Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Juan 19:1-42

  • Jesusta azotesqankumanta hinaspa burlakusqankumanta (1-7)

  • Jesusta Pilato kaqllamanta tapusqan (8-16a)

  • Golgota sutiyuq sitiopiJesusta qirupi warkusqankumanta (16b-24)

  • Mamanta Jesus encargakusqanmanta (25-27)

  • Jesuspa wañukusqanmanta (28-37)

  • Jesusta pampasqankumanta (38-42)

19  Hinaptinmi Pilatoqa Jesusta azotechirqa.  Soldadokunañataqmi kichkamanta coronata simparuspanku umanman churaykurqaku, churarurqakutaqmi moradoniraq puka hatun telawanpas,  hinaspam payman asuykuspanku nirqaku: “¡Rimaykullaykiku judiokunapa kamachiqnin!”, nispanku. Chaymantapas uyanpim laqichurqaku*.  Pilatoñataqmi kaqllamanta hawaman lluqsispan paykunata nirqa: “¡Qawaychik! Kay runatam lluqsichimuchkani ima mana allintapas paypi mana tarisqayta yachanaykichikpaq”, nispa.  Chaymi Jesusqa hawaman lluqsiramurqa kichkamanta coronawan umanpi churasqa hinaspa moradoniraq puka telawan pachasqa. Pilatoñataqmi paykunata nirqa: “¡Kayqaya kay runaqa!”, nispa.  Ichaqa riqsisqa sacerdotekunawan guardiakunam qawaspanku qaparirqaku: “¡Qirupiyá* wañuchun! ¡Qirupiyá wañuchun!”, nispanku. Pilatoñataqmi nirqa: “Qamkunayá pusaspa wañuchimuychik, ñuqaqariki manam ima mana allintapas paypiqa tarinichu”, nispa.  Hinaptinmi judiokuna nirqaku: “Kanmi ñuqaykupa leyniyku, chay leyman hinaqa wañunanmi ‘Diospa churinmi kani’ nisqanrayku”, nispa.  Chayna nisqankuta uyariruspanmi Pilatoqa astawanraq mancharikurqa,  hinaspam gobernadorpa palacionman kaqmanta yaykuspan Jesusta tapurqa: “¿Maymantataq qamqa kanki?”, nispa. Jesusmi ichaqa tapuptinku upallalla karqa. 10  Chaymi Pilato nirqa: “¿Manachu ñuqataqa imatapas niwanki? ¿Manachu yachanki kacharinaypaqpas utaq wañuchinaypaqpas* ñuqapa makillaypi kasqanta?”, nispa. 11  Jesusñataqmi nirqa: “Chayna munayniyuq kayta Dios mana qusuptikiqa manam imanawankimanpaschu. Chaymi qanman entregawaqniy runaqa aswan huchayuqraq”, nispa. 12  Chayraykum Pilatoqa imaynatapas kachaykunanpaq hinalla tantearqa. Judiokunam ichaqa qaparispa nirqaku: “Kay runata kachaykuspaykiqa manam Roma nacionta kamachiqpa* amistadninchu kanki. Pipas ‘kamachikuqmi kani’ niqqa Roma nacionta kamachiqpa contranpim rimachkan”, nispanku. 13  Chayna rimasqankuta uyariruspanmi Pilatoqa Jesusta hawaman hurqururqa, hinaspam cortepi tiyaykurqa rumiwan pampan ruwasqa lawpi, hebreo rimaypim chay lawta sutichanku Gab·ba·tha, nispa. 14  Chay punchawqa pascua fiestapaq alistakunanku punchawmi karqa, yaqa chawpi punchawña*, chaymi judiokunata Pilato nirqa: “¡Kayqaya kamachiqnikichikqa!”, nispa. 15  Paykunañataqmi qaparispa nirqaku: “¡Wañuchiy! ¡Wañuchiy! ¡Qirupi* warkuspayá wañuchiy!”, nispanku. Pilatoñataqmi paykunata nirqa: “¿Kamachiqnikichiktachu wañuchisaq?”, nispa. Riqsisqa sacerdotekunañataqmi nirqaku: “Roma nacionta kamachiqllam kamachiqniykuqa, manam hukqa kanchu”, nispanku. 16  Hinaptinmi paykunaman entregaykurqa qirupi* wañuchinankupaq. Chaymi Jesusta pusarqaku. 17  Ñakarichiq qiruta* kikinpaq qipikuykuspanmi Jesusqa lluqsirqa Uma tullu sutiyuq sitioman, hebreo rimaypim chay sitiopa sutinqa Golgota. 18  Chay sitiopim Jesusta qirupi* clavowan takarurqaku iskay runakunatawan kuskata, hukninta kay lawninpi huknintañataq wak lawninpi, Jesustañataqmi chawpipi warkururqaku. 19  Pilatoqa qillqarqataqmi: “Judiokunapa kamachiqnin Nazaretmanta Jesus”, niqta. Hinaspanmi churarqa ñakarichiq qirupa* hawanman. 20  Chay qillqasqantam achkallaña judiokuna leerqaku Jesusta clavowan takasqanku sitio llaqtapa hichpallanpi kasqanrayku, chaymantapas chay qillqasqanqa karqa hebreo, latin hinaspa griego rimaykunapim. 21  Judiokunamanta riqsisqa sacerdotekunañataqmi Pilatota nirqaku: “Ama qillqaychu ‘judiokunapa kamachiqnin’ niqtaqa. Qillqayqa ‘paymi nirqa ñuqam kani judiokunapa kamachiqnin’ niqtayá”, nispanku. 22  Pilatoñataqmi nirqa: “Qillqasqayqa qillqasqañam kachkan”, nispan. 23  Chaymantam soldadokunaqa Jesusta qirupi* clavowan takaruspanku hawan pachankunata huqarispanku tawaman rakirurqaku, chaynapi sapa soldado hukta apakunanpaq, hapikururqakutaqmi ukunchakunan pachantapas. Ukunchakunan pachanqa karqa mana sirasqam, kunkanmanta uraykama hukllaman awasqa. 24  Chaymi ninakurqaku: “Ama llikisunchu, aswanqa sorteaspanchik piman tupasqanta yachasunchik”, nispanku. Chayqa karqa Diospa qillqan cumplikunanpaqmi, chaypim nirqa: “Pachaykunatam rakinakururqaku, pachaykunatam sortearqaku”, nispa. Chaynatapunim soldadokunaqa ruwarqaku. 25  Jesusta warkusqanku qirupa* waqtanpim sayachkarqaku: Maman, mamanpa ñañan, Clopaspa warmin Maria hinaspa Maria Magdalenapas*. 26  Hinaptinmi Jesusqa mamantawan kuyasqan qatiqninta chaypi sayachkaqta rikuykuspan mamanta nirqa: “Mamáy, ¡chayqaya wawayki!”, nispan. 27  Chaymantam qatiqnintapas nirqa: “¡Chayqaya mamayki!”, nispan. Hinaptinmi qatiqninqa chaymantapacha Jesuspa mamanta wasinman pusakurqa. 28  Kaykuna pasaruptinmi, tukuy ima ruwasqaña kasqanmanta yacharuspan Jesusqa Diospa qillqan cumplikunanpaq nirqa: “Yakunayawachkanmi”, nispa. 29  Chaypim kachkarqa vaso hunta puchqu vino. Chayman esponjata challpuykuspankum hisopo plantapa kaspinman churaykurqaku hinaspam Jesuspa siminman haypachirqaku. 30  Chaymi puchqu vinota malliykuspan Jesus nirqa: “¡Ñam ruwasqaña!”, nispa. Hinaspanmi umanta kumuykachispan wañukurqa*. 31  Sabado punchawpaq alistakunankuña kaptinmi judiokunaqa Pilatota mañakurqaku warkusqa runakunapa piernanta pakinankupaq hinaspa cuerponkuta uraykachinankupaq, chaynataqa nirqaku qirupi* wañusqa runakunapa cuerpon sabadopi hinalla mana warkurayananpaqmi. (Chay sabadoqariki hatun punchawmi karqa). 32  Hinaptinmi soldadokuna rispanku, Jesuswan kuska qirupi* warkusqa iskaynin runapa piernankunata pakirurqaku. 33  Jesusman asuykuspankum ichaqa wañusqaña kasqanta qawaspanku piernantaqa manaña pakirqakuchu. 34  Chaywanpas huknin soldadom lanzawan* waqtanta tuksirurqa hinaptinmi chaylla lluqsiramurqa yawarwan yaku. 35  Chayta rikuqñataqmi rikusqanmanta imam kaqta willakurqa, chay willakuq runaqa yachanmi tukuy willakusqankuna chayna kasqanta, chaynapi qamkunapas creenaykichikpaq. 36  Tukuy kaykunaqa pasakurqa Diospa qillqan cumplikunanpaqmi, chaypim nichkan: “Paypaqa manam chulla tullullanpas pakisqachu kanqa”, nispa. 37  Huk partepipas nichkantaqmi: “Qawanqakum chay tuksisqanku runata”, nispa. 38  Kaykunapa pasakusqan qipatam Arimatea llaqtayuq Joseyqa Jesuspa cuerponta qunanpaq Pilatota mañakurqa, Pilato arí niykuptinmi Joseyqa rispan Jesuspa cuerponta aparqa. Joseyqa judiokunata manchakusqanraykum mana piwanpas riqsichikurqachu Jesuspa qatiqnin kasqanta. 39  Ñawpaqtaraq Jesusman tutallan watukuq Nicodemopas rispanmi chaqrusqata aparqa mirra* nisqatawan aloes* nisqata yaqa kimsa chunka kilota. 40  Chaymi paykunaqa wañuqkunata pampanankupaq judiokunapa costumbrenman hina, miski asnaq qurakunata lino telaman hinaykuspanku Jesuspa cuerponta wankururqaku. 41  Qirupi* warkurusqanku lawpiqa karqataqmi huertapas, chay huertapiñataqmi karqa manaraq pipapas pampakusqan musuq sepultura. 42  Chay sepultura hichpallapi kasqanrayku hinaspa judiokunapa sabadopaq alistakunanku punchaw kasqanraykum, Jesuspa cuerpontaqa chay sepulturaman churaykurqaku.

Willakuykuna

Utaq: “Lapurqaku”.
Utaq: “Kaspipiyá”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Qirupi wañuchinaypaqpas”.
Kaypiqa nichkan: “Cesarpa”, nispam. Chaynatam sutichaqku Roma nacionta wakin gobiernaqkunata.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa suqta horam, chaytaqa yupaqku inti lluqsimusqanmantapacham.
Utaq: “Kaspipi”.
Utaq: “Kaspipi”.
Utaq: “Kaspita”.
Utaq: “Kaspipi”.
Utaq: “Kaspipa”.
Utaq: “Kaspipi”.
Utaq: “Kaspipa”.
Utaq: “Magdala llaqtayuq Maria”.
Kaypiqa nichkan: “Espirituntam quykurqa”, nispam. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Kaspipi”.
Utaq: “Kaspipi”.
Kayqa karqa fierromanta ñawchi puntayuq hatun kaspim.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Kayqa karqa miski asnaq sachapa sutinmi, chaytam ñawpa tiempopi perfumeta hina servichikurqaku.
Utaq: “Kaspipi”.