Levitico 5:1-19

5  —Pipas rikusqanmanta otaq yachasqanmanta testigakunanpaq qayasqa kachkaspan mana testigakuspaqa paymi huchayoq kanqa.  —Mana llachpana llachpaq runaqa otaq mana mikuna wañusqa purun animalpa cuerpon llachpaq runaqa otaq mana mikuna uywa animalpa wañusqa cuerpon llachpaq runaqa otaq mana mikuna qasqonpa puriq animalpa wañusqa cuerpon llachpaq runaqa manam asuykuwananpaq hinachu kanqa. Mana yachastin llachparuspanpas chaynam kanqa.  —Ñoqamanqa amataqmi asuykuwanqachu runapa cuerponmanta mana llachpana kaqta llachpaq runaqa. Mana yachastin llachparuspanpas qepataña yacharuspanqa culpablem kanqa.  —Sichu pipas runapa yanqa jurasqanman hina apurawman jurarunqa allinta otaq mana allinta rurananpaq hinaspaqa mana yachastin juraruspapas qepataña yacharuspaqa culpablem kanqa chay jurasqanmanta.  —Chay huk kaqninpi huchallikuq runaqa willakunqam imakunapim huchallikusqanmanta.  Hinaspam ñoqa Tayta Diosman apamuwanqa huchanmanta huk oveja ofrendata otaq huk cabra ofrendata hinaptinmi sacerdoteñataq chay animalta ofrecewanqa chaynapi huchan pampachasqa kananpaq.  —Huchanrayku ovejata apamunanpaq mana qollqen kaptinqa chay runam ñoqa Tayta Diosman apamuwanqa iskay qoqñuta otaq iskay mallqo palomata. Hukninmi kanqa huchan pampachasqa kananpaq, hukninñataqmi kanqa lliw kañanapaq.  Chaykunatam apamunqa sacerdoteman hinaptinmi payñataq puntata ofrecewanqa hucha pampachanapaq kaqta, sacerdotem chay pawaq animalpa kunkanta qewirunqa ichaqa umanta mana tipiruspalla,  chaymantam hucha pampachanapaq chay animalpa yawarninwan challanqa altarpa waqtanman, yawar puchuqtañataqmi sutuchinqa altarpa sikinman. Chayqariki hucha pampachanapaq ofrendam. 10  Huknin pawaq animaltañataqmi kamachisqayman hina lliwta kañanqa. Chaynatamá sacerdote ruranqa huchallikuqpa huchan pampachasqa kananpaq, chaynapim huchan pampachasqa kanqa. 11  —Iskay qoqñuta otaq iskay mallqo palomata huchanmanta apamunanpaq mana qollqen kaptinqa, chay runam apamuwanqa iskay kilo fino harina ofrendata chaynapi huchan pampachasqa kananpaq. Chaymanqa amamá aceitetaqa nitaq inciensotapas hinanqachu, chaykunaqariki hucha pampachanapaq ofrendam. 12  Chaytam apamunqa sacerdoteman hinaptinmi sacerdoteñataq yuyarinapaq asnin ofrendamanta aptaynin huntata horqoykuspan kañanqa altarpi, chaytaqa ruranqa ñoqa Tayta Diospaq kañasqa ofrendapa hawanpim, chayqariki hucha pampachanapaq ofrendam. 13  Chaynatam sacerdote ruranqa huchallikuq runapa ima huchanpas pampachasqa kananpaq, chaynapim huchan pampachasqa kanqa, puchuqnin harinañataqmi sacerdotepaq kanqa kawsaykunamanta ofrenda hina. Culpayoq kasqankumanta ofrenda 14  Tayta Diosmi Moisesta nirqa: 15  —Sichu pipas ñoqapaq sapaqchasqa kaqpi mana yachastin engañawaspan ñoqa Tayta Diospa contraypi huchallikuruspanqa sayachipuwananpaqmi sano carnero ofrendata apamuwanqa. Chay carneropa preciontam tanteankichik santuariopi pesoman hina. 16  Chay huchallikuqmá ñoqapaq sapaqchasqan mana pagasqanta sacerdoteman qonqa, chaytaqa qonqa pichqaman rakisqapa hukninta yapaykuspanmi. Sacerdotemá huchallikuqpa sayachipuwasqan carnerota wañuchispan ofrecewanqa chay huchan pampachasqa kananpaq, chaynapim chay huchanqa pampachasqa kanqa. 17  —Sichu pipas mana yachastin huchallikurunqa ñoqa Tayta Diospa kamachikuyniypa contranpi hinaspaqa culpayoq kaspam mana allin rurasqanmanta paganqa. 18  Chaynaqa culpanmantam apamunqa sacerdoteman huk sano carnerota hinaptinmi chay carneropa precionta tanteanki. Sacerdotemá ofrecewanqa huchallikuqpa qonqayta mana yachastin huchallikusqanmantaqa hinaptinmi huchan pampachasqa kanqa. 19  Chay carneroqariki culpamanta ofrendam. Chay runamá huchallikurqa ñoqa Tayta Diospa contraypi.

Willakuykuna