Salmos 89:1-52

Yachachinanpaq Ezra casta Etanpa yachachikuy takisqan 89  Dios Taytalláy,kuyapayakuq kasqaykimantamwiñaypaq takisaq.Confiakunapaq kasqaykimantamtukuy tiempopi willakullasaq.   Allin cimientasqa wasi hinamqamqa wiñaypaq kuyapayakuq kanki.Allin takyachisqa cielokuna hinamqamqa wiñaypaq confiakuna kanki.   Qanmi nirqanki:Akllasqaywanmi contratota rurarqani, nispa.Serviqniy Davidmanmi prometerqani, nispa.   Ñoqaqa paymanmi prometerqani:“Miraynikikunatam rey kanankupaqwiñaypaq takyachisaq” nispa.“Rantikipi wiñaypaq gobiernanankupaqmichuraykusaq” nispa.(Samariy)   Dios Taytalláy,hanaq pachapi kaqkunammilagroykikunamanta alabasunki.Sapaqchasqaykikuna huñunakuptinkumconfiakunapaq kasqaykimanta alabasunki.   Dios Taytalláy,cielokunapi kaqkunamantaqa¿pitaq igualasunkiman?Diospa churinkunamantaqa¿pitaq rikchakusunkiman?   Sapaqchasqakuna huñunakuptinkumqayllaykipi katkatatachinki.Muyuriqnikipi kaqkunamantapasaswan manchakuypaqmi kanki.   Llapallan Kamachiq Dios Taytalláy¿pitaq qam hina atiyniyoqqa kanman?Dios Taytalláy ¿pitaq qam hinatukuypi confiakuna Diosqa kanman?   Qanmi hoqarikuruq lamar qochapi munaychakunki.Qamqa hatun olankunatam tanirachinki. 10  Rahabwan sutichasqa Egipto naciontamguerrapi peleaqta hina vencerurqanki.Hatun atiynikiwanmienemigoykikunata cheqerachirqanki. 11  Qampam cielokunapas.Qampam kay pachapas.Kay pachataqa qanmi unancharqanki.Tukuy imankunatapas qanmi unancharqanki. 12  Norte lawpi kaqkunataqaqanmi unancharqanki.Surlawpi kaqkunataqaqanmi unancharqanki.Tabor Moqom kusikuspa alabasunki.Hermon Orqon kusikuspa alabasunki. 13  Atiyniyoqmi qampa brazoykiqa.Kallpayoqmi qampa makikiqa.Tukuy venceqmi alleq makikiqa. 14  Gobiernaspaykiqa allintapunim ruranki.Gobiernaspaykiqa allintapunim arreglanki.Gobiernaspaykiqa sutillatam kuyapayakunki.Sutilla confiakunam qamqa kanki. 15  Dios Taytalláy¡mayna kusisqamyachaywan alabasuqniki runakunaqa!¡Mayna kusisqamkancharichkaq qayllaykipi kawsaqkunaqa! 16  Paykunam tukuy tiempopisutikirayku kusikunku.Allinkuna rurasqaykiraykumhoqarisqa kanku. 17  Paykunataqa atiynikiwanmi sumaqchanki.Favornikiwan kallpanchaqniykum qamqa kanki. 18  Tayta Diospam munaychakuqninchikqa.Israelpa Chuya Diosninpam reyninchikqa. 19  Revelawaspaykim huk kutipi rimarqanki.Qanman sonqo runakunamanmi nirqanki:Valeroso soldadoytam yanaparqani.Runaykunamanta akllasqaytam hatuncharqani. 20  Ñoqapa serviqniy Davidtam tarirqani.Rey kananpaqmi aceitewan sapaqcharqani. 21  Atiyniywanmi paytaqa takyachisaq.Atiyniywanmi paytaqa kallpanchasaq. 22  Enemigonkunaqa manam paytaqa atacanqachu.Mana allin runakunaqa manam ñakarichinqachu. 23  Enemigonkunatam qayllanmanta chinkarachisaq.Cheqniqninkunatam ñoqaqa wañurachisaq. 24  Confiakuwananpaqmi paytaqa churasaq.Paytaqa ñoqam kuyapayasaq.Sutiyraykum atiyniyoqta rurasaq. 25  Lamar qochamantaraqmimunaychakunanpaq churasaq.Mayukunapa kasqankamaraqmimunaychakunanpaq churasaq. 26  Paymi kaynata qayakuwanqa:“Qanmi taytay kanki” nispa.“Qanmi Diosniy kanki” nispa.“Amparaykuqniymi qamqa kanki” nispa.“Salvaqniymi qamqa kanki” nispa. 27  Piwi churipa derechontam ñoqaqa qosaq.Kay pachapi reykunapa hawanpim churasaq. 28  Payta kuyaspamprometesqayta cumplisaqpuni.Paywan contratoytammana faltaspay cumplisaqpuni. 29  Mirayninkunatam wiñaypaq gobiernachisaq.Hanaq pacha kanankamaqagobiernontam takyachisaq. 30  Sichu paypa mirayninkuna kamachikuyniytasaqeruptinkuqa,sichu kamachisqayman hinamana kawsaptinkuqa, 31  sichu decretoykunata sarutyaptinkuqa,sichu kamachikuyniykunatamana kasukuptinkuqa 32  mana kasukusqankumantam varawan castigasaq.Mana allin rurasqankumantam azotewan castigasaq. 33  Chaywanpas kuyapayakuyniytaqamanam qechurusaqchu.Chaywanpas cheqap rimasqaytaqamanam negarusaqchu. 34  Contratoytaqa manam pakisaqchu.Rimasqaytaqa manam tikrasaqchu. 35  Chuya kasqayraykum huk kutillatajurarqani ñoqaqa.Manataqmi Davidtaqallullakusaqchu ñoqaqa. 36  Mirayninkunam wiñaypaq gobiernanqa.Ñawpaqniypi inti hinam gobiernon kanqa. 37  Gobiernonmi killa hinatakyachisqa kanqa.Puyukunapi testigo hinamgobiernon kanqa.(Samariy) 38  Chaywanpas piñakuruspaykimreypaq churasqaykita qepanchakururqanki.Chaywanpas piñakuruspaykimaceitewan sapaqchasqaykita wischupakururqanki. 39  Serviqnikiwan contrato rurasqaykitammana kaqman churarunki.Paypa coronantapaspampakamaraqmi wischurunki. 40  Mankaparurqankim murallankunata.Purmarachirqankim llaqtankunata. 41  Llapallan pasaqkunam suwakunku.Vecinonkunam paytaqa burlakunku. 42  Contranpi kaqkunatam kallpancharunki.Llapallan enemigonkunatam kusirachinki. 43  Laqoyarachinkim espadanpa filontapas.Manam sayarichirqankichu guerrapipas. 44  Sumaqllaña kaynintam tukurachirqanki.Paypa gobiernontam tukurachirqanki. 45  Mozo kaynintam menosyarachirqanki.Penqaymanmi paytaqa churarurqanki.(Samariy) 46  Dios Taytalláy ¿wiñaypaqchu pakakurunki?¿Wiñaypaqchu nina hina ruparinqa piñakuyniki? 47  Amayá qonqaychuwataykunaqa pisilla kasqanta,unanchasqayki runaqayanqallapaq kawsasqanta. 48  ¿Pi runaraqkawsaspa mana wañuqqa kanman?¿Pi runaraqwañusqakunapa kasqanmanta librakunman?(Samariy) 49  Señorlláy ¿maytaq ñawpaq tiempopikaq kuyakuyniki?¿confiakunapaq kasqaykiraykuDavidman juramentasqayki? 50  Señorlláy,yuyariyá kay serviqnikikunataqainsultawasqankuta.Yuyariyá achkallaña runakunapainsultawasqankuqa sonqoykupi kasqanta. 51  Dios Taytalláy,chaynatam enemigoykikuna insultawanku.Aceitewan sapaqchasqaykitam insultawanku.Tukuy ima rurasqaypim insultawanku. 52  ¡Tayta Diosyá alabasqa kachun!¡Wiña-wiñaypaqyá chayna kachun!

Willakuykuna