Josuey 10:1-43

10  Israel casta runakunam Jerico llaqtata chaynataq reynintapas vencerusqankuman hina vencerurqaku Hai llaqtata chaynataq reynintapas, chaytam yacharurqa Jerusalen llaqtapa reynin adonizedec. Yacharurqataqmi Gabaon llaqtayoqkunaqa Israel casta runakunawan hawkalla kanankupaq contratota rurarusqankutapas chaynataq kuskaña yachasqankutapas.  Chaymi Rey Adonisedecqa runankunapiwan anchallataña mancharikururqaku. Gabaon llaqtaqa karqa reypa yachanan hatun llaqta hinaraqmi, Gabaon llaqtaqa Hai llaqtamantapas aswan hatunraqmi karqa, llapallan runankunapas valeroso soldadokunam karqa.  Jerusalen llaqtapi Rey Adonisedecmá kacharqa Hebron llaqtapi rey Hohanman, Jarmut llaqtapi Rey Pireanman, Laquis llaqtapi Rey Jafiaman hinaspa Eglon llaqtapi Rey Debirman kaynata nispan:  —Hamuychik ñoqaman hinaspa yanapawaychik Gabaon llaqtapi yachaqkunapa contranpi peleananchikpaq. Paykunam Josueywan chaynataq Israelpa mirayninkunawan hawkalla kanankupaq contratota rurarunku —nispa.  Huñunakurqakumá Amor casta runakunapa pichqa reyninku. Chay reykunam karqa Jerusalen llaqtapi rey, Hebron llaqtapi rey, Jarmut llaqtapi rey, Laquis llaqtapi rey chaynataq Eglon llaqtapi rey. Paykunamá llapallan tropankunawan pasaspanku peleanankupaq campamentota sayachirqaku Gabaon llaqtapa hichpanpi.  Gilgal law campamentopi Josuey kachkaptinmi Gabaon llaqtapi yachaqkuna willachimurqaku kaynata: —Ama dejaruwaspaykikuyá chaylla pasamuy. Hinaspaykiyá kay serviqnikikunata yanapaykuwayku hinaspa salvaykuwayku. Orqo lawpi yachaq Amor casta runakunapa llapallan reyninkum ñoqaykupa contraykupi huñunakaramunku —nispa.  Josueymi Gilgal lawmanta pasarqa guerrapaq llapallan soldadonkunapiwan chaynataq llapallan valeroso soldadonkunapiwan.  Tayta Diosmi Josueyta nirqa: —Ama manchakuychu, paykunataqa ñoqam makikiman churasaq. Manam mayqanninpas qanwan peleaytaqa atinqakuchu —nispa.  Gilgal lawmantamá Josuey pasarqa tukuy tuta chaynapi qonqayllamanta Amor casta runakunata atacamunanpaq. 10  Tayta Diosmi Israelpa mirayninkunapa ñawpaqninpi Amor casta runakunata musparachirqa. Chaymi Israelpa mirayninkuna anchallataña wañurachirqaku Gabaon llaqtapa hichpanpi. Bet-horon llaqtaman riq ñanninta qatispankutaqmi wañuparachirqaku Azeca llaqtaman chaynataq Maceda llaqtaman chayanankukama. 11  Israelpa mirayninkunamanta Amor casta runakuna Bet-horon llaqtapa bajadanta ayqeqkunamanñataqmi Tayta Dios chayarachimurqa cielomanta hatun rumikuna hina runtu parata, chaynataqa chayarachimurqa Azeca llaqtaman chayanankukamam. Chay runtu parawan wañuchisqakunam aswan achka karqaku Israelpa mirayninkunapa espadanwan wañuqkunamantapas. 12  Amor casta runakunata Israelpa mirayninkunaman Tayta Dios entregasqan punchawpim Israel castakuna qawachkaptin Tayta Diosta mañakuspan Josuey kaynata nirqa:Yaw inti, sayaykuy Gabaon llaqtapa altonpi, nispa.Yaw killa, sayaykuy Ajalon qechwapa altonpi, nispa. 13  Intipas sayarurqam enemigonkunamanta vengakunankama.Killapas sayarurqam Israel runakuna vengakunankama. Chayna sucedekusqanmi qellqasqa kachkan Jeserpa libronpi:Intim chawpi punchawpi sayaruspan huk punchawpuni mana seqaykurqachu. 14  Manam chayna punchawqa karqachu ñawpaqtapas nitaq qepatapas. Chay punchawllapim Tayta Dios kasurqa runapa chayna mañakusqanta. Chaynatam Tayta Dios rurarqa Israel castapa favorninpi peleaspan. 15  Josueymi lliw runankunapiwan kutikurqa Gilgal lawpi campamentonkuman. 16  Pichqan reykunañataqmi lluptikuspanku pakakurqaku Maceda law machaypi. 17  Josueymanmi willaykurqaku pichqan reykunaqa Maceda law machaypi pakakusqankuta. 18  Josueymi kamachirqa: —Hatun rumikunata tanqaspa machaypa punkunman churaramuychik, churamuychiktaqyá machay cuidaqkunatapas. 19  Qamkunaqa ama demoraspayá enemigoykichikta qatipaychik llaqtankuman ama yaykunankupaq. Paykunataqa Tayta Diosmi makikichikman churaykun —nispa. 20  Josueymi Israelpa mirayninkunapiwan Amor casta runakunata wañuparachirqaku. Paykunamanta puchuqkunañataqmi yaykururqaku murallasqa llaqtankuman. 21  Israel tropakunañataqmi kutimurqaku sanolla Josueypa kasqan Maceda lawpi campamentoman. Chaymantapunim Israelpa mirayninpa contranpiqa manaña pipas rimarqakuñachu. 22  Josueymi kamachirqa: —Machaypa punkunta kichamuspa horqomuychik chay pichqa reykunata —nispa. 23  Chaynata ruraspankum horqomurqaku machaymanta chay pichqan reykunata otaq Jerusalen llaqtapi reyta, Hebron llaqtapi reyta, Jeremot llaqtapi reyta, Laquis llaqtapi reyta chaynataq Eglon llaqtapi reyta. 24  Chay reykunata pusaramuptinkum Josuey qayarqa Israel llapallan runakunata hinaspam soldadokunapa jefenkunata otaq guerrapi peleaqmasinkunata kamachispan nirqa: —Asuykamuspaykichik kay reykunata matankanpi saruychik —nispa. Paykunam asuykuspanku reykunata matankanpi sarurqaku. 25  Josueymá paykunata nirqa: —Ama manchakuychikchu nitaq hukmanyaychikchu. Kallpanchakuspayá qarinchakuychik. Kaynatam Tayta Dios ruranqa contraykichikpi peleaq llapallan enemigoykichikta —nispa. 26  Chaynata niruspanmi Josuey wañurachirqa reykunata hinaspam pichqa sachakunapi warkurachirqa. Chaypim warkurayarqaku tardeykuqkama. 27  Inti seqaykunanpaq kachkaptinñataqmi Josuey kamachirqa warkusqankumanta horqomuspanku pakakusqanku machayman wischumunankupaq. Chaynata ruraspankumá hatun rumikunata churaramurqaku machaypa punkunman. Chaynam kachkan kay libro qellqasqa kasqan tiempokama. Wakin llaqtakuna vencesqankumanta 28  Josueyqa Maceda llaqtatapas hina chay punchawllapitaqmi vencerurqa. Llaqtatawan reyta atacaspanmi pasaypaqta wañurachirqa, Maceda llaqtapi reytapas Jerico llaqtapi reyta hinam rurarqa. 29  Chaymantañataqmi Josueyqa peleananpaq pasarqa Libna llaqtaman, chaymanqa pasarqa Israel casta llapallan runakunapiwanmi. 30  Chay llaqtatapas reynintintam Tayta Dios entregaykurqa Israel castakunaman. Chaypim espadawan pasaypaqta wañurachirqaku llapallan kawsaqkunata. Libna llaqtapi reytam rurarqa Jerico llaqtapi reyta hina. 31  Josueymi llapallan tropankunawan pasarqaku Libna llaqtamanta Laquis llaqtaman hinaspam campamentonkuta chay llaqtapa hichpanpi sayachirqaku chaypi runakunawan peleanankupaq. 32  Laquis llaqtatapas Tayta Diosqa paykunamanmi qoykurqa. Paykunam vencerurqaku paqarinnintin punchawlla hinaspam wañurachirqaku llapallan chaypi kawsaqkunata Libna llaqtapi kaqkunawan rurasqankuta hina. 33  Gezer llaqtapi Horam sutiyoq reymi rirqa Laquis llaqtata yanapananpaq. Aswanqa Josueymi paytawan chaynataq tropankunata wañurachirqa mana chullatapas puchuspa. 34  Josueymi llapallan Israel tropakunawan pasarqaku Laquis llaqtamanta Eglon llaqtaman. Campamentonkutam chay llaqtapa hichpanpi sayarachirqaku chay llaqtapi runakunawan peleanankupaq. 35  Hina chay punchawllapim venceruspanku espadawan wañurachirqaku llapallan chaypi kawsaqkunata. Chinkarachirqakumá Laquis llaqtapi runakunawan tukuy rarasqankuta hina. 36  Josueymi llapallan Israel tropakunawan pasarqaku Eglon llaqtamanta Hebron llaqtaman chaypi runakunawan peleanankupaq. 37  Chaypipas venceruspankum espadawan wañurachirqaku Hebron llaqtapi reyta chaynataq llapallan llaqtachakunapi kawsaqkunatapas. Mana chullatapas puchuspankum chinkarachirqaku Eglon llaqtapi runakunawan rurasqankuta hina. 38  Josueymi llapallan Israel tropakunawan kutimurqa Debir llaqtaman chay llaqtapi runakunawan peleanankupaq. 39  Vencerurqakum Debir llaqtapi reyta chaynataq llapallan llaqtachankunapi kaqkunatapas. Espadawanmi wañurachirqaku llapallan kawsaqkunata mana chullatapas puchuspa. Imaynatam rurarqaku Hebron llaqtatapas hinaspa Libna llaqtatapas reynintinta chaynallatam rurarqaku Debir llaqtatapas reynintinta. 40  Josueymá wañuchirqa lliw orqokunapi kaqkunata, Neguev lawpi kaqkunata, qechwa law moqokunapi kaqkunata chaynataq orqopa waqtankunapi kaqkunatapas. Wañuchirqakumá reyninkunatapas chaynataq llapallan kawsaqkunatapas mana chullatapas puchuspanku, chaynataqa rurarqaku Israelpa yupaychasqan Tayta Diospa kamachisqanman hinam. 41  Josueymi enemigonkunata wañuchirqa Cades-barnea llaqtamanta Gaza llaqtakama chaynataq Gosen lawmanta Gabaon llaqtakama. 42  Josueymi llapallan chay reykunata huk guerrallawan venceruspan allpankunatapas dueñochakururqa Israelpa yupaychasqa Tayta Dios paykunapa favorninpi peleasqanrayku. 43  Chaymantam Josueyqa kutirqa llapallan tropankunawan Gilgal lawpi campamentoman.

Willakuykuna