Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

A7-B

Kay pachapi Jesus kasqanmanta: Diospa munayninta Jesus ruwayta qallaykusqanmanta

IMA WATAPI

MAYPI

IMA PASASQANMANTA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

29 watapi, yaqa octubrepi

Jordan mayupi, yaqapaschá chimpan Betaniapi utaq hichpanpi

Jesusmi bautizasqa hinaspa akllasqa karqa. Jehova Diosmi churinta riqsichispan kusikuywan qawamurqa.

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Judea chunniqpi

Diablom Jesusta tentarqa.

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Jordanpa chimpan Betaniapi

Bautizaq Juanmi nirqa Jesusqa Diospa malta carneron kasqanta. Jesuspa punta kaq qatiqninkuna.

     

1:15, 19-51

Galilea law Canapi Capernaumpi

Punta kaq milagro: Casarakuy convidopim yakuta vinoyarachirqa. Chaymantam Capernaunman rirqa.

     

2:1-12

30 wata pascuapi

Jerusalenpi

Diospa wasinpi rantikuqkunatam qarqurqa.

     

2:13-25

Nicodemowanmi parlarqa.

     

3:1-21

Judeapi Enonpi

Judeamanmi rirqa, qatiqninkunam bautizarqaku. Juanmi manaraq wañuchichkaptinku Jesusmanta willakurqa.

     

3:22-36

Tiberiadespi Judeapi

Juantam carcelarurqaku. Jesusmi Galileaman rirqa.

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicarpi (Samariapi)

Galileamanmi rirqa. Samaria llaqtayuqkunamanmi yachachirqa.

     

4:4-43

Judea chunniq