Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Hechos 7:1-60

  • Judiokunapa hatun cortenpi Estebanpa rimasqanmanta (1-53)

    • Ñawpa abuelokunapa tiemponmanta (2-16)

    • Israel runakunata Moises pusasqanmanta, hinaspa Israel runakuna taytacha-mamachata yupaychasqankumanta (17-43)

    • Runakunapa ruwasqan wasikunapi Dios mana yachasqanmanta (44-50)

  • Estebanta rumiwan chuqapasqankumanta (54-60)

7  Sacerdotekunapa jefenñataqmi nirqa: “¿Chaynatachu rimarqanki?”, nispa.  Hinaptinmi Esteban nirqa: “Qarikuna, taytakuna hinaspa wawqillaykuna uyariykullawaychikyá: Kanchariq Diosmi abuelonchik Abrahanman rikuriykurqa manaraq Haran llaqtapi yachachkaspan* Mesopotamia lawpi kachkaptin,  hinaspam nirqa: ‘Llaqtaykimanta chaynataq aylluykimanta lluqsiy hinaspa riy qawachinay allpaman’, nispa.  Chaymi Abrahanqa Caldea lawmanta lluqsispan Haran llaqtapi yacharqa*. Taytanpa wañukusqan qipatañataqmi Diosqa kamachirqa kay yachasqaykichik* allpaman astakamunanpaq.  Ichaqa kay allpapiqa manam chakin saruykunallanpaqpas ima herenciatapas paymanqa qurqachu, chaywanpas manaraq churiyuq kachkaptinmi Diosqa prometerqa kay allpata payman qunanpaq chaynapi payña dueñochakunanpaq, prometerqataqmi mirayninkunamanpas qunanpaq.  Diosqa nirqataqmi mirayninkuna runapa llaqtanpi forastero kanankumanta hinaspa tawa pachak watakuna chaypi sirviente kanankumanta chaynataq ñakarichisqa kanankumantapas.  Chaymantapas kaynatam nirqa: ‘Sirviente kaspa servisqanku chay naciontam ñuqa juzgasaq, chaykunamanta qipatañataqmi paykunaqa chay allpamanta lluqsispanku kay sitiopi ñuqata yupaychawanqaku’, nispa.  Diosqa acuerdotapas* ruwarqam Abrahanwanqa paypas chaynataq churinkunapas qari kayninkuta señalachikunankupaq, chaymi churin Isaac naceruptin pusaq punchawninpi señalarqa. Jacobmi karqa Isaacpa churin, Jacobqa karqa chunka iskayniyuq ñawpa abuelonchikkunapa taytanmi.  Paykunam Joseyta chiqnispanku Egipto runakunaman rantikururqaku*. Diosmi ichaqa Joseywan karqa, 10  hinaspam libraykurqa lliw ñakariyninkunamanta, quykurqataqmi yachaytapas, yanaparqataqmi Egipto nacionpi kamachiq Faraonpa* allin chaskisqan kananpaqpas. Faraonñataqmi churarurqa Egipto nacionpi kamachikuq kananpaq hinaspa wasinpipas tukuymanta kamachikuq kananpaq. 11  Hinaptinmi muchuy karurqa lliw Egipto nacionpi hinaspa Canaan lawpipas, arí llumpa-llumpay ñakariymi karqa, chaymi abuelonchikkunaqa mikunankupaq imatapas mana tarirqakuchu. 12  Jacobmi ichaqa uyarirurqa Egipto nacionpi kawsaykuna kasqanta chaymi ñawpa abuelonchikkunata chay nacionman rinankupaq kacharqa. 13  Iskay kaq riyninkupiñataqmi Joseyqa wawqinkunaman riqsichikurqa hinaptinmi Faraon yacharurqa Joseypa ayllunkunamanta. 14  Chaymi Joseyqa willachimuspan llaqtanmanta taytantawan lliw ayllunkunata pusachimurqa, llapanpiqa karqaku qanchis chunka pichqayuq runakunam*. 15  Hinaptinmi Jacobqa Egipto nacionman rirqa hinaspam chaypi wañukurqa. Chaynallataqmi ñawpa abuelonchikkunapas wañukurqaku. 16  Chaymi Siquem sutiyuq llaqtaman aparqaku hinaspam qullqiwan Abrahanpa rantisqan sepulturaman churaykurqaku, chaytaqa Siquem llaqtapim rantirqa Hamor sutiyuq runapa churinkunamanta. 17  Abrahanman willasqan Diospa promesankuna cumplikunanpaqña kachkaptinmi Egipto nacionpi Israelpa mirayninkunaqa mirarurqaku, hinaspam achkallaña karqaku. 18  Chaymantam Joseyta mana riqsiq kamachiqña Egipto nacionpi kamachikuyta qallaykurqa. 19  Kay runam sacre* kaspan kamachikuq kasqanta servichikurqa castanchikpa contranpi, hinaspam tayta-mamakunata obligarqa warmankuta saqinankupaq chaynapi wawakuna wañunankupaq. 20  Chay tiempopim Moises nacerqa, payqa Diospaqpas suma-sumaq wawam karqa. Kimsa killam tayta-mamanpa wasinpi uywasqa karqa. 21  Ichaqa tayta-mamanku obligasqa kaspanku saqiruptinmi Faraonpa warmi churin tarikuspan wawanta hina uywakurqa. 22  Chaynapim Moisesqa Egipto runakunapa tukuy yachachikuyninkunawan yachachisqa karqa. Arí, payqa imapas ruwasqanpim habiloso runa karqa, alli-allintam rimaqpas. 23  Tawa chunka watanpiña kachkaspanmi Moisesqa tantearurqa wawqinkunapa imayna kasqankuta qawamunanpaq, wawqinkunaqa karqaku Israel runakunam. 24  Huknin castamasinta Egipto runa yanqamanta maqasqanta rikuruspanmi defienderqa hinaspam vengakuspan chay maqaqnin runata wañurachirqa. 25  Moisesqa kaynatam piensarqa: ‘Yaqapaschá castamasiykunaqa entiendenqaku paykunata ñuqantakama Dios salvananmanta’, nispa. Paykunam ichaqa mana entienderqakuchu. 26  Paqarinnintintañataqmi castamasinkunaman asuykurqa paykuna maqanakuchkaptinku hinaspam hawkalla kanankupaq allinyanachiyta munaspan nirqa: ‘Qarikuna, qamkunaqa wawqintinmi kankichik, ¿imanasqataq maqanakuchkankichik?’, nispan. 27  Llaqtamasinta maqaqmi ichaqa Moisesta qarqururqa kaynata nispan: ‘¿Pitaq qamtaqa churasurqanki kamachiwaqniyku hinaspa juezniyku kanaykipaq? 28  Icha, ¿qayna punchaw wañurachisqayki Egipto runata hinachu ñuqatapas wañurachiwayta munachkanki?’, nispa. 29  Kayta uyariruspanmi Moisesqa ayqikurqa hinaspam Madian llaqtapi forastero karqa, chaypim iskay churinkuna nacerqa. 30  Tawa chunka wata pasaruptinmi chunniq Sinai urqupi huk angel rikuriykurqa kichkayuq rupachkaq taksa sachapi. 31  Chayta rikuruspanmi Moisesqa admirakurqa. Ima kasqanta yachananpaq asuykuspanmi Jehova* Diospa kayna rimamusqanta uyarirurqa: 32  ‘Ñuqam abueloykikunapa Diosnin kani, Abrahanpa, Isaacpa hinaspa Jacobpa Diosnin’, niqta. Manchakuymanta katkatataspanmi Moisesqa chay qawasqan ima kasqanmantaqa manaña yachayta munarqañachu. 33  Jehova Diosñataqmi nirqa: ‘Chakikimanta usutaykita hurqukuy, chay sayasqaykiqa ñuqapaq sapaqchasqaymi. 34  Egipto nacionpi llaqtay ñakarisqantam rikuchkani, uyarichkanitaqmi waqasqantapas chaymi libranaypaq uraykamuni. Kunanmi Egipto nacionman kachasqayki’, nispa. 35  Hinaptinmi Moisesta despreciaspanku nirqaku: ‘¿Pitaq qamtaqa churasurqanki kamachiwaqniyku hinaspa juezniyku kanaykipaq?’, nispanku. Paytam Diosqa kamachirqa llaqtanpa kamachiqnin hinaspa libraqnin kananpaq, chaynataqa ruwarqa kichkayuq taksa sachapi rikuriykuqnin angelwanmi. 36  Moisesmá chay llaqtata librarqa milagrokunatawan admirakuypaq kaqkunata ruwaspan, chaytam ruwarqa Egipto nacionpi, Puka lamar quchapi hinaspa chunniqpipas tawa chunka watapuni. 37  Moisesmi Israel runakunata nirqa: ‘Diosmi castaykichikmanta rikurichipusunkichik Diosmanta ñuqa hina willakuqta*’, nispa. 38  Hina chay kikin Moisesmi chunniqpi karqa Israel runakunawan kuska, chaypiqa karqa Sinai urqupi rimapayaqnin angelwan hinaspa ñawpa abuelonchikkunawanmi, paymi qamkunaman qusunaykichikpaq chaskirqa wiñaypaq takyaq Diospa palabranta. 39  Ñawpa abuelonchikkunam payta mana kasukuyta munaspanku qipancharurqaku hinaspankum sunqunkupi munarqaku Egipto nacionman kutikuyta 40  Aaronta kaynata nispanku: ‘Ñawpaqniykuta rinankupaq taytachakunata ruwapuwayku. Egipto nacionmanta hurqumuwaqninchik chay Moisestaqa imach pasarun, manam yachanikuchu’, nispanku. 41  Chaymi malta torota chay punchawkuna ruwarurqaku hinaspam ruwasqanku chay taytachaman ofrendata aparqaku, chaymantañataqmi chay ruwasqankuwan kusikunankupaq fiestata ruwarqaku. 42  Chayraykum Diosqa paykunamanta karunchakururqa hinaspam saqiykurqa hanaq pacha tropakunataña yupaychanankupaq, chayqa karqa Diosmanta willakuqkunapa* libronpi kayna qillqasqa kasqanman hinam: ‘Israel runakuna, tawa chunka wata chunniqpi kaspaykichikqa manam ñuqamanchu quwarqankichik wañuchisqa animalkunatawan ofrendakunataqa, ¿aw? 43  Aswanqa Moloc taytachapa carpanta hinaspa Refan taytachapa lucerontam qamkunaqa aparqankichik, chay carpatawan chay lucerotam yupaychanaykichikpaq ruwarqankichik. Chaymi Babiloniamanta karumanraq qarqusqaykichik’, nispa. 44  Chunniqpim ñawpa abuelonchikkunapa karqa carpan, chay carpam qawachiq paykunawan Dios kasqanta, chay carpata ruwananpaqqa Diosmi Moisesta kamachirqa hinaptinmi abuelonchikkunaqa ruwarqaku imayna kananmanta Moisesman Diospa qawachisqanman hina. 45  Chay carpata chaskiq ñawpa abuelonchikkunam Josueywan aparqaku huk law nacionniyuqkunapa allpanman, chay huk law nacionniyuqkunatam Diosqa qarqurqa abuelonchikkunapa tiemponpi. Chay carpaqa Davidpa tiemponkamam hinalla chaypi karqa. 46  Diospa yanapasqan kaspanmi Davidqa mañakurqa Jacobpa Diosninpaq wasita ruwapunanpaq. 47  Ichaqa Salomonmi chay wasitaqa ruwapurqa. 48  Chaywanpas hanaq pacha Diosqa manam runapa ruwasqan wasikunapichu yachan*, chayna kasqanmantam Diosmanta willakuq* kaynata nirqa: 49  ‘Jehova Diosmi nin: “Hanaq pachaqa ñuqapa kamachinaypaq tiyanaymi*, kay pachañataqmi chakiypa sarupakunan, hinaptinqa, ¿imayna wasitataq ñuqapaq ruwapuwankichikman? ¿Maypitaq samanaypaq wasiqa kachkan? 50  ¿Manachu ñuqa tukuy kaykunataqa ruwarqani?”’, nispa. 51  Rumi sunqu, mana uyarikuq hinaspa piensasqaykichikta mana cambiay munaq runakuna, qamkunaqa sapa kutim chuya espiritupa* contranpi kachkankichik, ñawpa abueloykichikkuna hinam qamkunapas ruwachkankichik. 52  ¿Manachu ñawpa abueloykichikkunaqa Diosmanta willakuqkunata* llapallanta qatikacharqaku? Arí, paykunaqa wañurachirqakum allin ruwaq runa hamunanmanta ñawpaqmantaraq willakuqkunata, kunanqa qamkunam kankichik chay allin runata qipanchaqkuna hinaspa wañuchiqkuna. 53  Qamkunaqa angelnintakamam Moisespa leynintapas chaskirqankichik, ichaqa manam kasukurqankichikchu”, nispa. 54  Chayta uyariruspankum sunqunkupi llumpayta piñakururqaku hinaspam Estebanpa contranpi kirunkutapas kirichichichirqaku. 55  Paymi ichaqa chuya espirituwan huntasqa kaspan hanaq pachata sumaqta qawarispan Diospa kanchariyninta rikururqa, rikururqataqmi Jesustapas Diospa alliq* lawninpi sayachkaqta. 56  Hinaspam nirqa: “¡Qawaychik! Hanaq pachatam qawachkani kicharayachkaqta, runapa churintapas* Diospa alliq* lawninpi sayachkaqta”, nispa. 57  Chaywanmi chaypi kaqkunaqa siminku huntata qaparirqaku hinaspam rinrinkuta makinkuwan tapakuykuspanku llapallanku payman pawaykurqaku. 58  Llaqtamanta hawaman Estebanta hurquruspankuñataqmi rumiwan chuqaparurqaku, llullakunankupaq pusamusqanku runakunañataqmi hawa pachankuta churaykurqaku Saulo sutiyuq mozopa ñawpaqninpi. 59  Rumiwan chuqapachkaptinkum Esteban mañakurqa: “Señor Jesus, espirituytayá* chaskiykuy”, nispan. 60  Hinaspam qunqurakuykuspan kallpawan nirqa: “Jehova Dios, amayá kay huchankumantaqa castigaychu”, nispa. Chaynata niruspanmi wañukurqa*.

Willakuykuna

Utaq: “Tiyachkaspan”.
Utaq: “Tiyarqa”.
Utaq: “Tiyasqaykichik”.
Utaq: “Contratotapas”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Venderqaku”.
Kaynatam sutichaqku Egipto nacionpi kamachiqkunata.
Utaq: “Almakunam”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Yachaysapa”.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Profetata”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Profetakunapa”.
Utaq: “Tiyan”.
Utaq: “Profeta”.
Utaq: “Tronoymi”.
Utaq: “Diospa atiyninpa”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Profetakunata”.
Utaq: “Paña”.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Paña”.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Kaypiqa nichkan: “Wañuypi puñururqa”, nispam.