Juan 6:1-71

6  Chaymantam Jesus rirqa Galilea Qochapa waklawninman, chay qochapa huknin sutinmi karqa Tiberias.  Jesustam qatirqaku achkallaña runakuna onqoqkuna sanoyachisqanta qawaspanku.  Jesusmi moqoman seqaruspa tiyaykurqa discipulonkunawan.  Ñam hichpamuchkarqaña judiokunapa *Pascua Fiestan.  Jesusmi achkallaña runakuna payman hamusqanta qawarispan Felipeta nirqa: —¿Maypitaq rantichwan mikuyta kaynaña runapaqqa? —nispa.  Chaynataqa nirqa “Imaninqach Felipe” nispallanmi, Jesusqa ñam yacharqaña imam rurayta.  Chaymi Felipeñataq Jesusta nirqa: —Iskay pachak jornalpa chanin tantapas manach haypanmanchu sapakama asninkallaña mikuptinkupas —nispa.  Simon Pedropa wawqen Andresmi karqa huknin discipulon. Paymi nirqa:  —Kaypi kaq warmapam kachkan cebadamanta pichqa tantan, kapuchkantaqmi kankasqa iskay challwapas. Chaywanpas chaychallaqa manachá haypanmanchu kaynaña achka runamanqa. 10  Jesusmi nirqa: —Tiyachiychik llapa runakunata —nispa. Chay sitiopim karqa sumaqllaña pastokuna, chaypi tiyaqkunam karqa yaqa pichqa waranqa qarikuna. 11  Jesusmi tantata hapiykuspan graciasta qorqa hinaspam tiyaqkunaman munasqankuman hina aypuchirqa tantatawan challwata. 12  Saksaruptinkum nirqa discipulonkunata: —Hoqariychik puchuqkunata ama usunanpaq —nispa. 13  Chaymi huñurqaku chunka iskayniyoq canasta huntata pichqa cebada tantamanta puchuqta. 14  Jesuspa milagro rurasqanta qawaykuspankum llapa runakuna nirqa: —Payqa cheqappunim kay pachaman hamuq Diosmanta willakuq —nispa. 15  Jesusñataqmi musyarurqa rey kananpaq hapiruspa churaruy munasqankuta chaymi sapallan kutikurqa orqoman. Qochapa hawanpi Jesus purisqanmanta (Mt 14:22-27. Mr 6:45-52) 16  Inti seqaykuruptinñam Jesuspa discipulonkuna uraykamurqaku qochaman. 17  Boteman yaykuruspankum qochata pasayta qallarirqaku Capernaum llaqtaman chayanankupaq, tutaña kaptinpas Jesusqa manaraqmi kutimurqaraqchu orqomanta. 18  Sinchita wayramuptinmi qochapa olan hoqarikaramurqa. 19  Yaqa huk leguatañam botenkupi richkarqaku qachispanku, Jesustam rikururqaku yaku hawanta boteman hichpamuchkaqta chaymi mancharikururqaku. 20  Jesusñataqmi nirqa: —Ñoqam kani, ama manchakuychikchu —nispa. 21  Chaymi paykuna kusikuywan seqachirqaku boteman hinaspam chaylla chayarurqaku maymi risqankuman. Jesusta runakuna maskasqanmanta 22  Paqarinnintintam qochapa waklawninpi kaqkuna cuentata qokururqaku chulla botellaña chaypiqa kasqanta, paykunaqa yacharqam Jesusqa discipulonkunawan botepi mana chimpasqanta. 23  Chaymanmi Tiberias llaqtamanta botekuna chayarurqa, chaypim qayna punchaw Jesus graciasta qospa tantata runakunaman mikuchirqa. 24  Runakunam Jesusta mana tarirqakuchu nitaq discipulonkunatapas, chaymi Jesusta maskamunankupaq botekunaman yaykuspa rirqaku Capernaum llaqtaman. Kawsay qokuq tantamanta 25  Runakuna chimparuspankum qochapa patanpi Jesusta tarirurqaku hinaspam nirqaku: —Yachachikuq ¿haykapitaq hamurqanki kaymanqa? —nispa. 26  Chaymi Jesusñataq nirqa: —Cheqaptapunim nikichik, qamkunaqa maskawachkankichik saksanaykichikkama mikurusqaykichikraykum, manam entiendenkichikchu milagrokuna rurasqaytaqa. 27  Amayá llamkaychikchu tukuruqlla mikuypaqqa, qamkunaqa llamkaychik wiñay kawsay qokuq mikuypaqyá. Chay mikuytaqa Diosmanta Hamuq Runam qosqaykichik, ñoqatam Dios Tayta chaypaq apruebawarqa —nispa. 28  Runakunam nirqaku: —¿Imatataq rurasaqku Diospa munasqanta ruranaykupaqqa? —nispa. 29  Chaymi Jesus nirqa: —Diospa munasqan rurayqa paypa kachamusqanpi iñiymi —nispa. 30  Hinaptinmi nirqaku: —¿Ima milagrotataq qowanki chayta qawaspayku qanman iñinaykupaq? ¿Imatataq ruranki? 31  Ñawpaq abueloykuqa chunniqpim mikurqaku Diospa apachimusqan mikuyta. Bibliam nin: “Diosmi cielomanta mikuyta qomurqa” nispa. 32  Chaymi Jesusñataq nirqa: —Cheqaptapunim nikichik, manam Moiseschu qosurqankichik chay mikuytaqa, Taytaymi cheqap mikuytaqa qosuchkankichik hanaq pachamanta. 33  Diospa tantanqa hanaq pachamanta uraykamuspam kawsachin kay pachapi runakunata —nispa. 34  Hinaptinmi chay runakunañataq nirqaku: —Señor, tukuy tiempoyá qowayku chay tantataqa —nispa. 35  Chaymi Jesusñataq nirqa: —Ñoqam kani runakunaman kawsay qoq tanta, pipas ñoqaman hamuqqa manapunim yarqachikunqachu, pipas ñoqapi iñiqqa manataqmi haykapipas yakunayachikunqachu. 36  Ichaqa nisqaypi hinam rikuwachkaspaykichikpas mana iñiwankichikchu. 37  Taytapa qowasqanqa llapallanmi hamunqa ñoqaman, ñoqaman hamuqtaqa manam hawamanqa wischusaqchu. 38  Hanaq pachamantaqa hamurqani manam munasqallayta ruranaypaqchu aswanqa kachamuwaqniypa munasqanta ruranaypaqmi. 39  Kachamuwaqniypa munasqanqa kaymi: Paypa qowasqantaqa mayqannintapas manam chinkachisaqchu aswanqa kawsarichimusaqmi tukupay punchawpi. 40  Taytapa munasqanqa kaymi: Diospa Churinta rikuspa payman iñiqqa wiñay kawsayniyoqñam, chayna iñiqtaqa ñoqam kawsarichimusaq tukupay punchawpi —nispa. 41  “Ñoqam kani hanaq pachamanta uraykamuq tanta” nispa Jesuspa nisqanmantam paypa contranpi judiokuna rimanakurqaku: 42  —Payqa Joseypa churinmi, tayta-mamantaqa reqsinchikmi, chaynaqa payqa ¿imaynanpimá nichkan “hanaq pachamantam uraykamurqani” nispaqa? 43  Chaymi Jesus nirqa: —Amañayá wachachachaychikchu. 44  Manam pipas hamunmanchu ñoqamanqa kachamuwaqniy Taytay ñoqaman mana pusamuptinqa, chay hamuqtaqa ñoqam kawsarichisaq tukupay punchawpi. 45  Diosmanta willakuqkunapa qellqasqan libropim nichkan: “Diosmi yachachin llapallanta” nispa. Chaynaqa Taytata llapallan uyariqkunaqa hinaspa paymanta yachaqkunaqa hamunqa ñoqamanmi. 46  —Chaywanqa manam nichkani: “Taytatam huk kaqnin rikurun” nispachu. Diosmanta hamuqllam rikurqani Taytataqa. 47  Cheqaptapunim nikichik, ñoqaman iñiq runaqa wiñay kawsayniyoqñam. 48  Ñoqam kani kawsay qokuq tanta. 49  Abueloykichikkunam chunniqpi mikurqa Diospa apachimusqan mikuyta ichaqa wañukurqakum. 50  Ñoqaqa rimachkani hanaq pachamanta hamuq tantamantam, pipas chay tanta mikuqqa manam wañunqachu. 51  Ñoqapunim kani hanaq pachamanta hamuq kawsay qokuq tantaqa, pipas chay tanta mikuqqa wiñaypaqmi kawsanqa. Chay tanta qosqayqa kikiypa cuerpoymi. Chaytaqa qosaq runakuna kawsananpaqmi. 52  Chaynata Jesus niptinmi judiokuna atipanakuspa ninakurqaku: —¿Imaynataq payqa kikinpa cuerpontaqa mikuchiwachwan? —nispa. 53  Jesusmi nirqa: —Cheqaptapunim nikichik, Diosmanta Hamuq Runapa cuerpoyta mana mikuspaykichikqa chaynataq yawarniytapas mana tomaspaykichikqa manapunim kawsankichikchu. 54  Pipas cuerpoy mikuqqa chaynataq yawarniy tomaqqa wiñaypaqmi kawsanqa, kawsarichimusaqtaqmi tukupay punchawpipas. 55  Cuerpoyqa cheqap mikuymi, yawarniypas cheqap tomanam. 56  Cuerpoy mikuqqa hinaspa yawarniy tomaqqa hukllam kanqa ñoqawan. 57  Kachamuwaqniy Taytaqa kawsachkanmi, chaynam ñoqapas payrayku kawsani, ñoqapa cuerpoy mikuqpas ñoqaraykum kawsanqa. 58  Chaymá hanaq pachamanta hamuq tantamanta rimasqayqa, manam abueloykichikkunapa mikusqan tanta hinachu. Paykunaqa wañukurqakum, pipas kay tanta mikuqkunam ichaqa kawsanqaku wiñaypaq. 59  Kaykunataqa rimarirqa Capernaum llaqtapi kaq huñunakunanku wasipi yachachispanmi. Wiñay kawsaymanta 60  Kuska puriqmasinkunañataqmi achkaq nirqaku: —Kaykuna rimasqanqa sasam. ¿Pitaq kaytaqa chaskinman? —nispa. 61  Yanqakuna wachachachasqankuta Jesus musyaruspanmi paykunata tapurqa: —¿Kay nisqaykunawanchu hukmanyarunkichik? 62  Aswanqa ¿imaniwankichikya Diosmanta Hamuq Runata ñawpaq kasqayman kutiqta rikuwaspaykichikqa? 63  Espirituqa kawsay qokuqmi, aychaman hina kawsaymi ichaqa mana valenchu imapaqpas. Kay rimapayasqaykunaqa espiritumanta cheqap kasqanraykum kawsayta qokun. 64  Qamkunamantam ichaqa kachkanraq achkaq mana iñiy munaqkuna —nispa. Jesusqa ñawpaqmantaraqmi yacharqa pikunam payman mana iñinanta chaynataq pim traicionanantapas. 65  Chaymi nirqa: —Qamkunaman nisqaypi hinapas, manam pipas hamunmanchu ñoqamanqa Dios Tayta atiyta mana qoptinqa. 66  Chaymantapacham Jesuswan puriqkuna achkaq karunchakururqaku hinaspam paywanqa manaña purirqakuchu. 67  Hinaptinmi chunka iskayniyoq discipulonkunata Jesus nirqa: —¿Qamkunapas pasakuytachu munankichik? —nispa. 68  Hinaptinmi Simon Pedroñataq nirqa: —Señor ¿pimantaq riymanku? Qampa rimasqaykiqa wiñay kawsay qokuqmi. 69  Ñoqaykuqa ñam creenikuña hinaspam yachaniku Diosmanta Hamuqqa mana huchayoq kasqaykita —nispa. 70  Chaymi Jesusñataq nirqa: —¿Manachum ñoqaqa chunka iskayniyoqta akllakurqaykichik? Chaywanpas huk kaqnikichikmi kachkan contraypi kaq diablo. 71  Chaynataqa nirqa Simon Iscariotepa churin Judasmantam. Paymi traicionanan karqa chunka iskayniyoq discipulokunapa huknin kachkaspapas.

Willakuykuna

Israelpa mirayninkunam Egipto nacionpi sirviente karqaku. Chaymantam hatun atiyninwan Dios paykunata libramurqa. Chayta yuyarispankum sapa wata Pascua nisqanku fiestata ruraqku. Kunan tiempopipas Semana Santapim chay fiestata ruranku.