lawpi Diospa munayninta Jesus ruwasqanmanta

IMA WATAPI

MAYPI

IMA PASASQANMANTA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32 watapi Ramada ruwana fiestapi

Jerusalenpi

Fiestapim yachachirqa. Hapinankupaqmi guardiakunata kacharqaku.

     

7:11-52

Jesusmi nirqa: “Ñuqam kani llapa runakunapa achkin”, nispa. Ñawsatam hampirqa.

     

8:12–9:41

Yaqapaschá Judeapi

70 qatiqninkunatam kacharqa. Kusisqam kutimurqaku.

   

10:1-24

 

Judeapi Betaniapi

Samariamanta allin runawanmi rikchanachirqa. Martapawan Mariapa wasinmanmi rirqa.

   

10:25-42

 

Yaqapaschá Judeapi

Kaqmantam imayna mañakunamanta yachachirqa. Hikutakuq amistadwanmi rikchanachirqa.

   

11:1-13

 

Demoniokunatam Diospa atiyninwan qarqurqa. Kaqmantam Jonasmanta rimarqa.

   

11:14-36

 

Huk fariseowanmi mikurqa. Fariseokuna iskay uya kasqankumantam nirqa.

   

11:37-54

 

Mana yuyayniyuq apu runawan hinaspa allin ruwaq yuyayniyuq sirvientewanmi rikchanachirqa.

   

12:1-59

 

Samana punchawpim kurkunpalla puriq warmita sanoyachirqa. Mostazawan hinaspa levadurawanmi rikchanachirqa.

   

13:1-21

 

32 watapi Diospa wasin chuyanchasqa kasqanta yuyarisqanku

Jerusalenpi

Allin michiqwan hinaspa ovejapa kanchanwanmi rikchanachirqa. Judiokunam rumiwan chuqarqaku. Jordan mayu patantam Betaniaman rirqa.

     

10:1-39