Josuey 18:1-28

18  Israelpa llapallan mirayninkunam allpataqa dueñochakururqakuña chaymi Silo llaqtapi huñunakuspa sayachirqaku Diosman asuykuna karpata.  Chaywanpas Israelpa mirayninkunamantam karqaraq qanchis ayllukuna herenciankupaq manaraq allpa chaskiqkuna.  Chayraykum Israelpa mirayninkunata Josuey nirqa: —¿Haykapikamataq qellakunkichik abuelonchikkunapa yupaychasqan Tayta Diospa qosusqaykichik allpata mana dueñochakunaykichikpaq?  Akllamuychik sapa ayllumanta kimsa runakunata, paykunata kachaptiymi puriramunqaku enteron allpata hinaspam willawanankupaq qellqamunqaku haypasqanman hina partinakunapaq.  Allpataqa qanchismanmi partinqaku. Juda castapa allpanmi quedanqa surlawpi. Joseypa castankunapa allpanñataqmi quedanqa norte lawpi.  Chay allpatam wateqaqkuna qanchis parteman rakinaruspa qellqamunqaku imaynam partisqa kananmanta. Chayta apamuwaptinkum chayman hina suerteasqaykichik yupaychasqanchik Tayta Diospa qayllanpi.  Leviy castapaqa manam imaniraqllapas herenciankupaq allpaqa kanqachu qamkunapa hinaqa. Tayta Diospaq sacerdoten kayninkum paykunapa herenciankuqa. Gad castapas, Ruben castapas chaynataq Manases parten ayllupas ñam herencianku allpataqa chaskirunkuña. Paykunaqa chaskirunku intipa qespimunan law Jordan Mayupa waklaw chimpanpim. Chay allpatam paykunaman qorqa Tayta Diospa serviqnin Moises —nispa.  Chaymi rinankupaq chay runakunata Josuey nirqa: —Rispaykichikyá qawamuspa qellqamuychik imaynam chay allpaqa kasqanmanta. Kutiramuptikichikñataqmi Tayta Diospa qayllanpi kay Silo llaqtapi qamkunapaq suerteasaq —nispa.  Rispankumá chay runakuna purimurqaku chay allpata. Llaqtakunapa imaynam kasqanta qellqamuspankum qanchisman partirurqaku chay allpata. Chaymantam Josueyman kutimurqaku Silo llaqta campamentonpi kachkaptin. 10  Silo llaqtapimá Tayta Diospa qayllanpi Josuey suerteaspan Israelpa mirayninkunaman allpata partirqa chaynapi herencianku allpa kananpaq. Benjamin ayllupa allpanmanta 11  Castankuman hina suerteaspa qosqanku Benjamin ayllupa allpankum karqa Juda ayllupa chaynataq Josey ayllupa allpanku ukupi. 12  Norte lawpi linderonkuqa qallarirqa Jordan Mayumantam hinaspam pasarqa Jerico llaqta lawninta. Chaymantam pasarqa Orqokunaman intipa seqaykunan lawninta hinaspam Bet-aven chunniqpi tukurqa. 13  Chaymantañataqmi pasarqa Luz llaqtapa surlawninta, chay Luz llaqtapa huknin sutinmi karqa Betel. Atarot-adar Moqokamam uraykamurqa chay linderoqa, chay Moqoqa kachkan uray Bet-horon llaqtapa uray lawninpim. 14  Hinaspam surlawman muyurimurqa intipa seqaykunan lawninta, chaynam muyumurqa surlawpi Bet-horon llaqtapa chimpa Moqonta, chaymantam lloqsirqa Quiriat-baal llaqtaman, chay llaqtapa huknin sutinmi karqa Quiriat-jearim. Chay llaqtaqa karqa Juda ayllupa tocancianmi, chay llaqtam karqa intipa seqaykunan lawpi kaq lindero. 15  Surlawpi linderoñataqmi qallarirqa Quiriat-jearim llaqtapa cantonmanta hinaspam pasarqa intipa seqaykunan lawninta Neftoa llaqtapa hichpanpi pukyukunapa ñawinkama. 16  Chaymantam pasarqa “Hinompa Churin” sutiyoq wayqopa chimpa waqtankama otaq Refaim Wayqopa norte lawnin waqtakama. Chaymantam pasarqa Jebus casta runakunapa llaqtanpa waqtanta Hinompa Wayqon Rogel Pukyukama. 17  Chaymantam norte lawman muyurispa lloqsirqa En-semes llaqtaman. Chaymantañataqmi pasarqa Adumim wichaypa chimpan Gelilot lawkama, pasarqaqa “Rubenpa Churin” sutiyoq Bohan qaqakamam. 18  Chaymantam pasarqa Jordan Mayupa qechwanpa chimpanta norte lawman hinaspam rirqa chay mayupa qechwanman. 19  Chaymantam chay linderoqa pasarqa Bet-hogla llaqtapa norte lawninta, chayninta rispanmi chayarqa Kachi Qochapa norte law puntarayaqninkama otaq chay qochaman Jordan Mayupa yaykunankama. Chaynamá karqa surlawman Benjamin ayllupa linderonqa. 20  Jordan Mayum karqa intipa qespimunan lawpi linderonku. Chaynamá karqa Benjamin ayllupa herenciankuqa otaq allpankupa muyurimuqnin linderonkuqa, chaytaqa castankuman hinam partirqaku. 21  Benjamin aylluman castankuman hina qosqanku llaqtakunam karqa kaykuna: Jerico, Bet-hogla, Emec-casis, 22  Bet-araba, Zemaraim, Betel, 23  Avim, Para, Ofra, 24  Quefar-haamoni, Ofni hinaspa Geba. Chaykunam karqa chunka iskayniyoq llaqtakuna llaqtachankunapiwan. 25  Wakin llaqtakunañataqmi karqa: Gabaon, Rama, Beerot, 26  Mizpa, Cafira, Mozah, 27  Requem, Irpeel, Tarala, 28  Zela, Elef, Jebus, chay llaqtapa huknin sutinmi karqa Jerusalen, Gabaa hinaspa Quiriat-jearim. Chaykunam karqa chunka tawayoq llaqtakuna llaqtachankunapiwan. Chaynamá karqa Benjamin ayllupa herencia allpankuqa otaq castankuman hina partisqanku allpakunaqa.

Willakuykuna