Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Mateo 13:1-58

 • DIOSPA MUNAYCHAKUYNINTA IMAKUNAWAN JESUSPA RIKCHANACHISQANMANTA (1-52)

  • Tarpuqwan rikchanachisqanmanta (1-9)

  • Imanasqa Jesus rikchanachikuykunawan yachachisqanmanta (10-17)

  • Tarpuqwan rikchanachisqan ima ninan kasqanmanta (18-23)

  • Trigowan hinaspa mana allin qurawan rikchanachisqanmanta (24-30)

  • Mostaza muhuwan hinaspa levadurawan rikchanachisqanmanta (31-33)

  • Rikchanachiykunawan yachachisqan ñawpaqmantaraq willakusqankuman hina kasqanmanta (34, 35)

  • Trigowan hinaspa mana allin qurawan rikchanachisqan ima ninan kasqanmanta (36-43)

  • Chakrapi kaq pakawan hinaspa sumaq perlaswan rikchanachisqanmanta (44-46)

  • Challwana mallawan rikchanachisqanmanta (47-50)

  • Kapuqninkunamanta musuqtapas mawkatapas hurqumuq wasiyuqmanta (51, 52)

 • Llaqtanpipuni Jesus mana respetasqa kasqanmanta (53-58)

13  Chay punchawmi Jesusqa wasimanta lluqsiruspan lamar quchapa patanpi tiyachkarqa,  hinaptinmi achkallaña runakuna ladonman huñunakaramuptinku boteman siqaruspan tiyaykurqa, llapa runakunañataqmi lamar quchapa patanpi kachkarqaku.  Chaymi rikchanachiykunawan tukuy imamanta yachachispan nirqa: “Huk runam tarpuq rirqa,  tarpuchkaptinmi wakin muhuqa ñanman wichirqa, chaymi urpikuna* hamuspan mikururqa.  Wakin muhuñataqmi wichirqa mana ancha allpayuq ranrakunaman, chaymi utqayllaman* wiñaramurqa mana ancha allpa kasqanrayku.  Ichaqa inti llumpayta rupamuptinmi chakiyta qallaykurqa*, hinaspam mana sapiyuq kasqanrayku chakirurqa.  Wakinñataqmi wichirqa kichkakunapa kasqanman, hinaptinmi kichkakuna wiñaramuspan iquyarachirqa*.  Wakinñataqmi allin allpapa kasqanman wichirqa, chaymi wakinqa chulla muhullamanta rururqa pachakta, wakinqa suqta chunkata, wakinñataq kimsa chunkata.  Pipas rinriyuqqa uyarichunyá”, nispa. 10  Hinaptinmi qatiqninkunañataq asuykuspanku tapurqaku: “¿Imanasqataq rikchanachiykunawan rimapayanki?”, nispa. 11  Jesusñataqmi nirqa: “Qamkunataqa Diosmi yanapasunkichik hanaq pacha munaychakuyninmanta* pakasqa kaqkunata entiendenaykichikpaq, paykunatam ichaqa mana. 12  Kapuqniyuqqa aswan achkataraqmi chaskinqa, chaynapim aswan achkaraq paypaqqa kanqa, mana kapuqniyuqmi ichaqa kapuqnintapas qichuchikunqa. 13  Chaymi paykunataqa rikchanachiywan rimapayani, paykunaqa qawachkaspankupas yanqam qawanku, uyarichkaspankupas yanqam uyarinku, manataqmi entiendenkuchu. 14  Paykunapim Isaiaspa willakusqan cumplikuchkan, paymi nirqa: ‘Uyarispankupas manam imaniraqllatapas entiendenqakuchu, qawaspankupas manapunim rikunqakuchu. 15  Kay runakunapa sunqunmi rumiyarun, uyarispankupas manam entiendenkuchu, paykunaqa ñawinkutawan rinrinkutam wichqarunku mana qawakunankupaq hinaspa mana uyarikunankupaq. Chaymi paykunaqa mana entiendenkuchu hinaspam ñuqaman mana kutirimunkuchu, chayraykum mana sanoyachinichu’, nispa. 16  Qamkunam ichaqa kusisqa kankichik kaykunata qawasqaykichikrayku hinaspa uyarisqaykichikrayku. 17  Chiqaptapunim nikichik: Diosmanta achka willakuqkuna* hinaspa allin ruwaq runakunam qamkunapa qawasqaykichikta rikuyta munarqaku, ichaqa manam rikurqakuchu. Uyarisqaykichiktapas uyariytam munarqaku, ichaqa manam uyarirqakuchu. 18  Entiendeychikyá tarpuq runamanta rikchanachiyta. 19  Pipas Diospa munaychakuyninmanta willakuyta uyarichkaspan mana entiendeqqa ñanman wichiykuq muhumanmi rikchakun, satanas* hamuruspanmi sunqunpi tarpusqa muhuta qichurun. 20  Ranrapi tarpusqañataqmi rikchakun Diospa palabranta uyarispan kusisqallaña chaylla chaskiqman. 21  Ichaqa mana sapiyuq kasqanraykum mana unaytachu takyan, hinaspam Diospa palabranrayku sasachakuypi tarikuspan utaq ñakarichisqa kaspan chaylla hukmanyarun. 22  Kichkakunapa kasqanman wichiq muhuñataqmi rikchakun Diospa palabranta uyariqman, ichaqa kay pachapi kaqkunamanta afanakusqanmi hinaspa apuyay munaywan engañachikusqanmi uyarisqanta iquyarachin chaymi mana rurunchu. 23  Allin allpapi tarpusqañataqmi rikchakun Diospa palabranta uyarispan entiendeqman, chaymi huk muhullamanta rurun pachakta, suqta chunkata hinaspa kimsa chunkata”, nispa. 24  Huk rikchanachiytapas willaspanmi nirqa: “Hanaq pacha Diospa munaychakuyninqa rikchakun chakranpi allin muhuta tarpuq runamanmi. 25  Runakuna puñunankamam paypa enemigon hamuruspan trigo tarpusqanpi mana allin qurata* tarpuparuspan pasakurqa. 26  Trigo wiñaramuspanmi ruruyta qallaykurqa hinaptinmi mana allin qurapas sutilla rikurirurqa. 27  Chaymi wasiyuqpa sirvientenkuna hamuruspan nirqaku: ‘Patronllayku, chakraykipiqariki allin muhutam tarpurqanki. Hinaptinqa, ¿imanasqamá mana allin quraqa wiñaramun?’, nispa. 28  Patronñataqmi nirqa: ‘Huk enemigom chaytaqa ruwarun’, nispa. Sirvientekunañataqmi nirqaku: ‘¿Munankichu rispayku quraramuspa huñuramunaykuta?’, nispa. 29  Payñataqmi nirqa: ‘Ama, yanqam mana allin qurata chutachkaspa trigotapas chutaruwaqchik. 30  Hinayá iskayninku cosechakama wiñachunku, cosecha tiempopiñam rutuqkunata nisaq: Puntataqa mana allin qurataraqyá huñuramuychik hinaspa kañanapaq marqa-marqayta wataramuychik, hinaspañayá trigotaqa taqiyman huqariychik’”, nispa. 31  Huk rikchanachiytapas nirqam: “Hanaq pacha Diospa munaychakuyninqa rikchakunmi chakranpi huk runapa tarpusqan mostaza muhuman*. 32  Kay muhuqa llapan muhumantapas aswan uchuychallam, ichaqa wiñaruspanmi wakin mikuna yuyukunamantapas hatuntaraq wiñarun, hinaspanmi sacha hinaraq rikurirun, hinaptinmi kallmankunapipas alton pawaqkuna tapachakun*”, nispa. 33  Huk rikchanachiytapas nirqam: “Hanaq pacha Diospa munaychakuyninqa rikchakun, lliw masa puqunankama huk warmipa kimsa tupuy* harinapi chapurusqan levaduramanmi”, nispa. 34  Tukuy kaykunatam Jesusqa achkallaña runakunaman rikchanachiywan rimapayarqa. Mana rikchanachiywanqa manam rimapayaqchu. 35  Chaynam karqa Diosmanta willakuqpa* rimasqan cumplikunanpaq, paymi nirqa: “Rikchanachiykunawanmi rimarisaq, qallariymantapacha* pakasqakunamantam willakusaq”, nispa. 36  Achkallaña runakunata ripukunankupaq niykuspanmi wasiman yaykurqa. Hinaptinmi qatiqninkuna asuykuspa nirqaku: “Entiendeykachiwaykuyá chakrapi wiñaq mana allin quramanta rikchanachisqaykita”, nispa. 37  Jesusñataqmi nirqa: “Allin muhu tarpuqqa runapa churinmi*, 38  chakraqa llapa runakunam. Allin muhuñataqmi Diospa munaychakuyninpa churinkuna, mana allin quram ichaqa satanaspa churinkuna, 39  tarpuq enemigoñataqmi diablo. Cosechañataqmi kay tiempopa tukupaynin*, rutuqkunañataqmi angelkuna. 40  Imaynam mana allin quratapas huñuruspa ninawan kañaykunchik, chaynam kanqa kay tiempopa tukupayninpipas. 41  Runapa churinmi angelninkunata kachamunqa. Paykunam Diospa munaychakuyninpi huchallichiqkunatawan* mana allin ruwaqkunata huñunqaku, 42  hinaspam rupachkaq hornoman wischuykunqaku, chaypim waqanqaku hinaspa kirunkutapas kirichichichinqaku. 43  Chay tiempopim allin ruwaqkunaqa hanaq pacha taytanpa munaychakuyninpi inti hinaraq kancharinqaku. Pipas rinriyuqqa uyarichunyá. 44  Hanaq pacha Diospa munaychakuyninqa rikchakunmi chakrapi kaq pakaman, chaytam huk runa tariruspan pakapaykun, hinaspanmi ancha kusisqallaña kasqanrayku tukuy imanta rantikuruspan* chay chakrata rantirun. 45  Hanaq pacha Diospa munaychakuyninqa rikchakuntaqmi illaspan sumaq perlaskuna maskaq negocianteman. 46  Ancha valorniyuq perlasta tariruspanmi pasan tukuy ima kapuqninta chaylla rantikurunanpaq* hinaspanmi chay perlasta rantirun. 47  Chaymantapas hanaq pacha Diospa munaychakuyninqa rikchakunmi lamar quchapi tukuy rikchaq challwakunata hapiq mallaman. 48  Mallaman challwa huntaruptinmi quchapa patanman aysanku, chaypim tiyaykuspa allinninkunata akllaspa canastaman hinanku, mana allinnintañataqmi wischunku. 49  Chaynam kanqa kay tiempopa tukupayninpipas, angelkunam allin runakunamanta mana allin runakunata rakinqa, 50  hinaspam rupachkaq hornoman wischuykunqaku, chaypim waqanqaku hinaspa kirunkutapas kirichichichinqaku. 51  Hinaptinqa, ¿entienderunkichikchu tukuy kaykunata?”, nispa. Qatiqninkunañataqmi nirqaku: “Arí”, nispanku. 52  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: “Entienderuspaykichikqa kaytayá yachaychik: Kapuqninkunamanta musuqtapas mawkatapas hurqumuq wasiyuqmanmi rikchakun hanaq pacha Diospa munaychakuyninmanta yacharuspan runakuna yachachiq runaqa”, nispa. 53  Kay rikchanachiykunata rimaruspanmi Jesusqa chaymanta pasakurqa. 54  Llaqtanman chayaruspanñataqmi yupaychananku wasipi* yachachiyta qallaykurqa, hinaptinmi admirakuspanku nirqaku: “¿Maypitaq kay runaqa yachayta hinaspa milagrokuna ruwananpaq atiyta tariramun? 55  ¿Manachu payqa carpinteropa churin? ¿Manachu mamanpa sutinpas Maria, wawqinkunapañataq Santiago, Josey, Simon hinaspa Judas? 56  ¿Manachu lliw paninkunapas ñuqanchikwan kuska kachkanku? Hinaptinqa, ¿maypimá kay runaqa kayna yachayta hinaspa kayna atiyta tariramun?”, nispanku. 57  Chaymi paykunaqa Jesuspi mana iñirqakuchu, hinaptinmi Jesus nirqa: “Diosmanta willakuqqa* maypipas respetasqam, wasinpi hinaspa llaqtanpim ichaqa mana respetasqachu”, nispa. 58  Hinaptinmi paykuna mana iñisqankurayku chaypiqa achka milagrokunataqa mana ruwarqachu.

Willakuykuna

Utaq: “Urpitukuna”.
Utaq: “Apurawllaman”.
Utaq: “Tawirurqa”.
Utaq: “Wiñananta mana saqirqachu”.
Utaq: “Gobiernonmanta”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Profetakuna”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Kaypiqa nichkan: “Mana allin”, nispam.
Kaypiqa rimachkan trigoman rikchakuq venenoyuq quramantam, chay quraqa Israel nacionpim wiñan.
Kayqa Israel lawpi uchuychalla muhucham, tawa metro mastam wiñan.
Utaq: “Qisachakun”.
Utaq: “Kimsa hatun tupuy”. Chayqa karqa yaqa chunka kilom.
Utaq: “Profetapa”.
Utaq: “Runakuna rikurimusqankumantapacha”.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Kaypiqa nichkan: “Urmachiqkunatawan”, nispam.
Utaq: “Vendespan”.
Utaq: “Vendenanpaq”.
Kaypiqa nichkan: “Sinagoga”, nispam. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Profetaqa”.