2 Reyes 5:1-27

5  Aram nacion reypa llapallan tropankuna kamachiq Naamanmi reyninpa ancha estimasqan karqa, paywanmi Tayta Dios Aram nacionta enemigonkunamanta librarqa, chayraykum reynin anchata favorecerqa. Chay runaqa valeroso soldadom karqa, chaywanpas payqa lepra onqoywanmi ñakarichkarqa.  Huk kutipim Aram nacionmanta kaq soldadokuna tropa-tropa Israel nacionman rispanku presocharuspa pusarqaku huk sipaschata, paymi Naamanpa warminta servirqa.  Paymi patronanta nirqa: —Amalaya Samaria llaqtapi yachaq willakuqpa ñawpaqninpi patronniy rikurirunman hinaptinqa lepra onqoyninmantachá sanoyarachinman —nispa.  Naamanmi reyninman yaykuspan willarqa: —Israel nacionmanta pusamusqanku sipascham kayna-waknata willakun —nispa.  Chaymi Aram nacionpa reynin nirqa: —Hinatayá riruy Diosmanta chay willakuqman, ñoqapas Israel nacionpa reyninmanmi cartata apachisqayki —nispa. Pasarqamá Naaman kimsa pachak kimsa chunkan kilo qollqeta aparikuspan. Aparqataqmi soqta chunka soqtayoq kilo qoritapas chaynataq chunka mosoq pachakunatapas.  Israel nacion reypaq carta apasqanmi kaynata nirqa:Kay carta apamusuqnikim serviqniy Naaman, paytam kachamuyki lepra onqoyninmanta sanoyaykachinaykipaq.  Israel nacionpa reyninñataqmi cartata leeruspan pachantapas llikispanraq nirqa: —¿Ñoqaqa Dioschu kani runata wañuchinaypaq otaq kawsachinaypaqpas otaq kay onqoqta kachamuwaptin sanoyachinaypaq? Yachaychikyá kay cartamuwasqanwanqa manam imatachu munan aswanqa guerrapi ñoqawan peleayllatam —nispa.  Israel nacionpa reynin pachan llikipasqanta Diospa runan Eliseo yacharuspanmi nichimurqa reyta: —¿Imanasqataq pachaykita llikiparqanki? Kachamuway chay runata chaynapi Diosmanta willakuq Israel nacionpi kasqanta yachananpaq —nispa.  Naamanmi caballonkunawan carretanpi pasaspan Eliseopa wasinpa punkunpi sayarurqa. 10  Ichaqa Eliseom wasin ukullamanta sirvientenwan nichimurqa: —Jordan Mayuta rispaykiyá chaypi mayllakaramuy qanchis kutikama hinaptinmi aychaykiqa ñawpaqta hina sanoña kanqa —nispa. 11  Naamanñataqmi rabiasqa kutirispan nirqa: —Ñoqaqa piensarqani: “Lloqsiykamuspanchiki yupaychasqan Tayta Diospa sutinta qayllaypi rimarinqa hinaspachiki nanayniyta llapchaykuspan kay lepra onqoyniyta sanoyarachinqa” nispaymi. 12  Damasco llaqta lawpi Abana Mayuwan Farfar Mayuqa ¿manachum Israelpa mayunkunamantaqa aswan allin? Chay mayukunapi mayllakuspayqa ¿manachum sanoyaruyman? —nispa. Chaynata nispanmá kutikurqa ancha piñasqallaña. 13  Serviqnin runakunañataqmi asuykuspanku nirqaku: —Taytáy, Diosmanta willakuq imatapas sasa kaqta kamachisuptikiqa ¿manachum ruraruwaq? “Mayllakaramuspaykiqa sanoyarunkim” nichkaptillanqa mayllakaramuyá —nispa. 14  Diospa runan Eliseopa nisqanman hina pasaspanmi Jordan Mayupi qanchis kutikama challpukaramurqa hinaptinmi cuerpon wawapa cuerpon hina rikuriruptin onqoyninmanta sanoyarurqa. 15  Riqmasinkunapiwan kuska Diospa runanpa kasqanman kutiruspanmi paypa ñawpaqninpi sayaykuspa nirqa: —Kunanmi yacharuni, manam kay pachapiqa Dios kanchu aswanqa Israel nacionllapim. Ama hina kaspaykiyá kay serviqnikimanta chaskiykullaway kay regalokuna apamusqayta —nispa. 16  Hinaptinmi Eliseoñataq nirqa: —Servisqay kawsaq Tayta Diosraykum jurani manam chaskikimanchu —nispa. Imallatapas chaskiykunanpaq Naaman hikutaptinpas manamá Eliseoqa chaskiyta munarqachu. 17  Naamanmi nirqa: —Mana chayqa, ama hina kaspaykiyá kay llaqtaykipi allpata iskay mulapi apanaypaq kamaqta qoykuway. Kunan punchawmantam kay serviqnikiqa Tayta Diosllapaqña animalkunata kañapusaq, payllamanñataqmi ofrecesaq wakin ofrendakunatapas, manam ofrecesaqñachu wakin dioskunamanqa. 18  Rimon sutiyoq taytachanpa templonman adorananpaq reyniy yaykuspan brazoypi tawnapakuykuptinqa chaynataq ñoqapas paywan kuska taytacha Rimonpa qayllanpi qonqorakuykuptiyqa Tayta Diosyá pampachaykuwachun —nispa. 19  Eliseom nirqa: —Hawkallayá kutikuy —nispa. Chaymi Naaman pasakurqa. Manaraqpas karuta richkaptinmi 20  Diospa runan Eliseopa sirvienten Giezi piensarqa: —Patronniyqa yanqam harkakurun Aram nacionmanta hamuq Naamanpa apamusqankuna chaskiytaqa, kawsaq Tayta Diosraykum jurani: Kallpaylla hayparuspaymi imallantapas mañakaramusaq —nispa. 21  Chaymi Naamanta hayparunanpaq Giezi pasarqa. Kallpaylla risqanta Naaman rikuruspanmi carretanmanta chaylla uraykuspan tapuykurqa: —¿Hawkallachu imapas? —nispa. 22  Chaymi Gieziñataq nirqa: —Allinllam kachkaniku, patronniy Eliseom kachamuwachkan qanman kaynata willanaypaq: “Kunanmi Efrain orqokunamanta Diosmanta willakuq iskay mozokuna chayaramuwan, ama hina kaspaykiyá paykunaman qoykunaypaq apachimuway kimsa chunka kimsayoq kilo qollqetawan iskay mosoq pachakunata” nispa. 23  Naamanmi nirqa: —Chaynaqa ama hina kaspaykiyá soqta chunka soqtayoq kilo qollqellataña chaskiykuway —nispa. Chaynata Naaman hikutaptinmi soqta chunka soqtayoq kilo qollqeta iskay wayqaman hinaykurqa iskay mosoq pachakunatawan, iskay runankunaman Naaman qepiykachispanmi Giezipa ñawpaqninta pasachirqa. 24  Moqoman chayaruptinkum, apaysiqninkunamanta chaskiruspan wasinpi pakaramurqa. Apaqkunatañataqmi kutikunankupaq aviarurqa. 25  Patronnin Eliseoman yaykuykuptinmi tapuykurqa: —¿Maymantataq hamuchkanki Giezi? —nispa. Chaymi payñataq nirqa: —Ñoqaqa manam maytapas rirqanichu —nispa. 26  Hinaptinmi Eliseoñataq nirqa: —¿Manachum piensayniypi rikurqayki chay runa carretanmanta uraykamuspan chaskisusqaykita? ¿Qollqepas otaq pachakunapas chaskina tiempochu. Aceituna huertakuna, uvas huertakuna chaynataq ovejakuna, bueyeskuna hinaspa sirvientekuna rantina tiempochu? 27  Chaynaqa Naamanpa lepra onqoyninwanmi qamña miraynikikunapiwan mana tukuyta onqonkichik —nispa. Hinaptinmi Gieziqa lloqsirurqa Eliseopa qayllanmanta riti hina yuraq-yuraq lepra onqoyniyoq.

Willakuykuna