2 Reyes 10:1-36

10  Samaria llaqtapim Acab sutiyoq reypa karqa qanchis chunka churinkuna. Samaria llaqtapi kaq Jezreel llaqtayoq capitankunaman, ancianokunaman chaynataq Acabpa churin uywaqkunaman cartata Jehu apachispanmi nirqa:  Reynikichikpa churin uywaqkuna, carretankunawan, caballonkunawan cuentallikuqkuna, murallasqa llaqta nanachikuqkuna hinaspa armankuna hatalliqkuna, kay cartata chaskisqaykichik horamantapunim,  akllankichik reynikichikpa allinnin chaynataq justo kaq churinta hinaspam taytanpa rantinpi churankichik, chaynata ruraspam reynikichikpa castankunapa favorninpi peleankichik.  Carta chaskiqkunañataqmi ancha mancharisqallaña nirqaku: —Iskaynin reykunapas Jehuta mana venceyta atichkaptinkuqa ¿imaynataqsi ñoqanchikqa paywan peleachwanchik? —nispa.  Chaymi reypa mayordomonpas, llaqtapi gobiernaqpas, ancianokunapas chaynataq warmakunapa uywaqninkunapas Jehuta nichimurqaku: —Ñoqaykuqa serviqnikikunam kaniku, imam niwasqaykikutam rurasaqku. Manataqmi reytaqa pitapas akllaymankuchu. Tanteasqaykitayá ruray —nispa.  Jehumi yapamanta cartaspan paykunata nirqa: Ñoqapa favorniypi hinaspa kasuwaqniy kaspaykichikqa, reynikichikpa qari churinkunapa umanta apamuwaspayá paqarin kay horata hamuychik Jezreel llaqtaman. Reypa qanchis chunka qari churinkunaqa, llaqtapi reqsisqa runakunapa makinpim kachkarqaku paykunapa uywasqan kasqanrayku.  Cartata kamas chaskiruspankum reypa qanchis chunka churinkunata wañurachispanku umanta canastapi apachirqaku Jezreel llaqtapi Jehuman.  Kachasqan runa chayaruspanmi Jehuman willaykurqa: —Reypa churinkunapa umantam chayarachimunku —nispa. Chaymi Jehuñataq kamachirqa: —Llaqtapa zaguan punkunpiyá paqarinkama iskay hawaqpi montoramuychik —nispa.  Paqarinnintintam Jehu chay sitioman rispan chaypi sayaykuspa llapa runakunata nirqa: —Justo runakuna kaspaykichikqa niykuwaychikyá: Reyniypa contranpi hoqarikuruspaymi payta wañurachirqani ichaqa ¿Pitaq kaykunataqa wañurachirqa? 10  Yachaychikyá, Tayta Diospa imapas Acabpa castanpa contranpi nisqanqa manam yanqaqa kanmanchu, aswanqa cumplikunqam. Tayta Diosmi kaykunataqa rurarqa serviqnin Eliaswan nichisqanman hina —nispa. 11  Jehuqa wañurachirqataqmi Jezreel llaqtapi puchuq Acabpa castankunatapas, kamachikuqkunatapas, amistadninkunatapas chaynataq sacerdotenkunatapas. Mana pitapas puchuykuspamá llapallanta wañurachirqa. 12  Jezreel llaqtamantam Jehu pasarqa Samaria llaqtaman. Risqanpim chayarurqa “Oveja Michiqkunapa Campamenton” sutiyoq sitioman. 13  Chaypim tuparurqa Juda nacionpa reynin Ocoziaspa ayllunkunawan, paykunatam tapurqa: —¿Pikunataq qamkunaqa kankichik? —nispa. Chaymi paykunañataq nirqa: -Ñoqaykuqa Rey Ocoziaspa ayllunmi kaniku chaymi reypa churinkunatawan reinapa wawankunata watukuq hamurqaniku —nispa. 14  Jehumi kamachirqa: —Kawsachkaqllata hapiruychik —nispa. Kawsachkaqllata hapiruspankum “Oveja Michiqkunapa Campamenton” sutiyoq sitiopa hichpanpi kaq pozopi tawa chunka iskayniyoq runakunata mana pitapas puchuspa wañurachirqaku. 15  Jehu chaymanta pasaspanmi tuparurqa Recabpa churin Jonadab sutiyoq runawan, payta rimaykuspanmi tapurqa: —¿Qamqa ñoqa hinachu tanteanki? —nispa. Jonadabmi nirqa: —Arí, chaynam —nispa. Hinaptinmi Jehu nirqa: —Chayna kaptinqa makiyta hapiykuway —nispa. Makinta haywariykuptinmi carretanman seqarachirqa 16  hinaspam nirqa: —Hakuchik ñoqawan, qamqa qawankim Tayta Diospa favorninpi tukuy ima rurasqayta —nispa. Chaymi carretanpi pasachirqa. 17  Samaria llaqtaman Jehu chayaruspanmi Acabpa partidonmanta chaypi puchuqkunata mana chullatapas lluptichispan wañurachirqa, chaynataqa rurarqa Eliaswan Tayta Diospa nichisqanpi hinam. Baal sutiyoq taytachatawan adoraqninkunata Jehu chinkachisqanmanta 18  Samaria llaqtapi llapa runakunata Jehu huñuruspanmi nirqa: —Baaltam Acab adorarqa pisillata, ñoqam ichaqa paymanta aswan allinta adorasaq. 19  Chaynaqa Baalmanta llapa willakuqkunatayá qayamuychik, qayamuychiktaqyá adoraqnin llapa runakunatawan llapa sacerdotenkunatapas. Animalkunata wañuchipuspaymi Baalta adorasaq, chaynaqa manamá pipas faltananchu. Pipas mana hamuqkunaqa wañunqapunim —nispa. Chaynataqa llullakurqa Baal adoraqkunata tukurunanraykum. 20  Jehuqa nirqataqmi: —Baalpaq hatun huñunakuy punchawta akllaychik —nispa. Hinaptinmi chay punchawpaq qayarqaku. 21  Jehu tukuy Israel nacionpi willachimuptinmi Baalpa llapallan adoraqninkuna huñunakururqaku. Baalpa templonmanmi mana pipas faltaspa yaykururqaku. Chaynapimá Baalpa templonpi kichkiy-kichkiy karqaku, 22  pachakuna waqaychaqtam Jehu kamachirqa: —Baal adoraq llapallan runakunapaq pachakunata horqomuy —nispa. Pachakunata aypuruptinkum 23  Recabpa churin Jonadabwan Baalpa templonman yaykuruspa Baal adoraqkunata Jehu nirqa: —Maskaspa sumaqta qawaychik, yanqañataq kaypi pipas kanman Tayta Dios adoraqkuna. Kaypiqa kanqa Baal adoraqkunallam —nispa. 24  Animalkunata wañuchispa Baalman kañanankupaq paykuna yaykunankukamam, pusaq chunka runankunata Jehu hawa punkupi churaramuspan paykunata kamachirqa: —Qamkunaman qosqay runakunata mana wañuchispa huk kaqllantapas lluptirachiqqa vidanwanmi paganqa —nispa. 25  Baalpaq lliw kañapuyta tukuruspanmi Jehu kamachirqa soldadonkunatawan capitanninkunata: —Yaykumuspaykichik wañuchiychik. Chullapas ama lluptichunchu —nispa. Chaymi soldadokuna capitankunapiwan runakunata wañuchispa hawaman wischumurqaku. Chaynata wañuchistinmi chayarurqaku Baalpa templonpa ukunkama. 26  Baalpa templonpi kaq adorananku llapa pilarkunatapas horqomuspam kañarurqaku. 27  Baal taytachatapas ñuturuspankum chay templotapas taqmarurqaku hinaspam ispakunanku sitiotaña rurarurqaku kay libro qellqasqa kasqan tiempokama. 28  Chaynatamá Jehu chinkarachirqa Israel nacionmanta Baal sutiyoq taytachata. 29  Chaywanpas Israel nacion huchallichiq Nabatpa churin Jeroboam hinam Jehu sutiyoq reypas huchallikurqa. Payqa Betel llaqtapipas chaynataq Dan llaqtapipas qorimanta malta torokunatam hinalla adorarqa. 30  Tayta Diosmi Jehuta nirqa: —Piensasqayman hina Acabpa ayllunkunata wañuchispa qayllaypi allin ruwasqaykiraykum churikikuna Israel nacionpi gobiernanqa willkaykipa willkankama —nispa. 31  Jehuqa manam tukuy sonqonwanchu kasukurqa Israelpa yupaychasqan Tayta Diospa yachachikuyninkunataqa. Israel nacion huchallichiq Jeroboam hinam Jehupas huchallikurqa. 32  Chay punchawkunapim Israel nacionpa allpan menosyachiyta Tayta Dios qallaykurqa. Chayraykum llapa linderonkunapi yachaq runakunata Rey Hazael atacarqa. 33  Payqa atacarqa Jordan Mayupa waklawnin intipa qespimunan lawpi kaq Gad ayllupa, Ruben ayllupa hinaspa Manases ayllupa allpankunatam otaq Galaadwan sutichasqa allpakunatam atacarqaqa Arnon Mayupa hichpanpi kaq Aroer llaqtamanta qallarispanmi Galaad lawninta Basan lawkama. 34  Jehupa wakin rurasqankunaqa chaynataq mana manchakuspan rurasqankunaqa Israel nacion reykunapa wakin rurasqanmanta willakuq libropim qellqasqa kachkan. 35  Jehu abuelonkuna hina wañuruptinmi Samaria llaqtapi pamparqaku. Rantinpim churin Joacazña gobiernarqa. 36  Jehumi gobiernarqa Samaria llaqtapi iskay chunka pusaqniyoq wata.

Willakuykuna