2 Cronicas 31:1-21

31  Tukuy chaykuna tukuruptinmi chaypi kaq Israel casta llapallan runakuna lloqsirqaku Juda nacionpi llaqtakunaman hinaspam pakiparurqaku rumimanta pilarkunata, tuñirachirqakutaqmi Asera sutiyoq mamachakunatapas, moqokunapi capillakunatapas, Juda lawpi hinaspa Benjamin lawpi kaq altarkunatapas chaynataq Efrain lawpi hinaspa Manases lawpi kaq altarkunatapas, chaynataqa rurarqaku tukunankukamam. Chaymantam Israelpa llapallan mirayninkuna kutikurqaku maymi kasqankuman chaynataq llaqtankuman.  Chaymantam Rey Ezequiasqa Leviy casta runakunatapas chaynataq sacerdotekunatapas churarqa muyuyninpi ruranankupaq. Sacerdotekunam ofrecerqaku lliw kañana ofrendakunatawan Dioswan allinlla kasqankumanta ofrendakunata, chaytaqa rurarqaku Leviy casta runakunapa yanapasqanmi, Leviy casta runakunaqa Tayta Diospa yachanan templopa zaguanninpim graciasta qospanku alabarqaku.  Reymi qorqa animalninkunamanta lliw kañana ofrendakunata, payqa qorqa tempranon hinaspa tarden ofrecenankupaqmi, qorqataqmi samana punchawpi, mosoq killakunapi chaynataq hatun fiestakunapi ofrecenankupaqpas, chaykunataqa ofrecerqaku Tayta Diospa yachachikuyninpi qellqasqaman hinam.  Payqa Jerusalen llaqtapi yachaqkunatapas kamachirqataqmi sacerdotekunaman hinaspa Leviy casta runakunaman imapas tocaqnin qonankupaq chaynapi paykuna Tayta Diospa yachachikuyninman hina imam ruranankuta ganasllawanña cumplinankupaq.  Chayna kamachikuy lloqsiramuptinmi Israelpa mirayninkuna qorqaku kawsaykunapa punta kaq rurunta, qorqakutaqmi vinomanta, aceitemanta, mielmanta hinaspa chakrankupi llapa ima qespiqkunamantapas, chaykunamanta punta kaq horqosqankutamá achkanpi qorqaku. Achkanpitaqmi apamurqaku tukuy imamanta horqosqanku diezmokunatapas.  Israel nacionmanta hamuq Juda nacion llaqtakunapi yachaq runakunapas Juda casta runakunapiwan kuskam qorqaku diezmonkuta, qorqakuqa vacakunamantawan ovejakunamantam, yupaychasqanku Tayta Diosmanqa apamurqakutaqmi paypaq sapaqchasqanku ofrendakunatapas. Tukuy chaykunatam montonninpi churarqaku.  Chaykuna montonaytaqa qallaykurqaku kimsa kaq killapim hinaspam tukurqaku qanchis kaq killapi.  Rey Ezequiaswan autoridadkuna hamuruspankum qawaykurqaku chay montonasqakunata chaymi Tayta Diosta alabaspanku paypa bendicionninta mañakurqaku Israel casta runakunapaq.  Chay montonninpi apamusqankumantam Rey Ezequias tapurqa sacerdotekunatawan Leviy casta runakunata. 10  Hinaptinmi Sadocpa castanmanta kaq sacerdotekunapa jefen Azarias nirqa: —Tayta Diospa templonman ofrendanku apamusqanku punchawmantam allin saksaypaqtaña mikuniku chaywanpas achkaraqmi puchurun. Tayta Dios runakunata bendeciykuptinmi kaykunaqa achkallaña puchurun —nispa. 11  Chaymi Rey Ezequias kamachirqa Tayta Diospa templonpi cuartokunata allichanankupaq hinaptinmi allicharurqaku. 12  Chaymi mana tipiyta apamurqaku ofrendakunatawan diezmokunata, apamurqakutaqmi Diospa sapaqchasqanku ofrendakunatapas. Chaykunawan cuentallikuqkunapa jefen kananpaqmi churarqaku Leviy casta Conanias sutiyoq runata, qatiqnin jefe kananpaqñataqmi churarqaku wawqen Simeita. 13  Paykunata yanapaq mayordomokunañataqmi karqaku Jehiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismaquias, Mahat hinaspa Benaia, paykunataqa churarqa Rey Ezequiaswan Azariasmi, Azariasqa karqa Diospa templonpi jefem. Leviy casta Imnapa churin Coreyñataqmi 14  Intipa qespimunan lawpi punku waqaychaq karqa, paymi cuentallikurqa Diospaq voluntad ofrenda qosqankuwan, hina paytaqmi rakinarqa Tayta Diospaq impuesto qosqankutapas chaynataq Diosllapaqña sapaqchasqa kaqkunatapas. 15  Sacerdotekunapa yachasqan llaqtakunapi Coreypa yanapaqninkunam karqa Eden, Miniamin, Jesua, Semaias, Amarias hinaspa Secanias, paykunaqa muyuyninpim machumanpas-mozomanpas castamasinkunaman mana tipiyta qorqaku tocaqninkuta. 16  Qorqakutaqmi kimsa watayoqmanta hanayman listasqa qarikunamanpas chaynataq ruranankuman hina Tayta Diospa templonpi sapa punchaw muyuyninpi llapallan llamkaqkunamanpas. 17  Qorqakutaqmi familiankunaman hina listasqa sacerdotekunamanpas chaynataq Leviy casta runakunamanpas, paykunaqa yupasqa karqa iskay chunka watayoqmanta hanaymanmi chaynapi imam ruranankuman hina muyuyninpi ruranankupaq. 18  Llapallankum listasqa karqaku warmintin hinaspa churi-wawantin, chayna listasqaqa karqaku tukuy sonqonkuwan Diospaq sapaqchasqa kaqkunapi sapaqchakusqankuraykum. 19  Sapa llaqtakunapim karqa akllasqa runakuna sapakamaman tupaqninku qonankupaq, paykunam qorqaku llaqtakunapa echaderunkunapi yachaq Aaronpa miraynin sacerdotekunamanpas chaynataq huk llaqtakunapi kaqkunamanpas, qorqakumá sacerdote casta qarikunamanpas chaynataq listasqa Leviy casta llapallan runakunamanpas. 20  Chaynatamá Rey Ezequias rurarqa enteron Juda nacionpi. Payqa yupaychasqan Tayta Diospa qayllanpim rurarqa alli-allin kaqkunata hinaspa cheqap kaqkunata. 21  Llapa imakunatam Diospa templonpi serviciopaq rurarqa Diospa yachachikuyninman hina chaynataq kamachikuyninman hina. Diosninta mañakuspanmi tukuy sonqonwan rurarqa chaymi tukuy rurasqan allin lloqsirqa.

Willakuykuna