Lucas 18:1-43

18  Mana pisipaspa tukuy tiempopi Diosta mañakunamantam rikchanachispan Jesus nirqa:  —Huk llaqtapim karqa Diosta mana manchakuq hinaspa runakunatapas mana respetaq juez.  Chay llaqtapi yachaq viudam payman rispa ruegakuq: “Contraypi kaq runamanta justiciaykullaway” nispa.  Unayña viuda ripanyaptinmi arreglo rurayta mana munachkaspanpas, tantearikuruspa nirqa: “Diosta mana manchakuspaypas hinaspa runakunata mana respetachkaspaypas  hamupayawasqanraykuyá arreglota ruraykapusaq mana chayqa, kutinyamuspanmi umayta nanachiwanman” nispa.  Uyariychikyá chay mana allin juezpa nisqanta.  Chaynaqa ¿manachum Diosqa akllasqankunapa tuta punchaw qayakuyninta uyariykuspan allin arreglota ruranqa?  Nikichikmi, cheqaptapunipas payqa chayllam allin arreglota ruranqa. Diosmanta Hamuq Runa yapatawan kay pachaman kutimuspayqa ¿tarimusaqraqchuch iñiyniyoq runakunata? Fariseowan hinaspa impuesto cobraqwan rikchanachisqanmanta  Justo runakuna kasqankupaq hapikuspanku runamasinku despreciaqkunatam Jesus rikchanachispan nirqa: 10  —Iskay runakunam rirqaku temploman Diosta mañakunankupaq. Hukninmi karqa fariseokunamanta hukninñataq impuesto cobraqkunamanta. 11  Fariseom sayaykuspan kikillanpaq kaynata mañakurqa: “Graciastam qoyki Diosnilláy. Ñoqaqa manam kani pimantapas qollqen qechuqchu nitaq mana allin ruraqchu nitaq hukwan pierdekuqchu nitaq wak impuesto cobraq runa hinachu. 12  Ñoqaqa semanapim iskay kutita ayunani, ganasqaykunamantapas chunkamantam hukninta qomuyki” nispa. 13  Impuesto cobraqñataqmi karuneqpiraq sayaykuspa altotapas mana qawarispan qasqonta takakuspan nirqa: “Dioslláy, huchasapam kallani, kuyapayariykullawayá” nispa. 14  Chaynaqa fariseomantapas huchanmanta pampachasqaqa wasintaqa kutikurqa impuesto cobraqmi. Pipas hatunchakuqqa humillasqam kanqa, pipas humillakuqñataqmi hatunchasqa kanqa. Wawakunata Jesus bendecisqanmanta (Mt 19:13-15. Mr 10:13-16) 15  Wawakunatam pusamurqaku Jesus llachpaykunanpaq. Discipulonkunañataqmi chayta qawaykuspa qaqcharqaku pusamuqkunata. 16  Jesusñataqmi paykunata qayaykuspan nirqa: —Ama harkaychikchu wawakuna ñoqaman hamunanta. Kay wawakuna hina kaqkunapaqmi Diospa munaychakusqanqa. 17  Cheqaptam nikichik, pipas wawakuna hina Diospa munaychakusqanta mana chaskispaqa manapunim chaymanqa yaykunqachu. Jesuswan apu joven parlasqanmanta (Mt 19:16-30. Mr 10:17-31) 18  Allin reqsisqa huk runam Jesusta tapurqa: —Allin yachachikuq ¿imatataq rurasaq wiñay kawsanaypaq? —nispa. 19  Chaymi Jesusñataq nirqa: —¿Imanasqataq “allin yachachikuq” niwanki? Diosllam allinqa. 20  Qamqa yachankim Diospa kamachikuyninkunata, chay kamachikuykunam nin: “Amam hukwanqa pierdekunkichu, amam pitapas wañuchinkichu, amam suwakunkichu, amam pimantapas llullataqa rimankichu, tayta-mamaykita respetay” nispa. 21  Hinaptinmi chay runañataq nirqa: —Warma kasqaymantaraqmi chaykunataqa kasukurqani. 22  Chayta uyarispanmi Jesus nirqa: —Chaywanpas kayraqmi faltasunki, rispaykiyá rantikaramuy tukuy kapuqnikita hinaspayá chay qollqeta wakchakunaman qoykariy, chaynapim hanaq pachapi kapuqnikikuna kanqa, chaymanta kutimuspañam ñoqawan rinki. 23  Chay runam chaynata uyariruspan llakikururqa apullaña kasqanrayku. 24  Chayna ancha llakisqata Jesus qawarispanmi nirqa: —¡Mayna sasatam apu runakunaqa yaykunqa Diospa munaychakusqanmanqa! 25  Apu runa Diospa munaychakusqanman yaykunanmantaqa, camelloch yaqapas agujapa rinrinta usturunman —nispa. 26  Uyariqninkunañataqmi tapukurqaku: —Hinaptinqa ¿pitaq salvakuytaqa atinman? —nispa. 27  Chaymi Jesusñataq nirqa: —Runakunaqa manam atinmanchu, Diospaqmi ichaqa tukuy imapas atinallan —nispa. 28  Hinaptinmi Pedroñataq nirqa: —Ñoqaykuqa imaykutapas saqeruspam qanwan purichkaniku. 29  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: —Cheqaptapunim nikichik, pipas Diospa munaychakusqanrayku saqenqa wasinta, warminta, wawqe-paninkunata, turi-ñañankunata, tayta-mamanta, churinkunata 30  hinaspaqa kay pachapim chaskinqa llapa iman saqesqankunamantapas mastaraq, hamuq tiempopiñataqmi wiñaypaq kawsanqa. Wañunanmanta kimsa kaq kutipi Jesuspa willakusqanmanta (Mt 20:17-19. Mr 10:32-34) 31  Chunka iskayniyoq akllasqankunata huklawman sapaqchaykuspanmi Jesus nirqa: —Jerusalen llaqtamanmi richkanchik, chaypim Diosmanta Hamuq Runamanta willakuqkunapa tukuy ima qellqasqan cumplikunqa. 32  Mana castanchik runakunaman entregasqa kaptiymi burlakuwanqaku, kamiwaspankum toqawanqaku. 33  Azotewaspankum wañurachiwanqaku, ichaqa kimsa punchawmantam kawsarimusaq. 34  Discipulonkunañataqmi imayrikuqtapas mana entienderqakuchu. Chay rimasqanqa pakasqa hina kasqanraykum mana entienderqakuchu. Huk ñawsata Jesus sanoyachisqanmanta (Mt 20:29-34. Mr 10:46-52) 35  Jerico llaqtaman Jesus hichpaykuchkaptinmi ñanpa patanpi limosnata mañakuspan ñawsa tiyachkarqa. 36  Achkallaña runakuna pasasqanta uyarispanmi tapukurqa imam chayqa kasqanmanta. 37  Nazaretmanta kaq Jesus pasasqanta willaykuptinkum 38  qaparirqa: —Davidpa mirayninmanta hatun kamachikuq Jesus, llakipayariykullawayá —nispa. 39  Jesuspa ñawpaqnin riqkunam qaqcharqaku upallananpaq, payñataqmi aswanraq qaparirqa: —Davidpa mirayninmanta hatun kamachikuq Jesus, llakipayariykullaway —nispa. 40  Hinaptinmi Jesus sayaykuspa payta pusachimurqa. Hichpamuptinmi tapurqa: 41  —¿Imatataq munanki qampaq ruranayta? —nispa. Chaymi ñawsañataq nirqa: —Señor, qawarikuytam munani —nispa. 42  Chaymi Jesusñataq nirqa: —Qawarikuy. Iñiynikim sanoyarachisunki —nispa. 43  Chaypunilla qawarikuruspanmi Diosta alabastin Jesuswan pasakurqa. Llapa runakunapas Diostam alabarqaku admirakuypaq rurasqankunata qawaykuspanku.

Willakuykuna