Apocalipsis 18:1-24

18  Chaykunapa qepantam rikurqani huk angelta hanaq pachamanta hatun atiyninwan uraykamuqta, kanchariyninwan kay pachata achkirispanmi  llumpaysuta qaparirqa:Wichiykunñam, wichiykunñamhatu-hatun Babilonia llaqtaqa.Demoniokunapa yachananñamchay llaqtaqa.Tukuy rikchaq mana allin espiritupawasinñam rikurirun.Millakuypaq hinaspa cheqnipay llapa animalkunapaqesanñam rikurirun.   Llapallan nacionkunam vino upyachkaq hinahuchapakuyninwan sinkarurqa.Kay pachapi reykunam paywan kakurqa.Kay pachapi negociantekunapas kusikusqankuwanmi apuyarurqa.  Huktawanmi uyarirqani hanaq pachamanta qayakuyta:Runallaykuna, chay llaqtamantayá lloqsiychik.Paykunawan ama huchallikunaykichikpaqyá lloqsiychik.Paykunawan mana castigasqa kanaykichikpaqyá lloqsiychik.   Paykunapa huchanqa hanaq pachakamaraqmi chayarun.Chay mana allin rurasqankutaqa Diospunim yuyarirun.   Paykunamanqa qosqankuman hinayá kutichipuychik.Rurasqankuman hinayá huk chaynatawan pagapuychik.Upyachisqanman hinayá huk chaynatawan qoychik.   Payqa alabakuspanmi gustota qokurqa.Chayman hinayá ñakariytawan waqaytaña qoychik paymanqa.Payqariki sonqonpim nichkan:“Reinañam tiyachkani ñoqaqa” nispa.“Manam viudachu kani ñoqaqa” nispa.“Manam waqasaqchu ñoqaqa” nispa.   Huk punchawllapim hamurunqa castigonkunaqa.Wañuypas, waqaypas, yarqaypiwanmi hamurunqa.Chay llaqtaqa kañasqam karunqa,Atiyniyoq Señormi juzgaqnin Diosqa.  Kay pachapi paywan huchapakuspa kusikuq reykunapas hatu-hatun llakiwanmi waqanqaku paymanta, waqanqakuqa kañasqankupa qosniyninta qawaykuspankum. 10  Castigota manchakuspankum karullamanta nichkanku:¡Ay, ay, imaynaraq kanki,Babilonia hatu-hatun llaqta!Huk ratollapim chayaramuncastigoykiqa atiyniyoq llaqta. 11  Kay pachapi negociantekunapas hatu-hatun llakikuywanmi waqachkanku chay llaqtamanta manaña pipas negocionku rantiq kaptin. 12  Paykunam negociaqku qoriwan, qollqewan, alhaja rumikunawan, perlaskunawan, linomanta fino telakunawan, grosella telakunawan, puka telakunawan, sedakunawan hinaspa miski asnaq sachakunawan. Negociaqkutaqmi elefantepa waqonmanta, kullumanta, broncemanta, fierromanta hinaspa marmolmanta tukuy rikchaq serviciokunawanpas. 13  Negociaqkutaqmi canelawanpas, especeriakunawanpas, inciensowanpas, mirrawanpas, perfumewanpas, vinowanpas, aceitewanpas, fino harinawanpas, trigowanpas, uywakunawanpas, ovejakunawanpas, caballokunawanpas, carretakunawanpas, sirvientekunawanpas chaynataq runakunapa vidanwanpas. 14  Chay llaqtatam nichkanku:¡Manam kanñachu munapayasqayki miskillaña frutakunapas.Chinkarunñam llumpay apu kaynikikunawan tukuy sumaqllaña kaqnikikunapas! 15  Chaykunawan negocio ruraqkunapas hinaspa chay llaqtapi kaqkunaman rantikuspa apuyaruqkunapas waqayllawanñam karullapi sayanku castigota manchakuspanku, 16  paykunam nichkanku:¡Ay, ay, imaynaraq kanqa kay hatu-hatun llaqtaqa!Payqa warmi hina suma-sumaq lino pachawan pachasqam karqa.Payqa grosellawan, pukawan pachasqam karqa.Payqa qoriwan, alhaja rumikunawan hinaspa perlaskunawan adornasqam karqa. 17  ¡Huk ratollapim apu kayninpas chinkarurqa! Buquepi kaq llapallan capitankunapas, pasajerokunapas, marinerokunapas chaynataq buquepi llamkaqkunapas karullapim sayaykurqaku. 18  Llaqtapa qosnisqanta qawaykuspankum qayaykachakurqaku: —¿Mayqan llaqtataq kanman kay hatu-hatun llaqta hinaqa? —nispanku. 19  Umankuman allpata maqchinakuspankum waqayllawanña qayaykachakurqaku:¡Ay, ay, imaynaraq kanqa kay hatu-hatun llaqtaqa!Lamar qochapi buquekunapa llapallan dueñonkunam apuyarurqa.Chay llaqtapa qori-qollqenwanmi paykunaqa apuyarurqa.¡Huk ratollapim purmachisqa rikurirun chay llaqtaqa! 20  Hanaq pachapi kaqkunapas kusikuychikyá.Diosllapaqña kawsaqkunapas kusikuychikyá.Apostolkunawan Diosmanta willakuqkunapas kusikuychikyá.Chay llaqta castigasqanmantayá kusikuychik.Allin arreglota Dios rurapususqaykichikmantayá kusikuychik. 21  Hinaptinmi huk kallpasapa angel hatun molino rumita hoqariykuspan chamqaykurqa lamar qochaman hinaspam nirqa:Chayna wischusqam kanqa hatu-hatun Babilonia llaqtaqa.Manam rikurinqañachu chay llaqtaqa. 22  Manañam chaypiqa uyarikunqachuarpakuna, qenakuna hinaspa cornetillakuna tocasqankupas.Manam llamkanqañachu tukuy imapi llamkaqkunapas.Manañataqmi qaparinqachu molino rumipas. 23  Mayqan lamparaykipas manañam achkinqachu.Casarakuykunapi kusikuykunapas manam kanqañachu.Negociantekikunam karqa kay pachapi munayniyoqkunaqa.Layqakusqaykiwanmi engañarqanki llapallan nacionkunataqa. 24  Chay llaqtaqa culpasqa kachkanDiosmanta willakuqkunapa yawarninmantam.Chay llaqtaqa culpasqa kachkanDiosllapaqña kawsaqkunapa yawarninmantam.Chay llaqtaqa culpasqa kachkankay pachapi llapallan wañuchisqakunapa yawarninmantam.

Willakuykuna