Oseas 9:1-17

9  Israelpa castankuna,amayá qamkunaqa kusikuychikchu.Sapaq runakuna hinaqaamayá qamkunaqa kusikuychikchu.Qamkunaqariki hukwan-hukwan tupakuruqwarmi hinam kachkankichik.Diosnikichikmanta karunchakuruspamqamkunaqa chayna kachkankichik.Imaynam huchapakuq warmi chaskin pagonta.Chaynam qamkunapas chaskikunkichikerapi kawsaykunata.   Israelpa castankunapaqqamanam erapi granopas haypanqachu.Israelpa castankunapaqqamanam uvas sarunapi vinopas haypanqachu.Uvas aqankupas manam paykunapaqqa kanqachu.   Tayta Diospa allpa qosqanpiqamanam yachanqakuñachu.Efrainpa castankunaqaEgipto nacionmanñam kutirinqaku.Aswanqa Asiria nacionpimmana mikunanku mikuykunata mikunqaku.   Tayta Diosman ofrecenanku vinotapasmanam tallinqakuñachu.Wañuchipusqanku animalwanpas manañampayqa contentakunqachu.Mikusqanku mikuypas aya pampaypimikuy hinañam rikurirunqa.Chaykunata pipas mikuqqamillakuypaqñam rikurirunqa.Paykunata kawsachinallanpaqñamkanqa chay mikuyqa.Tayta Diospa templonmanqamanam yaykunqachu chay mikuyqa.   ¿Imatataq rurankichikhuñunakunaykichik fiesta punchawpiqa?¿Imatataq rurankichikTayta Diospa hatun fiestan punchawpiqa?   Paykunaqa puchukaymantam ayqekunku.Egipto nacionpim huñunakunqaku.Menfis llaqtapim pampasqa kanqaku.Itanam wiñarunqa sumaqllaña qollqenkupipas.Kichkakunam wiñarunqa paykunapa yachananpipas.   Ñam chayaramunña castigasqa kananku punchawkunaqa.Ñam chayaramunña pagasqa kananku punchawkunaqa.Israelpa castankunaqa yachanqakumá chaykunataqa.Diosmanta willakuqkunatapas upapaqmiqamkunaqa hapinkichik.Espiritupa yanapakuyninwan rimaqtapaslocopaqmi hapinkichik.Huchapa intusqan kasqaykichikraykumchaynataqa piensankichik.Ancha cheqnikuq kasqaykichikraykumchaynataqa piensankichik.   Efrain castakunaqa Diosniypa contranpim wateqachkanku.Diosmanta willakuqkunapaqmi toqllata churachkanku.Chaynapim Diospa templonpipas cheqnisqaña rikurirullanku.   Efrain castakunaqa pasaypaqtam pierdekurunku.Gabaa llaqtapi rurasqankuta hinam rurarunku.Ichaqa Tayta Diosmi yuyarinqachay mana allin rurasqankumanta.Ichaqa Tayta Diosmi castiganqachay huchallikusqankumanta. Huchankurayku ñakarisqankumanta 10  Tayta Diosmi nin kaynata:Israelpa castankunataqachunniqpi uvasta hinam tarirqani.Ñawpaq abueloykichikkunataqapunta ruruq higosta hinam tarirqani.Ichaqa chay abueloykichikkunaqaBaal-peormanmi chayarurqaku.Chay millakuypaq taytachamanmipaykunaqa qokururqaku.Chaynapim pasaypaq millakuypaq rikurirurqaku.Chay kuyasqanku taytacha hinam rikurirurqaku. 11  Efrain castakunapa ancha reqsisqa kayninqapawaq animal hinam pawarikunqa.Manañam warmikunapas wiksayakunqañachu.Manañam atrazoyoqpas kanqakuñachu.Manañam wawakunatapas wachakunqakuñachu. 12  Hatunyanankama uywaruptinkupasqechurusaqmi wawa-churinkutaqa.¡Ay, imaynaraq kanqaku qepanchakuruptiyqa! 13  Efrainpa castankunaqa rikchakapuwarqapalmerakunapa kanan sumaqllaña montemanmi.Paykunaqa rikchakapuwarqapastokunapa wiñananpi sumaqllaña palmerakunamanmi.Ichaqa cheqaptaqa manam chaynachu kasqa.Runa wañuchiqkunaman churinkunatapusaqmi paykunaqa kasqa. 14  Dios Taytalláy, imam merecesqankutayá qoykuy.Paykunataqa mana wachakuqtañayá ruraykuy.Ñuñunkupipas mana lecheyoqtañayá ruraykuy. Efrain castakunapa contranpi Tayta Dios piñakusqanmanta 15  Tayta Diosmi nin kaynata:Gilgal llaqtapim rurarqaku tukuy mana allinkunataqa.Chaypim qallaykurqani paykuna cheqniytaqa.Mana allinkuna rurasqankuraykumtemploymanta wischurusaq paykunataqa.Llapallan kamachiqninkupas mana kasukusqanraykummanaña kuyasaqñachu paykunataqa. 16  Efrainpa castankunaqaonqosqa sacha hinam kachkanku.Paykunaqa chay sachapa sapinchakisqa hinam kachkanku.Paykunaqa chay sacha hinamana ruruqñam kachkanku.Wawa-churiyoqña kaptinkupas wañurachisaqmi.Kuyasqanku wawa-churinkutaqa wañurachisaqmi. 17  Diosniymi paykunataqa wischurunqa.Mana kasukusqankumantam wischurunqa.Nacionkunapi yanqa puriqtañam rurarunqa.

Willakuykuna