Deuteronomio 34:1-12

34  Moisesmi rirqa Moab runakunapa allpanku lawmanta Nebo Orqoman hinaspam seqarqa Pisga Orqopa puntanman, chay orqokunaqa kachkan Jerico llaqtapa chimpanpim. Chay orqomantam Tayta Dios qawachirqa Galaad law allpakunata Dan castapa allpan lawkama.  Qawachirqam Neftalíy ayllupa, Efrain ayllupa, Dan ayllupa chaynataq Juda ayllupa yachanan allpakunatapas Mediterraneo Lamar Qocha lawkama.  Qawachirqataqmi Neguev sutiyoq allpatapas, Jordan Mayu qechwatapas, palmera sachakunapa kasqan sutiyoq Jerico llaqtapa lawnin pampatapas Zoar llaqtachakama.  Hinaspam Moisesta Tayta Dios nirqa: —Kay allpatam Abrahanman, Isaacman hinaspa Jacobman jurarqani chaynapi paykunapa mirayninkunaman qonaypaq. Kikikipuni qawaykunaykitam munarqani ichaqa manam yaykunkichu —nispa.  Chaymi Tayta Diospa serviqnin Moises wañukurqa Moab runakunapa allpanpi Tayta Diospa nisqanpi hina.  Moab runakunapa allpan Bet-peor llaqtapa chimpan qechwapim Tayta Dios pamparurqa. Chay sepulturataqa manam pipas reqsinchu kunan punchawkama.  Moisesmi wañukurqa pachak iskay chunkan watanpi, wañukusqan punchawkamam ñawinkuna allintaraq qawakurqa chaynataqmi kallpanpas mana pisirqachu.  Hinaptinmi Israelpa mirayninkuna waqarqaku kimsa chunka punchaw Moab runakunapa qechwanpi. Chaynapim cumplikurqa Moisesmanta lutokuspa waqasqanku punchawkuna.  Chaymantam Nunpa churin Josuey yachayniyoq rikurirurqa Moises kawsachkaspanraq paypa hawanman makinkunata churasqanrayku. Hinaptinmi Israelpa mirayninkuna Josueyta kasukuqku hinaspam ruraqkupas Tayta Diospa Moisesman kamachisqanta hina. 10  Chaywanpas Israelpa mirayninkunapiqa manañam haykapipas karqachu Diosmanta willakuq Moises hina runaqa. Payllatam Tayta Diosqa suma-sumaqta reqsirqa. 11  Manataqmi pipas Moises hinaqa karqachu Diospa atiyninta qawachispa admirakuypaq milagrokuna ruraq runaqa. Egipto nacionpim Rey Faraonpa contranpi, llapallan serviqninkunapa contranpi chaynataq enteron allpanpa contranpi tukuy chaykunata rurarqa. 12  Manataqmi pipas igualarqachu atiyniyoq kayninpipas chaynataq hatun kaqkunatawan manchakuypaq kaqkunata rurasqanpipas. Chaykunatam pay rurarqa Israelpa mirayninkunapa qawasqanta.

Willakuykuna