Oseas 10:1-15

10  Israelpa castankunaqasumaqllaña wiñaruq uvas hinam.Paykunaqa kikillanmanta ruruquvas sacha hinam.Aswan-aswan ruruchkaq hina kaspankumaswanraq altarkunata perqakurqaku.Chakrankuna sumaqllataña ruruptinmitaytachankupa pilarninkunataraq allicharqaku.   Iskayrayachkanmi Israel castakunapa sonqonqa.Kunanmi chay culpankumanta paganqaku paykunaqa.Tayta Diosmi paykunapa altarnintaqa taqmarunqa.Tayta Diosmi paykunapa pilarnintaqa pakiparunqa.   Kunanmi chayraq ninqaku:Tayta Diostaqa manam respetarqanchikchu.Chayraykum reyninchikqa mana kapuwanchikchu.Reyninchik kaspaqa¿imallatapas rurapuwachwanchikchu?   Paykunaqa rimaspapas yanqakunatam rimanku.Paykunaqa juraspapas yanqamantam juranku.Yanqallapaqmi contratotapas ruranku.Chayraykum paykunaqakikinkupura pleitokunapi hatarichkanku.Chakrapa surconkunapivenenosapa qora hinam hatarichkanku.   Bet-aven llaqtapi malta tororaykum Samariallaqtayoqkuna mancharisqa kachkanku.Chay taytachapa sacerdotenkunapiwanllapa runakunam chaynata waqachkanku.Chay taytachapa ancha reqsisqa kayninpikusikuqkunam waqanqaku.Paykuna ukumanta huklawman apasqa kaptinmillakisqallaña kanqaku.   Chay malta toro taytachamAsiria nacionman apasqa kanqa.Hatun reyman regalanankupaqmichay taytachaqa apasqa kanqa.Efrainpa castankunam penqaypi kanqaku.Israelpa castankunam penqaypi kanqaku.Consejo chaskisqankuraykum penqaypi kanqaku.   Samaria llaqtapa reyninqachinkachisqam kanqa.Yakupa hawanpi kaspichamuyuq hinampayqa chinkarunqa.   Mana allin rurananku alto moqokunapicapillakunapas chinkachisqam kanqa.Israel castakunapa huchallikunan moqomikikarqa chaykunaqa.Altarninkupa hawanpipas kichkakunañam wiñanqa.Altarninkupa hawanpipas cardo santokunañam wiñanqa.Runakunam orqokunata ninqaku:“Ñoqaykutayá taparuwayku” nispa.Runakunam moqokunata ninqaku:“Hawaykumanyá wichiykuy” nispa. Tayta Diosmi Israelpa castankunata sentencian.   Tayta Diosmi nin kaynata:Israelpa castankuna,Gabaapi imam pasakusqanmantaraqmimana dejankichikchu huchallikuytaqa.Mana vencey atina kachkaptinkupasGabaa llaqtapim guerra hayparurqachay mana allin runakunataqa. 10  Qamkunataqa castigasqaykichikmimunarisqay punchawpi.Achka-achka runakunam huñunakunqacontraykichikpi.Iskay kutipi mana allin rurasqaykichikmantamcastigasqaykichik. 11  Efrainpa castankunaqayachachisqa vaquilla hinam kachkankichik.Efrainpa castankunaqatrillay gustoyoq vaquilla hinam kachkankichik.Kunanqa sumaqllaña kunkaykichikmanmiyugota wataruni.Qamkunamanqa carretatachutanaykichikpaqmi wataruni.Judapa castankunapas takllatam chutankichik.Jacobpa castankunapas kurpa ñutuqtam chutankichik. 12  Qamkunaqa tarpuchkaq hinayáallin kaqkunata ruraychik.Kuyakuq kasqaykichikman hinayá chaskiychik.Mana yapusqa chakrakunapiyá yapukuychik.Tiempoña kasqanraykuyáñoqa Tayta Diosta maskawaychik.Para chayamuchkaq hina allinkaqkunata apamunaykamayáñoqata maskawaychik. 13  Qamkunaqa yapuspa tarpuchkaqhinam mana allinllata rurarqankichik.Qamkunaqa cosechachkaq hinammana allin rurayllata chaskirqankichik.Qamkunaqa kawsaykuna mikuchkaq hinamllullallata rimarqankichik. Qamkunaqariki guerrapaqmikikillaykichikpi confiakurqankichik.Qamkunaqariki guerrapaqminana-nanaq tropaykichikpi confiakurqankichik. 14  Chayraykum runaykikuna ukupiqachaqwallaña kanqa.Llapallan murallasqa llaqtakunapastuñichisqam kanqa.Bet-arbel llaqtatam Rey Salmanguerrawan puchukarachirqa.Payqa wawakunatapasmamantintam tisaparurqa. 15  Betel llaqtayoqkunatapaschaynapunim pasarusunkichik.Llumpay mana allin kasqaykichikraykumchaynapuni pasarusunkichik.Israel nacionpa reyninqapasaypaqtam chinkarunqa.Payqa achikyamuqtampasaypaq chinkarunqa.

Willakuykuna