Jeremias 2:1-37

2  Tayta Diosmi rimapayawaspan niwarqa:   Jerusalen llaqtapi runakunaman nimuy.Allinta uyarinankupaq qaparispa nimuy:“Kaynatam Tayta Dios nin” nispayá nimuy.Sipas kaspa kuyawasqaykitam yuyarini.Casararuptiy kuyawasqaykitam yuyarini.Chunniqninta qatimuwasqaykitam yuyarini.Mana tarpusqa chunniqninqatiwasqaykitam yuyarini.   Israel runakunaqa sapaqchakusqaymi karqankichik.Cosechaypa punta rurunkuna hinam karqankichik.Pipas dañasuqnikikunatam cargocharqani.Desgraciakunawanmi paykunata castigarqani.Ñoqa Tayta Diosmi chaynata nini.   Jacobpa castankuna,Tayta Diospa palabranta uyariychik.Israelpa llapallan castankuna,Tayta Diospa palabranta uyariychik.   Paymi qamkunaman kaynata nisunkichik:¿Ima faltaytataq abueloykichikkuna tarirqañoqamanta karunchakunankupaqqa?¿Ima faltaytataq abueloykichikkuna tarirqamana imapaq valeqtaytachakunata adoranankupaqqa,chaynapi mana imapaq valeqtaytachakuna hina kanankupaqqa?   Ñoqamantaqa manam tapuyllapas-tapukurqakuchu:“¿Maytaq Egiptomanta horqomuwaspanchikchunniqninta pusamuwaqninchikqa?” nispallapas.“¿Maytaq qaqallaña chaki wayqonkunata pusamuwaspanchikchaki allpanta pusamuwaqninchikqa?” nispallapas.“¿Maytaq sinchi tutayay allpanta pusamuwaspanchikrunapa mana purinanta pusamuwaqninchikqa?” nispallapas.“¿Maytaq runapa mana yachanan allpankunatapusamuwaqninchikqa?” nispallapas.   Tukuy imakunapa wiñanan allpamanmi pusamurqaykichik.Rurunkunata mikunaykichikpaqmi pusamurqaykichik.Allinnin kaqkunata mikunaykichikpaqmi pusamurqaykichik.Ichaqa qamkunam kay allpayman yaykuramuspaykichikmana qawanaypaq hinataña rurarunkichik.Akllasqay allpatam millakuypaqtaña rurarunkichik.   Sacerdotekunaqa manam tapukurqakuchu:“¿Maytaq Tayta Diosqa?” nispallapas.Manam reqsiwarqakuchuyachachikuyniykunata yachachiqkunapas.Manam kasuwarqakuchukamachikuqkunapas.Ñoqamanta willakuqkunapasBaal sutiyoq taytachamantañam willakurqaku.Mana valeqtaytachakunatañam qatikurqaku. Israel castapa contranpi Diospa quejakusqanmanta   Chayraykum ñoqa Tayta Dios nini:Huktawanmi quejakusqaykichik qamkunata.Huktawanmi quejakusaq willkaykichikkunata. 10  Chipre sutiyoq islapi runakunata qawamuychik.¿Qamkunapa rurasqaykichikta hina rurasqakuchus?Cedar lawpi kaqkunata sumaqta tapuchimuychik.¿Qamkunapa rurasqaykichikta hina rurasqakuchus? 11  Diosninkuqa taytachakunalla kachkaptinpas ¿cambiasqakuchus?Wakin nacionkunaqa manam diosninkutaqa saqerqakuchu.Runaykunam ichaqa ñoqata saqeruwanku.Alabakunanku Diosninkutam saqeruwanku.Mana imapaqpas valeq taytachakunataqatinankuraykum saqeruwanku. 12  Ñoqa Tayta Diosmi kaynata nini:Cielokuna, admirakuychik.Kay rurasqankumanta admirakuychik. 13  Iskay rikchaq huchatam runaykuna rurarunku.Yakuyoq pozo hina kawsachiqninkutam saqeruwanku.Kikinkuñam toqokurunku pozokunata,yaku mana qochachiq pozokunata. Huchankupa pagonmanta 14  ¿Israel castakunaqa sirvientechusuwasqa kanankupaqqa?¿Paykunaqa nacerqaku sirvientepaqchusuwasqa kanankupaqqa? 15  Paykunapa contranpim malta leonkuna hina qaparkachanku.Paykunapa contranpim mancharikuypaqta qaparkachanku.Allpankutam chunnirachirqakumanaña pipas yachananpaq.Llaqtankutam kañaykurqakumanaña pipas yachananpaq. 16  Menfis llaqtapi yachaqkunam umaykita pakirunku.Tafnes llaqtapi yachaqkunam umaykita pakirunku. 17  Saqeruwasqaykichikraykum chaykunaqa pasasurqankichik.Yupaychasqaykichik ñoqa Tayta Diostam saqeruwarqankichik.Ñannin pusamusuqnikichiktam saqeruwarqankichik. 18  Kunanqa ¿imatataq horqokunkiEgipto nacionman rispaykiNilo Mayupa yakunta tomaspaykiqa?Kunanqa ¿Imatataq horqokunkiAsiria nacionman rispaykiEufrates Mayupa yakunta tomaspaykiqa? 19  Mana allinlla rurasqaykichikmi corregisunkichik.Ñoqata saqeruwasqaykichikmi sentenciasunkichik.Tanteaspaykichikyá cuentata qokuychikyupaychasqaykichik Tayta Diosta saqeruwaynikichikqamana allinnikichikpaq kasqanta.Tanteaspaykichikyá cuentata qokuychikyupaychasqaykichik Tayta Dios saqeruwaynikichikqallakikuynikichikpaq kasqanta.Manam respetawarqankichikchu ñoqataqa.Chaynatam nini Llapallan Kamachiq Tayta Diosqa. Israelpa castankuna mana kasukusqanmanta 20  Yugonta pakipachkaq toro hinamunayña hoqarikurqanki.Coyundanta tipipachkaq toro hinamunayña hoqarikurqanki.“Manam servisqaykiñachu” nispam niwarqanki.Llapa alto moqokunapimchuchumika warmi hina ankallarqanki.Llapa rapisapa sachakunapa sikinpimchuchumika warmi hina ankallarqanki. 21  Akllasqa uvas plantata hinam plantarqayki.Ancha allin uvaspa murunta hinam tarpurqayki.¿Imaynanpimá purun uvas plantamanqa tikrakurunki?¿Imaynanpimá manaña reqsipay uvas plantaqa rikurirunki? 22  Lejiawan mayllakuptikipasmana allin rurasqaykipa mirkantaqahinallam qawachkani.Anchallataña jabonakuptikipasmana allin rurasqaykipa mirkantaqahinallam qawachkani.Ñoqa Tayta Diosmi chaynata nini. 23  Qamqa manapunim niwaqchu:“Manam qanrachakurqanichu” nispaqa.Qamqa manapunim niwaqchu:“Baal sutiyoq taytachataqa manam qatirqanichu” nispaqa.Yuyariy qechwapi purisqaykikunata.Reqsikuy tukuy rurasqaykikunata.Qamqa kanki kallpachkaq china camello hinam,chichukunanpaq kallpakachaq china camello hinam. 24  Chichukunan punchawkunapimontepi china asno hinam qamqa kanki.Wayrakunapas muskikachaq monte asno hinam kanki.Chichukunanpaq rupariynintaqa ¿pitaq tanichinman?Orqo asnoqa mana pisipaspallanmi tariykunman.Chichukunan tiempopiqa chayllam tariykunman. 25  Israel castakuna, cuidakuychik,yanqataq qala chakillaña puriwaqchiktaytachakunata qatispa.Israel castakuna, cuidakuychik,yanqataq yakunayachikuwaqchiktaytachakunata qatispa.Chaynata nichkaptiypas niwarqankichikmi:“Yanqañam, manam atiymanñachu” nispa.“Sapaq dioskunatañam kuyaruni” nispa.“Chaykunatañam qatikusaq” nispa. Israel castakuna castigasqa kanankumanta 26  Suwakuq runam tarirachikuspanrikurirun hatun penqaypi.Lliwmi Israel castaqa rikurirunkichik hatun penqaypi.Reynikichikkunawan kamachikuqkunamhatun penqaypi rikurirunqaku.Sacerdotekichikkunam ñoqamanta willakuqkunapiwanhatun penqaypi rikurirunqaku. 27  Qamkunam sachata nichkankichik:“Qanmi taytayku kanki” nispa.Qamkunam rumita nichkankichik:“Qanmi wachakuqniyku kanki” nispa.Ñoqatam ichaqa qepanchakuruwankichik.Uyaykichiktapas ñoqamantam pakaruwankichik.Ñakarisqaykichik tiempopim ichaqa niwankichik:“Hatarispayki salvaykuwayku” nispaykichik. 28  Juda castakuna,taytachakuna rurasqaykichikqa¿maypitaq kachkanku?Achkallaña llaqtaykikuna hinamtaytachaykikunapasachkallaña kachkanku.Ñakarisqaykichik tiempopiyá hamusunkichik.Qamkunaman hamuspankuyá librasunkichik. 29  ¿Imanispataq ñoqapa contraypiqa quejakuwaqchik?Mana kasuwachkaspaykichikqa ¿imanispataq quejakuwaqchik?Ñoqa Tayta Diosmi chaynata nini. 30  Yanqapaqmi castigarqani castaykichikkunatapas.Paykunaqa manam munarqakuchu corregikuytapas.Imaynam leon wañuchin runakunata.Chaynam espadawan wañuchirqankichikñoqamanta willakuqkunata. 31  Yaw kunan miraykuna, atiendeychik,Ñoqa tayta Diospa palabraytayá atiendeychik:¿Chunniq allpachum qamkunapaqqa karqani?¿Tutayaypa kanan allpachum qamkunapaqqa karqani?Runaykuna ¿imanasqataq niwankichik:“Munasqaykupim purikuyta munaniku” nispaqa?¿Imanasqataq niwankichik:“Manañam qanmanqa kutirimuymankuñachu” nispaqa? 32  Sipasqa ¿qonqarunmanchum adornonkunawan churakuyta?Casarakuqpas ¿qonqarunmanchum adornonkunata?Runaykunam ichaqa unayña qonqaruwanku ñoqata. 33  Kuyaqnikikuna maskaytaqa sumaqtam yachanki.Mana allin warmikunatapas kawsasqaykitam yachachinki. 34  Wakcha runakunapa yawarninwanmipachaykita qanracharunki.Inocente runakunapa yawarninwanmipachaykita yawarcharunki.Mana suwakuchkaq runa hapisqaykipa yawarninwanmipachaykita qanracharunki. 35  Chaywanpas ninkiraqmi:“Ñoqaqa mana huchayoqmi kani” nispayki.“Manam huchallikurqanichu”nisqaykiraykum sentenciasqayki. 36  Mana valeqpaqmi churakurunkihuklaw ñankunaman muyurispayki.Asiria nacionpi kaqkunampenqayman churasunki.Egipto nacionpi kaqkunapaspenqaymanmi churasunki. 37  Umaykita hapikuykuspaykim lloqsimunki.Penqakuywanmi Egipto nacionmanta lloqsimunki.Ñoqa Tayta Diosmi qepanchakurunihapipakusqayki runakunataqa.Manam yanapasunkichikchu paykunaqa.

Willakuykuna