Salmos 45:1-17

Takiqkunapa maestronpaq, “Lirio” sutiyoq tonopi yuyaymananapaq Coreypa mirayninpa takisqan, kuyakuy taki 45  Sonqollaymi suma-sumaq palabrakunawanllimparisqa kachkan.Reyman takipunaypaqmisonqollayqa listollaña kachkan.Allin qellqaq hina rimanaypaqmisimillayqa listollaña kachkan.   Llapan runamantapaskuyayllapaqmi qamqa kanki.Suma-sumaqllaña rimaqmiqamqa kanki.Chayraykum Diosqawiñaypaq bendecisurqanki.   Valeroso soldado,espadaykitayá weqawnikiman watakuy.Kancharichkaq atiyniyoq kanaykipaqyáchaynata churakuy.   Caballopa chutasqan carretakunawanmi,atiyniyoq kasqaykita qawachikunaykipaqmivenceq-venceqllaña guerraman lloqsinki.Cheqap kaqkunata defiendenaykipaqmichaynataqa lloqsinki.Humildekunata defiendenaykipaqmichaynataqa lloqsinki.Allin kaqkunata defiendenaykipaqmichaynataqa lloqsinki.Hatun manchakuypaq kaqkunataqaalleq makikiwanmi ruranki.   Reynilláy,llapachallan runakunayáqampa chakillaykimanwichiypaq-wichiykuchunku.Enemigoykikunapa sonqonmanyáñawchi punta flechaykikunaclavakuruchunku.   Diosnilláy,qamqa wiña-wiñaypaqmi gobiernanki.Allin arregloman hinam gobiernanki.   Qamqa allin ruraytam kuyanki.Mana allin ruraytañataqmi cheqninki.Chayraykum Diospas akllasurqanki.Qampa Diosnikim akllasurqanki.Wakinmantapas qam kaqtaraqmikusikuywan huntaykusurqanki.Miski asnaq aceitewantallichkaq hinamkusikuywan huntaykusurqanki.   Mirra sutiyoq miski asnaqllañampachaykipas miskillataña asnarin.Aloe sutiyoq miski asnaqllañampachaykipas miskillataña asnarin.Canela sutiyoq miski asnaqllañampachaykipas miskillataña asnarin.Elefantepa waqonwanadornasqa palaciokunapimtocaqkunapas kusichisunki.   Huk reykunapa warmi churinkunapasakllasqayki warmikunapa chawpinpim kachkan.Qori-puro alhajakunawan adornasqa reinapas*alleq lawnikipim sayachkan. 10  Yaw novia, uyariykuyá kay nisqayta.Qonqaruyñayá nacionnikita.Qonqaruyñayá aylluykita. 11  Sumaq buenamoza kasqaykiraykumqamtaqa reypas kuyasunki.Paytaqa señorniki kasqanraykumrespetowan kasukunki. 12  Tiro llaqtayoq runakunamregalokunawan hamusunki.Apu runakunamfavorniki mañakuq hamusunki. 13  Reypa warmi churinmipalacioman yaykuchkan suma-sumaqllaña.Paypa pachanmi kachkanqori qaytuwan awasqallaña. 14  Sumaqllaña bordasqa pachayoqtamreyman pusachkanku.Doncellakunapaspaypa qepantam qatichkanku.Reynilláy,noviaykipa amigankunatapasqanmanmi pusamuchkanku. 15  Paykunaqa yaykumuchkankuancha kusisqallañam.Paykunaqa yaykumuchkankullumpay kusisqallañam.Paykunaqa yaykumuchkankureypa palacionmanñam. 16  Churikikunam gobiernanqakuabueloykikunapa rantinpi.Paykunatam gobiernanankupaqchuranqa tukuy hinastinpi. 17  Ñoqam wiñaypaq rurasaqsutiki mana qonqasqa kananpaq.Chayraykum llapa runakunaqagraciasta qosunki wiñaypaq.

Willakuykuna

Alleq paña