1 Samuel 14:1-52

14  Huk punchawmi Saulpa churin Jonatan arman apaq soldadota nirqa: —Chimparuspayá waklaw chimpapi tarikuq Filistea tropakunata atacaramusunchik —nispa. Jonatanqa manam taytanmanqa willarqachu chay piensasqantaqa.  Saulmi tiyachkarqa Gabaa llaqtapa colindanpi kaq granado sachapa ukunpi. Paywantaqmi kachkarqa soqta pachak soldadokunapas.  Tayta Diospa sacerdotenmi karqa Ahitobpa churin Ahias, payqa sacerdotepa hinakunan efodwan churakusqam kachkarqa. Ahiasqa karqa Icabodpa sobrinonmi, Icabodñataqmi karqa Fineespa churin, Fineesñataqmi karqa Eliypa churin, chay Eliyqariki Silo llaqtapi sacerdotem karqa. Runakunaqa manam yacharqakuchu Jonatanpa pasakusqantaqa.  Jonantanmá Filistea tropakunapa kasqanman chayaypi rirqa. Chay pasay munasqan wayqopim kaylaw-waklawpi tarikurqa suytu qaqakuna. Chay huknin qaqapa sutinmi karqa Boses, hukninpa sutinñataqmi karqa Sene.  Huknin suytu qaqam karqa Micmas llaqtapa chimpan norte lawpi. Hukninñataqmi karqa Gabaa llaqtapa chimpan surlawpi.  Arman apaq soldadotam Jonatan nirqa: —Chimparusunchikyá chay mana señalasqa Filistea tropakunapa kasqanman. Ichapas Tayta Diosqa yanapaykuwachwanchik. Paypa yanapakuyninwanqa pipas vencerunmanmi achka runawanpas otaq aslla runawanpas —nispa.  Hinaptinmi arman apaq soldadoñataq nirqa: —Taytáy, tanteasqaykiman hinayá lliwta ruray. Ñoqaqa listom kachkani tukuy rurasqaykipi yanapanaypaq —nispa.  Hinaptinmi Jonatanñataq nirqa: —Chaynaqa uyariwayá, wak runakunapa kasqanman chimparuspam paykunawan rikuykachikusunchik.  Sichum paykuna niwasunchik: “Suyaykuwayku qamkunapa kasqaykichikman uraykamunaykukama” nispa hinaptinqa paykunapa kasqanman mana seqaspam maymi kasqallanchikpi sayasunchik. 10  Ichaqa sichum paykuna qayamuwasunchik: “Seqamuychik” nispa hinaptinqa seqasunpunim. Chay señalwanmi yachasunchik vencenanchikpaq Tayta Diosqa yanapawasqanchikta —nispa. 11  Iskayninkumá rikuriykurqaku Filistea tropakunaman. Filistea runakunam nirqa: —Kayqayá Hebreo casta runakunaqa lloqsimuchkankuña pakakusqanku uchkukunamanta —nispa. 12  Jonatantawan arman apaq soldadotamá qayarqaku: —¡Seqamuychik kay ñoqaykupa kasqaykuman! ¡Peleaytam yachachisqaykiku! —nispa. Chaymi arman apaqta Jonatan nirqa: —Seqamuy qepayta, paykunataqa Tayta Diosmi Israel casta runakunaman qoykuwanchik —nispa. 13  Jonatanmi tawanpakuykuspanña seqarqa, arman apaqpas qepantam qatirqa. Enemigonkunata Jonatan wichirichimuptinmi qepan riq arman apaqñataq wichimuqkunata wañuchirqa. 14  Chay enemigonkunata wañuchiyta qallaykuspankum manapas parten chakrapi Jonatanwan arman apaq wañurachirqaku yaqa iskay chunka runakunata. 15  Hinaptinmi campamentopi tarikuq Filistea runakuna mancharisqallaña karqaku. Chayna llumpay mancharisqam tarikurqaku chakrapi kaqkunapas. Llumpay manchakuymi yaykururqa tropakunamanpas chaynataq salteaq riq soldadokunamanpas. Aswan mancharisqaraqmi chay runakunaqa rikurirurqaku huk temblor chay punchawpi pasaruptin. 16  Qawananpaq churasqan Saulpa soldadonkunapas rikururqam Filistea tropakunaqa achkallaña kaynaman-waknaman ayqekuchkaqta, chay qawaq soldadokunam kachkarqaku Benjamin ayllupa allpan Gabaa sutiyoq llaqtapi. 17  Chaymi compañaqnin tropanta Saul nirqa: —Chaylla listata pasaychik, pikunam mana kaypi kasqanta yachananchikpaq —nispa. Chaymi listata pasaruptinku Jonatanwan arman apaq soldado mana chaypichu kasqa. 18  Hinaptinmi Ahiasta Saul nirqa: —Diospa baulninta apamuy —nispa. Chay punchawmi Diospa baulninqa tarikurqa Israel runakuna ukupi. 19  Ichaqa sacerdotewan Saul rimachkaptinmi Filistea tropakunapa campamentonpi chaqwakunaqa aswan-aswan mirarurqa chaymi sacerdoteta Saul nirqa: —Amaña apamuyñachu —nispa. 20  Hinaspam Saulqa lliw tropankunata huñuruspan kallparqaku enemigonkupa kasqanman. Llumpay pantay kasqanraykum Filistea tropakunaqa kikinkupuraña wañuchinakuyta qallaykuspanku lliw tukunakururqaku. 21  Ñawpaqmantaraq Filistea runakunawan yachaq Hebreo casta runakunapas paykunawanmi rirqaku guerrapi yanapamunankupaq. Ichaqa paykunaqa Saulpa hinaspa Jonatanpa pusasqan Israel tropakunamanñam hukllawakururqaku. 22  Efrain Orqokunapi pakakuq llapallan Israel runakunapas Filistea runakuna lluptikusqankuta uyariruspankum qatirqaku peleanankupaq. 23  Chay peleom chayarurqa Bet-aven llaqtakama. Chaynatamá Israel casta runakunata Tayta Dios libraykurqa chay punchawpi. Saulpa juramento rurasqanmanta 24  Ichaqa chay punchawmi lliw Israel runakuna llumpay sasachakuypi tarikurqaku. Manamá pipas ima mikuyllatapas malliykurqakuchu. Saulmi llapa runakunata jurachirqa kaynata: —Tardeykuqkamam ama pipas mikunqachu enemigoykunata vengakunaykama. Sichum pipas mikuruspaqa ñakasqam kanqa —nispa. 25  Saulpa llapallan tropankunam chayarurqa monteman, chay montepim miel tarikurqa pampakunapi. 26  Llapa runakuna monteman yaykuruptinmi mielqa puririchkasqa, ichaqa chay juramentota manchakuspankum mana malliyllapas-malliykurqakuchu. 27  Jonatanqa manam uyarirqachu tropankunata taytan jurachisqantaqa chaymi kaspi apasqanpa puntanwan mielta tupqeykuspa soqoykurqa chaymi ñawinpas sumaqtaraq qawarikururqa. 28  Ichaqa huknin soldadonmi payta nirqa: —Taytaykim llapa tropata jurachiwarqaku pipas kunan punchawpi imallapas mikuqqa ñakasqa kananpaq. Chayraykumá runakunapas llumpay pisipasqaña kachkanku —nispa. 29  Hinaptinmi Jonatanñataq nirqa: —Taytayqa nacionninchiktam churarun huk sasachakuyman. Qawawasqaykiman hinam ñawillaypas allintaraq qawarikurun kay mielta malliykuptiy. 30  Maynataraq runanchikkunaqa kallpanchakuykunman karqa enemigonchikkunamanta qechusqanchikta kunan mikuykuspaqa. ¡Maychikataraq Filistea runakunataqa wañurachichwan karqa! —nispa. 31  Chay punchawmi Israel runakuna vencerurqaku Filistea runakunata. Pelearqakum Micmas llaqtamanta qallaykuspa Ajalon llaqtapi tukunankukama. Israel tropakunam ichaqa llumpay pisipasqaña tarikurqaku. 32  Pawaykuspankum enemigomanta qechusqankuta hapikurqaku: ovejakunata hinaspa hatunpas-taksapas vaca-torokunata, pampapi wañurachispankum aychata mikururqaku yawarnintinta. 33  Ichaqa wakin runakunam Saulman willaykamurqaku: —Runakunam Tayta Diospa contranpi huchallikuchkanku, paykunaqa aychatam yawarnintinta mikukuchkanku —nispa. Hinaptinmi Saul nirqa: —¡Qamkunaqa kankichik mana kasukuq runakunam! Tanqamuychik kayman huk hatun rumita 34  hinaspayá kallpaspaykichik runakunata nimuychik: “Aychata yawarnintinta mikuspa Tayta Diospa contranpi ama huchallikunaykichikpaqyá sapakama apamuychik toroykichikta otaq ovejaykichikta chaynapi kikikichik nakaspa mikunaykichikpaq” nispa. Chay tardepunim sapakama apamurqaku bueyesninkuta chaypi nakanankupaq. 35  Saulñataqmi Tayta Diospaq perqarqa huk altarta, chay altarmi karqa Saulpa puntallaraq perqasqan. 36  Saulmi nirqa: —Kunan tutayá hakuchik urayta hinaspayá Filistea runakunapa contranpi peleamuspa tukuy imankuta qechumusun achikyanankama. Amamá chullallatapas puchuchisunchu kawsaqtaqa —nispa. Hinaptinmi llapallanku nirqaku: —Tanteasqaykiman hinayá lliwta ruray —nispa. Hinaptinmi sacerdoteñataq nirqa: —Puntataqa Diostayá tapusunchik —nispa. 37  Hinaptinmi Tayta Diosta Saul tapurqa: —Taytáy ¿risaqkuchu Filistea runakuna wañuchiq icha manachu? ¿Yaqachum Israel runakuna paykunata venceramuymanku? —nispa. Ichaqa Tayta Diosqa manam imallatapas chay punchawpiqa nirqachu. 38  Chayraykum Saul nirqa: —Asuykamuychik kayman tropakunapa lliw kamachiqninkuna hinaptinyá yachasunchik kunanqa imam huchanchik kasqanmanta. 39  ¡Kunanmi ñoqa jurani Israel runakuna salvaq Tayta Diosrayku, chay huchallikuq runaqa churiy Jonatanña kaspapas wañunqapunim! —nispa. Hinaptinmi llapallan runakuna upallalla karqaku. 40  Chaymi llapallan Israel runakunata Saul nirqa: —Llapallaykichik chaylawpi sayaykuychik, ñoqañataq churiy Jonatanwan kaylawpi sayaykusaqku —nispa. Chaymi runakunañataq nirqaku: —Taytáy, tanteasqaykiman hinayá ruray —nispanku. 41  Hinaptinmi Saulñataq Israelpa yupaychasqan Tayta Diosta nirqa: —¿Imanasqataq kay sirvientekimanqa mana rimariwankichu kunan punchawqa? Ñoqa otaq churiy huchallikuruptinqa suerteta qawaptiykuyá lloqsirachiy Urim sutiyoq suerteta. Sichum Israel runakuna huchallikuruptinqa suerteta qawaptiykuyá lloqsirachiy Tumim sutiyoq suerteta —nispa. Hinaptinmi chay suerteqa wichiykurqa Jonatanpa hinaspa Saulpa contranpi chaymi wakin runakunaqa karqa mana huchayoq. 42  Saulmi nirqa: —Kunanñataq suerteyaychik ñoqachus otaq churiy Jonatanchus huchayoq kasqayku yachanaykichikpaq —nispa. Hinaptinmi Jonatanman tuparurqa 43  chaymi churin Jonatanta Saul tapurqa: —Willaykuwayá imam rurasqaykita —nispa. Chaymi Jonatan kaynata nirqa: —Apamusqay kaspipa puntanwanmi malliykurqani mielta ¿chayraykuchum wañusaq? —nispa. 44  Chaymi Saulñataq nirqa: —Jonatán ¡Diosyá llumpa-llumpayta castigawachun sichum qam mana wañuptikiqa! —nispa. 45  Hinaptinmi runakunañataq Saulta nirqa: —¡Manam Jonatanqa wañunmanchu! ¡Payqariki llapallanchik Israel runakunatam libraykuwanchik! Kawsaq Tayta Diosraykum juraniku: Jonatanpaqa huk chukchallanpas manam pampamanqa wichinqachu. Payqa libraykuwarqanchik Diospa yanapakuyninwanmi —nispa. Chaynapimá wañunanmanta Jonatanta librarurqaku llapa runakuna. 46  Saulpas manañam qatirqañachu Filistea runakunata chaymi Filistea runakunaqa ripukurqaku maymi yachanankumanña. 47  Chaynatamá Israel runakunapa reynin kaspan Saulqa gobiernonta takyachirqa, guerrapim pelearqa muyuriqninpi enemigonkunawan, pelearqamá Moab casta runakunawan, Amonpa mirayninkunawan, Edom casta runakunawan, Soba nacionpa reyninkunawan hinaspa Filistea runakunawan. Maymanña peleaq lloqsispapas Saulqa vencemuqpunim. 48  Huk kutipipas tropata huñukuruspanmi vencerurqa Amalec casta runakunata, chaynapimá payqa Israel runakunata librarurqa llapa salteaqkunamanta. 49  Saulpa qari churinkunam karqa: Jonatan, Isui hinaspa Malquisua. Iskaynin warmi churinkunañataqmi karqa: Merabwan Mical. Merabqa karqa Micalpa mayorninmi. 50  Saulpa warminñataqmi karqa Ahinoam, payqa karqa Ahimaaspa churinmi. Llapa tropakunapa kamachiqninñataqmi karqa Abner. Abnerqa karqa Saulpa tion Nerpa churinmi. 51  Saulpa taytan Ciswan Abnerpa taytan Nerqa karqaku Abielpa churinkunam. 52  Rey Saulpa tukuy tiempo kawsanankamam Filistea runakunawan guerra llumpayllaña karqa chaymi Saulqa siemprepuni huñuq kallpasapa valeroso qarikunata.

Willakuykuna