Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

A7-D

Galilea lawpi Diospa munayninta Jesus ruwasqanmanta (2 kaq parte)

IMA WATAPI

MAYPI

IMA PASASQANMANTA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

31 utaq 32 watapi

Capernaumpa hichpanpi

Diospa gobiernontam rikchanachirqa.

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Galilea quchapi

Botemantam wayrata hawkayachirqa.

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Gadara lawpi

Demoniokunam kuchikunaman yaykurqa.

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Yaqapaschá Capernaumpi

Hemorragiawan unquqtam sanoyachirqa. Jairopa churintam kawsarichirqa.

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Capernaumpi (?)

Iskay ñawsakunata hinaspa mana rimaq huk runatam sanoyachirqa.

9:27-34

     

Nazaretpi

Kaqmantam llaqtanpi mana uyarirqakuchu.

13:54-58

6:1-5

   

Galileapi

Kimsa kaq kutipi Galileapi purisqan. 12 apostolninkunatam astawan willakunankupaq kacharqa.

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberiadespi

Herodesmi Juanpa umanta qururachirqa. Jesustam manchakurqa.

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32 watapi pascua hichpata (Jn 6:4)

Capernaumpi (?) Galilea quchapi

12 apostolninkunapiwanmi kutimurqa. 5.000 qarikunamanmi mikuchirqa.

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Galilea quchapi Genesaretpa hichpanpi

Kamachiq kananpaqmi churaruyta munarqaku. Yaku hawantam purirqa. Runakunatam sanoyachirqa.

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Capernaumpi

Jesusmi nirqa: “Ñuqam kani kawsay qukuq tantaqa”, nispa. Achkam hukmanyaruspa pasakurqaku.

     

6:22-71

32 watapi pascua pasayta

Yaqapaschá Capernaumpi

Mana allin costumbrekunamanta rimasqan.

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Feniciapi Decapolispi

Fenicia lawmanta warmipa wawantam sanoyachirqa. 4.000 qarikunamanmi mikuchirqa.

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadanpi

Jonasmantam willakurqa.

15:39–16:4

8:10-12