Genesis 41:1-57

41  Iskay wata pasaruptinmi Rey Faraon mosqorurqa: Nilo Mayupa patanpim pay sayachkasqa  chaymi qanchis vacakuna wicharimuchkasqa Nilo Mayumanta, sumaq wirakamam chay vacakunaqa mikuchkasqa pastota tuturallaña ukupi.  Chay qanchis sumaq wirakama vacakunapa qepantam mayumanta wicharimuchkasqataq qanchis mana valeq, charki vacakunapas, chaykunam sayarurqaku Nilo Mayu patanpi sumaq vacakunapa ladonpi.  Chay mana valeq, charki vacakunam qanchis sumaq wira vacakunata mikururqa hinaptinmi Faraon rikcharirurqa.  Yapamanta puñuykuspanmi mosqorurqa huktawan: Qanchis espigakunam sumaqllaña lloqsimuchkasqa chulla tullullamanta.  Chaynataqmi qanchis pusillanña chunniq wayrapa chakichisqan espigapas lloqsimuchkasqataq sumaqllaña espigakunapa qepanta  chaymi qanchis pusillanña espigakuna millpururqa poqosqa allin grano espigakunata. Faraon rikchariruptinmi chayqa mosqoylla kasqa.  Chaymi paqarinnintinta Faraon llumpay hukmanyasqallaña kaspan Egipto nacionpi brujokunata hinaspa yachayniyoqkunata qayachirqa. Chay mosqorusqanta willaptinpas manam pipas mosqoyninpa imam ninan willayta atirqachu.  Chaymi vino serviqkunapa jefen Rey Faraonta nirqa: —Chayraqmi yuyariruni, 10  Reynilláy Faraon, qanmi piñakurqanki ñoqapa hinaspa panaderokunapa jefenpa contranpi hinaspam waqaychasuqniki soldadokunapa capitanninpa wasinpi kaq carcelman pusachiwarqankiku. 11  Hinaptinmi ñoqapas chaynataq paypas chay tutalla mosqorurqaniku. Sapa mosqoypam karqa imam yachachikuynin. 12  Chay carcelpim karqa ñoqaykuwan Hebreo casta mozo. Payqariki karqa waqaychasuqniki soldadokunapa capitanninpa sirvientenmi, payman willaptiykum mosqoyniykupa imam ninanta willawarqaku sapakamaman. 13  Chaymi paypa imam niwasqankuman hina sucedewarqaku. Ñoqam kutiykamurqani puestoyman, hukniytañataqmi warkurachirqanki —nispa. 14  Chaymi Faraon qayachimurqa Joseyta. Apurawtam horqochimurqaku carcelmanta. Chukchanta rutuspam pachantapas mudaykachispa Rey Faraonman pusamurqaku. 15  Faraonmi nirqa Joseyta: —Mosqoyniypa imam ninantam mana pipas willawayta atinchu, ichaqa uyarirqanim uyariykuspalla mosqoykunapa imam ninan willakuq kasqaykita. 16  Chaymi Faraonta Josey nirqa: —Chayqa manam ñoqallamantachu aswanqa Diosmi willasunki allinnikipaq —nispa. 17  Chaymi Rey Faraon nirqa Joseyta: —Mosqoyniypim Nilo Mayu patanpi sayachkasqani. 18  Hinaptinmi Nilo Mayumanta qanchis sumaq wira vacakuna wicharimuchkasqa, hinaspam pastota mikurqaku tuturallaña ukupi. 19  Chay vacakunapa qepantañataqmi wicharimurqa Nilo Mayumanta, qanchis mana valeq charki vacakuna. Kay Egipto nacionpiqa manam rikurqanichu chayna llumpay charki tullu vacakunataqa. 20  Chaymi chay mana valeq charki vacakuna punta kaq qanchis wira vacakunata mikururqa. 21  Chaymi mikuruspankupas mana mikusqa hinalla karqaku, punta kasqankupi hinallam mana valeq karqaku hinaptinmi rikcharirurqani. 22  —Huktawan mosqospaymi rikurqani chullalla tullumanta qanchis espigakuna sumaqllaña lloqsimuqta. 23  Chaynataqmi qanchis pusillanña chunniq wayrapa chakichisqan espigapas lloqsimuchkasqa sumaqllaña espigakunapa qepanta. 24  Chaymi pusillanña espigakuna qanchis sumaq espigakunata millpururqa. Chaytam willarqani brujokunaman aswanqa manam mayqanninpas imam ninan willawayta atinkuchu —nispa. 25  Chaymi Rey Faraonta Josey nirqa: —Qampa mosqoynikikunaqa hukllam, Diosmi qawachisuchkanki imam rurananta. 26  Qanchis sumaq vacakunawan qanchis sumaq espigakunaqa hina chay qanchis watallam. Mosqoyqa chullallam. 27  Chaykunapa qepan wicharimuq mana valeq charki vacakunapas qanchis watakunam, chay qanchis pusillanña chunniq wayrapa chakichisqan espigakunapas hina chay qanchis watallataqmi. Chay mosqoynikipa imam ninanqa qanchis wata muchuymi. 28  Diosmi imam rurananta qawachisuchkanki kay willasqayman hina: 29  Qanchis watam kanqa sumaqllaña kawsay cosechakuna Egipto nacionpi. 30  Chaykunapa qepantañataqmi qanchis wata muchuy kanqa Egipto nacionpi. Hatun cosechakunatapas manañam yuyanqakuñachu, chay muchuymi nacionta wakchayarachinqa. 31  Chay ñawpaq sumaqllaña cosechakunatapas manañam rikunqakuñachu llumpa-llumpay muchuy kasqanrayku. 32  Diosmi prontolla chaynatapuni ruranqa chaymi iskay kutikama mosqorqanki. 33  Chaynaqa kunanpuni maskay yuyayniyoq hinaspa yachayniyoq runata hinaspa churay Egipto nacionpi kamachikunanpaq. 34  Kaynatayá ruray: llaqtakunapiyá gobernadorkunata churay chaynapi Egipto nacionpi qanchisnintin wata sumaqllaña kaq cosechakunamanta huñunankupaq, pichqa costalmanta huknintayá waqaychachunku. 35  Kay hamuq allin watakunapiyá llapallan kawsayta huñuchunku qampa controlasqaykita. Llapa trigokunatayá churachunku llaqtakunapi. Chaytaqa waqaychachunku muchuypi runakuna mikunanpaqyá. 36  Hinaptinmi Egipto nacionpaq chay kawsaykuna waqaychasqa kanqa qanchis wata muchuypaq chaynapi runakuna yarqaymanta mana wañurunankupaq. Egipto nacionpi Josey gobiernasqanmanta 37  Joseypa chay nisqankunam allinllaña rikchakapurqa Faraonpaqwan gobiernonpi yanapaqkunapaq. 38  Hinaptinmi Faraon nirqa paykunata: —Diospa espiritunwan kaq Josey hina runataqa manam tarichwanchu —nispa. 39  Chaymi Faraon nirqa Joseyta: —Diosllam tukuy kaytaqa willasurqanki, manam qam hina yuyayniyoq hinaspa yachayniyoq runaqa pipas kanchu. 40  Qanmi kamachikunki kay palacioypi hinaptinmi lliw runaykuna nisqaykita kasukunqa. Rey kayllaypiñam qanmantaqa tumpa mas kasaq —nispa. 41  Faraonmi nirqataq Joseyta: —Kunanmi lliw Egipto nacionpi kamachikuqpaq churayki —nispa. 42  Chaymi makinmanta selloq anillonta Faraon horqoykuspa Joseypaman churaykurqa, pachachirqataqmi fino linomanta pachawanpas, kunkanmanpas qorimanta collartam churaykurqa. 43  Chaymantam Joseyta muyuchimurqa iskay kaq allin carretanpi hinaptinmi puntanpi kaqkuna qayakurqaku: “¡Pay pasananpaq asuriychik ñanmanta!” nispa. Chaynapim Josey churasqa karqa Egipto lliw nacionpi kamachikuqpaq. 44  Faraonmi nirqataq: —Ñoqa rey kachkaptiypas Egipto nacionpi runakunaqa qam kamachiptillaykim tukuy imata ruranqaku —nispa. 45  Joseytam Faraon suticharqa “Zafnat-panea” nispan. Casarachirqañataqmi On llaqtapi sacerdote Potiferapa warmi churin Asenatwan chaynapim Joseyqa allin reqsisqa karqa Egipto lliw nacionpi. 46  Joseymi karqa kimsa chunka watayoq Egiptopi Rey Faraonpa qayllanman pusaptinku. Joseymi Rey Faraonpa palacionmanta lloqsirqa enteron Egipto nacionpi purimunanpaq. 47  Chakrakunapim alli- allinsu qespirqa kawsaykuna. Qanchis watantinmi karqa sumaqllaña cosecha. 48  Chaymi qanchisnintin wata Josey huñurqa Egipto allpapi wiñaq kawsaykunata, chay kawsaykunatam waqaycharqa llaqtakunapi. Muyuriqninpi kaq chakrakunamantamá huñurqa llapa kawsaykunata sapa llaqtaman. 49  Chaymi lamar qochapi aqota hinaña Josey trigota huñururqa manaña yupaypas atinakama. 50  Manaraq muchuy hamuchkaptinmi Joseypa iskayña churinkuna karqa, paykunatam wachakurqa warmin Asenat. Asenatmi karqa On llaqtapi sacerdote Potiferapa churin. 51  Chaymi piwi kaq churinta Josey suticharqa Manaseswan: “Diosmi qonqaykachiwan tukuy llakiyta chaynataq aylluykunatapas” nispa. 52  Huknin churintañataqmi suticharqa Efrainwan: “Diosmi ñakarisqay nacionpi miraykachiwan” nispa. 53  Tukururqamá Egipto nacionpi sumaqllaña cosechana qanchis watakuna. 54  Hinaptinmi qanchis wata muchuy qallarirqa Joseypa nisqanman hina, chaymi llapallan nacionkunapi muchuy karqa. Enteron Egipto nacionpim ichaqa mana yarqay karqachu chaypiqa mikuy kasqanrayku. 55  Egipto nacionpi muchuy qallaykuptinñataqmi runakuna Rey Faraonta mañakurqaku kawsayta qonanpaq. Chaymi Egipto nacionpi llapallan runakunata Faraon nirqa: —Riychik Joseyman hinaspa paypa nisusqaykichikta ruramuychik —nispa. 56  Lliw Egipto nacionpi muchuy miraruptinmi Josey kichachirqa taqekunapa kasqan wasikunata hinaspam rantikurqa chay nacionpi runakunaman. Egipto nacionpim aswan-aswan muchuy karqa. 57  Tukuy kay pachapi llumpay muchuy kasqanraykum llapa runakuna rirqa Egipto nacionman Joseymanta kawsay rantimunankupaq.

Willakuykuna