Esdras 4:1-24

4  Juda castapa hinaspa Benjamin castapa enemigonkunam yacharurqaku Babilonia nacionpi presochasqa kasqankumanta kutispanku Israelpa yupaychasqan Tayta Diospa templon rurasqankuta.  Chay enemigokunam Zorobabelmanwan ayllukunapa jefenkunaman asuykuspa kaynata nirqaku: —Perqasunchikyá kuska, ñoqaykupas qamkuna hinañam Diosnikichikman asukuykuniku, paypaqñam animaltapas wañuchipuniku Asiria nacionpi Rey Esar-hadonpa kayman pusamuwasqanku tiempomantaraq —nispa.  Chaymi Zorobabelwan Josuey hinaspa Israel ayllukunapa wakin jefenkuna nirqaku: —Qamkunawanqa manam hukllawakuymankuchu Diosniykupa templon huktawan hatarichinaykupaqqa. Ñoqallaykum hatarichisaqku Israelpa yupaychasqan Tayta Diospa templontaqa, chaynataqa rurasaqku Persia nacionpa reynin Ciropa kamachiwasqankuman hinam —nispa.  Chaylaw llaqtayoq runakunam hukmanyarachirqa Juda casta llamkaqkunata chaynapi amaña llamkanankupaq.  Consejaq runakunamanpas pagarurqakutaqmi munasqankuta llamkaqkuna amaña ruranankupaq. Chaynam pasakurqa Persia nacionpa reynin Ciropa gobiernasqan tiempomanta Persia nacionpa reynin Dariopa gobiernasqan tiempokama.  Rey Asuero gobiernayta qallarichkaptinmi wakin runakuna qellqarqaku Juda lawpi hinaspa Jerusalen llaqtapi yachaqkunapa contranpi.  Rey Artajerjespa tiemponpim Bislanwan Mitridates, Tabeel hinaspa paykunawan wakin kaqkuna qellqarqaku Persia nacionpa reynin Artajerjesman, chay carta apachisqankutaqa qellqarqaku Aram runakunapa rimayninpim.  Rehum sutiyoq runam karqa kamachikuq, Simsa sutiyoq runañataqmi karqa secretario. Paykunam cartarqaku Rey Artajerjesman Jerusalen llaqtapi yachaqkunapa contranpi:  Ñoqa kamachikuq Rehunmi qellqamuyki, secretario Simsaipiwan hinaspa kuska kaqmasiykuna Persia nacionpi, Erec lawpi, Babilonia lawpi hinaspa Elam law Susa llaqtapi juezkunapiwan, tropakuna kamachiqkunapiwan hinaspa gobernadorkunapiwan, 10  Samaria llaqtakunapi yachaqkunapiwan hinaspa Eufrates Mayupa kaylawninpi yachaqkunapiwan. Chay lugarkunamanmi ñawpaq abueloykuta presota pusachirqa hatun munayniyoq Rey Asnapar. 11  Kaymá apachisqanku cartapa copian: “Reynillayku Artajerjes, Eufrates Mayupa kaylawninpi kaq serviqnikikunam rimaykamuykiku: 12  Yachayá reyllayku, qampa kasqaykimanta ñoqaykuman hamuq judiokunam Jerusalen llaqtaman chayaruspanku hatarichichkanku mana kasukuq chaynataq mana allin runakunapa yachanan llaqtata. Cimientonkunatapas allichaspankum murallantapas qespiykachichkankuña. 13  Yachaytaqyá reyllayku, sichum kay llaqta yapamanta hatarichisqa kaptinqa chaynataq murallanpas perqasqa kaptinqa manañam paganqakuchu alcabalata, impuestota nitaq contribuciontapas, chaynapim reykunapaq qori-qollqe chaskinankuqa asllayanman. 14  Qampuni mantienewasqaykikuraykum mana allinpaqchu rikchakapuwanku despreciasqa kaynikiqa, chayraykum yachanaykipaq reyllayku willamuykiku, 15  chaynapi abueloykikunapa tiemponpi pasaqkunamanta qellqasqanku libropi maskachinaykipaq. Chay libropi imam qellqasqa kaqta tarispaykim yachanki kay llaqtapi runakunaqa mana kasukuq kasqanta, reykunapas hinaspa wakin llaqtakunapas dañaq kasqanta, paykunaqariki ñawpaq tiempokunamantaraq hoqarikuq runakunam, chayraykum kay llaqtaqa purmachisqa karqa. 16  Chayraykum nimuykiku reyllayku, kay llaqta mosoqmanta hatarichisqa kaptinqa mayupa tukuy kaylawninpi llaqtakunaqa manañachá qampañachu kanqa” nispa. 17  Hinaptinmi Rey Artajerjesñataq cartarqa kaynata: Kamachikuq Rehum, secretario Simsai, Samaria lawpi yachaqkuna hinaspa Eufrates Mayupa waklawninpi kaqkunapas, qamkunatam rimaykamuykichik. 18  Ñoqaykuman apachimusqaykichik cartam, leesqa hinaspa rimayniykuman tikrasqa karqa ñoqapa qayllaypi. 19  Libropi maskachispam yacharqaniku chay llaqtaqa ñawpaqmantaraq reykunapa contranpi hoqarikuq kasqanta, chay llaqtapimá rimanakuspanku gobiernopa contranpi hoqarikusqaku. 20  Jerusalen llaqtapiqa atiyniyoq reykunam kasqa, paykunam munaychakusqaku Eufrates Mayupa tukuy waklawninpi, chay reykunamanmi pagasqaku alcabalatawan contribuciontapas. 21  Chaynaqa kunanyá kamachiychik chay runakunata amaña ruranankupaq chaynapi chay llaqtata amaña hatarichinankupaq, ñoqa kamachimuptiyñam mosoqmanta hatarichisqa kanqa. 22  Ama qonqaspam cumplinkichik kay kamachimusqayta chaynapi reykunapa contranpi imapas ama kananpaq. 23  Rey Artajerjespa cartantam leerqaku Rehumpa qayllanpi secretario Simsaipa qayllanpi hinaspa paykunawan kaq wakin runakunapa qayllanpi, utqayllamanña Jerusalen llaqtaman rispankum judiokunata obligarqaku amaña llamkanankupaq. 24  Chaymi manaña rurarqakuchu Jerusalen llaqtapi Diospa templonta, sayarurqakum Persia nacionpi Rey Dario iskay watamanña gobiernanankama.

Willakuykuna