1 Corintios 12:1-31

12  Wawqe-panikuna, yachanaykichiktam munani atiyninta Chuya Espiritu sapakamaman rakiwasqanchikmanta.  Qamkunaqa yachankichikmi, Diosman manaraq iñichkaptikichikqa mana rimaq taytacha-mamachakunata adoranaykichikpaqmi diablo pantachisurqankichik.  Chaynaqa kaytayá yachaychik “Jesusqa ñakasqayá kachun” niq runaqa manam Diospa Espiritunpa atiyninwanchu rimachkan. Manataqmi pipas ninmanchu: “Jesusqa Señormi” nispaqa mana Chuya Espiritu yanapaptinqa.  Achka rikchaq atiykunam kan ichaqa chaykunaqa kikin Espiritullamantam.  Achka rikchaq ruraykunapim servikuchwan ichaqa huk Señorllatam servinchik.  Achka rikchaq kaqkunatam rurachwan ichaqa kikin Diosllam llapallanta runakunapi ruran.  Diosmi sapakamaman qon Chuya Espiritupa atiyninta llapallanpa allinninpaq.  Espirituntakamam wakinman qon yuyaywan rimananpaq, hina chay Espirituntakamallataqmi wakinmanpas qon yachaywan rimananpaq.  Chay Espirituntakamallataqmi wakinmanpas qon atiyta iñinanpaq, wakinmanñataq onqoqkunata sanoyachinanpaq, 10  wakinmanñataq milagrokunata rurananpaq, wakinmanñataq Diospa revelasqanta chaskispan willakunanpaq, wakinmanñataq mana allin espiritukunamanta cheqap Espirituta reqsinanpaq, wakinmanñataq mana yachasqan idiomakunata rimananpaq hinaspa wakinmanñataq chay idiomakuna uyarisqanta entiendechinanpaq. 11  Aswanqa tukuy kaykunataqa ruran kikin Chuya Espiritullam, paymi munasqanman hina sapakamaman qon kaykunataqa. Iñiqkunaqa huk cuerpolla kasqanchikmanta 12  Cuerpoqa huklla kachkaspapas achka parteyoqmi, achka parteyoq kachkaspapas huk cuerpollam, chaynam Cristopas. 13  Llapallanchikmi judiopas, griegopas, sirvientepas hinaspa librepas chulla Espiritullawan bautizasqa karqanchik chaynapi huk cuerpollaña kananchikpaq, chulla Espiritullatataqmi chaskirqanchikpas. 14  Cuerpoqa manam huk parteyoqllachu aswanqa achka parteyoqmi. 15  Sichu chaki ninman: “Ñoqaqa manam makichu kani chaymi mana cuerpopachu kani” nispa, chaynata nispapas manam dejarunmanchu cuerpopa parten kaytaqa. 16  Sichu rinripas ninman: “Ñoqaqa manam ñawichu kani chaymi mana cuerpopachu kani” nispa, chaynata nispapas manam dejarunmanchu cuerpopa parten kaytaqa. 17  Lliw cuerpo ñawilla kaptinqa ¿imaynataq uyarichwan? Otaq lliw cuerpo rinrilla kaptinqa ¿imaynataq muskichwan? 18  Chaynaqariki Diosmi churarqa cuerpopa partenkunataqa munasqan sitiopi. 19  Llapallan partekuna huknillan kaptinqa ¿maypitaq kanman cuerpoqa? 20  Achka parteyoq kaspapas hukllam cuerpoqa. 21  Manam ñawiqa ninmanchu makita: “Manam necesitaykichu” nispaqa, nitaqmi umapas ninmanchu chakita: “Manam necesitaykichu” nispaqa. 22  Aswanqa cuerpopa taksachan kaqkunataraqmi mastaqa necesitanchik. 23  Cuerpopi mana ancha kuyasqanchikkunatam aswan sumaqtaraq pachachinchik, mana qawachikunapaq kaqkunatañataqmi pakanchik. 24  Qawachikunapaq kaqkunatam ichaqa mana pakanchikchu. Diosmi rurarqa cuerpopi mana ancha kuyasqa kaqkuna kuyasqa kananpaq, 25  chaynapi cuerpopi kaqkunaqa munasqankuta mana rurakunankupaq, aswanqa lliw partekunamanta sapakama sientinakunankupaq. 26  Cuerpopa parten ñakariptinqa wakinkunapas ñakarintaqmi, huknin parten allin kuyasqa kaptinqa llapallantaqmi kusikunku. 27  Qamkunaqa Cristopa cuerpon kaspam sapakama kankichik chay cuerpopa parten. 28  Diosmi iñiqkuna ukupi puntata churarqa apostolkunata, iskay kaqpiñataqmi churarqa Diosmanta willakuqkunata, kimsa kaqpiñataqmi churarqa yachachiqkunata, chaymantañataqmi churarqa milagrokuna ruraqkunata, onqoqkuna sanoyachiqkunata, yanapakuqkunata, dirigentekunata hinaspa mana yachasqan idiomakuna rimaqkunata. 29  ¿Llapallanchu apostolkuna? ¿Llapallankuchu Diosmanta willakuqkuna? ¿Llapallanchu yachachiqkuna? ¿Lliwchu milagrokuna ruraqkuna? 30  ¿Lliwtaqchu onqoqkuna sanoyachiy atiqkunapas? ¿Rimankupas llapallankuchu mana yachasqan idiomakunata? ¿Llapallankutaqchu entiendechiyta yachanku chay rimaqkunapa nisqanta? ¡Manam! 31  Qamkunaqa maskaychik Diospa qosqan allinnin kaqkunatayá. Kuyakuymanta Ñoqam ichaqa qawachisqaykichik imaynam aswan allin kawsanaykichikta.

Willakuykuna