Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Hechos 23:1-35

  • Judiokunapa hatun cortenpi Pablopa rimasqanmanta (1-10)

  • Pablota señor kallpanchasqanmanta (11)

  • Pablota wañuchinankupaq yachachinakusqankumanta (12-22)

  • Pablota Cesarea llaqtaman pusasqankumanta (23-35)

23  Judiokunapa hatun cortenpi* kaqkunata allinta qawaykuspanmi Pablo nirqa: “Qarikuna, wawqillaykuna, Diospa qayllanpim kunankama sunquy hawkalla kachkan”, nispa.  Hinaptinmi sacerdotekunapa jefen Ananiasñataq Pablopa ladonpi sayaqkunata kamachirqa siminpi laqichunankupaq*.  Chaymi Pablo nirqa: “Yaw iskay uya* runa, Diosmi qamtapas castigasunki. ¿Moisespa leyninman hina juzgawanaykipaq tiyachkaspachu, chay leyta mana kasukuspayki kamachichkanki laqichuwanankupaq*?”, nispa.  Chaypi sayaqkunam nirqaku: “¿Sacerdotekunapa jefentachu insultachkanki? Payqariki Diospa sacerdotenmi”, nispa.  Chaymi Pablo nirqa: “Wawqillaykuna, manam yacharqanichu sacerdotekunapa jefen kasqantaqa. Qillqasqamiki kachkan: ‘Llaqtayki kamachiq autoridadmantaqa amam mana allintaqa rimankichu’”, nispa.  Judiokunapa hatun cortenpi kaqkunam wakinqa karqaku saduceokuna* wakinñataq fariseokuna*, chayta musyakuspanmi Pabloqa paykunata kallpawan nirqa: “Qarikuna, wawqillaykuna, ñuqaqa kani fariseom, tayta-mamaypas fariseom. Kaypiqa juzgawachkanku wañuqkuna kawsarimunanpi iñisqayraykum”, nispa.  Chayna nisqanwanmi fariseokunawan saduceokuna atipanakuyta qallaykurqaku hinaptinmi llapa runakuna iskayman rakinakururqaku.  Saduceokunam ninku wañuqkuna mana kawsarimunanmanta hinaspa angelkunawan espiritukunapas mana kasqanmanta, fariseokunam ichaqa chaykunapiqa creenku.  Chaymi runakunaqa llumpayllataña qayaykachakuyta qallaykurqaku, hinaptinmi fariseokunawan kaq wakin escribakuna* hatarispanku llumpa-llumpayta atipanakurqaku: “Manam kay runapiqa ima mana allintapas tarinikuchu, ichapas ima angelpas utaq ima espiritupas paytaqa rimapayarqa”, nispanku. 10  Llumpa-llumpayta atipanakuptinkum waranqa soldadokuna kamachiq runaqa mancharikurqa Pablota tisaparunankumanta, chaymi soldadokunata kacharqa* Pablopa kasqanman rispanku paykunapa makinmanta Pablota qichumuspanku soldadokunapa cuartelninman pusanankupaq. 11  Paqarinnintin tutañataqmi Pablopa waqtanpi sayaykuspan señor nirqa: “¡Kallpanchakuy! Imaynam Jerusalen llaqtapi ñuqamanta lliwta willakurqanki, chaynam Roma llaqtapipas willakunayki”, nispa. 12  Achikyaruptinmi judiokunaqa Pablopa contranpi hatarinankupaq yachachinakurqaku, hinaspam ninakurqaku Pablota wañuchinankukama ama mikunankupaq hinaspa ama tomanankupaq. Tanteanakurqakum chayta mana ruwaspaqa ñakasqa kanankumanta. 13  Chaynata juramentaspa yacharachinakuq runakunaqa karqaku yaqa tawa chunkam, 14  paykunam riqsisqa sacerdotekunaman hinaspa autoridadkunaman rispanku nirqaku: “Pablota wañuchinaykukama mana imatapas mikunaykupaqmi rimanakuruniku. Chayman hina mana ruwaspaqa ñakasqa kanaykupaqmi tantearuniku. 15  Chayraykuyá judiokunapa hatun cortenpi kaqkunapiwan waranqa soldadokuna kamachiq runata nimuychik Pablota qamkunaman pusamunanpaq. Pusarachimunkichikqa: ‘Pablomantam aswan allintaraq yachayta munaniku’, nispallam. Ñuqaykum ichaqa manaraqpas asuykamuchkaptin listoña kasaqku wañurachinaykupaq”, nispa. 16  Ichaqa Pablopa paninpa qari wawanmi uyarirurqa Pablota pakakuspa hapirunankupaq tanteasqankuta, chaymi rirqa soldadokunapa cuartelninman, hinaspam yaykuykuspan Pabloman chaymanta willaykurqa. 17  Hinaptinmi Pabloqa soldadokunapa huknin capitanninta qayaspan nirqa: “Kay mozota pusay waranqa soldadokuna kamachiq runaman, willananmi kachkan”, nispa. 18  Chaymi chay capitanqa pusarqa waranqa soldadokuna kamachiq runaman, hinaspam nirqa: “Presochasqa Pablom qayawaspan niwarqa kay mozota qanman pusamunaypaq, willasunaykis kachkan”, nispa. 19  Hinaptinmi chay kamachiq runaqa mozota makinmanta huk lawman sapallanta pusaspan tapurqa: “¿Imataq willawanayki kachkan?”, nispa. 20  Chaymi mozoqa nirqa: “Judiokunam paykunapa hatun cortenman Pablota paqarin pusanaykipaq mañakusunki, paykunaqa tantearunkum Pablomanta aswan allintaraq yachayta munaq tukuspallanku pusachisunaykipaq. 21  Ichaqa amam paykunataqa creenkichu. Pablota hapirunankupaqmi pakakuspalla suyachkanku paykunamanta tawa chunka masnin runakuna. Paykunam rimanakurunku Pablota wañuchinankukama mana mikunankupaq hinaspa mana tomanankupaq, mana chayta ruwaspaqa kikinku ñakasqa kanankupaqmi tantearunku. Chaymantapas listollañam suyachkanku mañakusqankuman hina ruwanaykita”, nispa. 22  Hinaptinmi waranqa soldadokunata kamachiq runaqa chay mozota kamachispan nirqa: “Yanqataq pimanpas willawaq kaykuna willawasqaykita”, nispan. Chaynata niykuptinmi mozoqa pasakurqa. 23  Hinaptinmi chay kamachiqqa soldadokunapa iskay capitanninkunata qayamuspan nirqa: “Cesarea llaqtaman rinapaq alistaychik iskay pachak soldadokunata, caballopi sillakuq qanchis chunka soldadokunata hinaspa lanzawan peleaq iskay pachak soldadokunata, chaytaqa isqun hora tutapaqmi* alistankichik. 24  Alistaychiktaqyá caballokunatapas Pablota sillachispa gobernador Felixman sumaq cuidasqata pusanapaq”, nispa. 25  Chaymantapas kayna niq cartatam qillqarqa: 26  “Ñuqa Claudio Lisiasmi allinllachu nimuyki ancha riqsisqa gobernador Felix. 27  Chay runatam judiokuna hapiruspanku wañurachichkarqakuña, ichaqa Roma nacionniyuq kasqanta yacharuspaymi soldadokunawan apurawman rispay librarurqani. 28  Imamanta tumpasqankuta yachayta munaspaymi paykunapa hatun cortenkuman pusarqani. 29  Chaypim yacharurqani chaskisqanku Moisespa leyninpa contranpi ruwarusqanmanta tumpasqankuta, ichaqa manam ima mana allintapas ruwasqachu wañunanpaq utaq presochasqa kananpaq hinaqa. 30  Chay runata wañurachinankupaq yacharachinakusqankuta uyariruspaymi chaylla kachamuchkayki, yanqamanta tumpaqnin runakunatapas kamachimuchkanim qayllaykipi paypa contranpi rimanankupaq”, nispa. 31  Chayraykum chay soldadokunaqa kamachisqanman hina Pablota pusaspanku Antipatris llaqtaman tutallan chayarachirqaku. 32  Achikyaramuptinmi caballopi sillakuq soldadokunaqa Pablowan rirqaku, wakinñataqmi soldadokunapa cuartelninman kutikurqaku. 33  Chaymi caballopi sillakuq soldadokunaqa Cesarea llaqtaman chayarurqaku, hinaspam carta apasqankuta gobernadorman quykurqaku, Pablotapas entregaykurqakum. 34  Chaymi gobernadorqa chay cartata leeykurqa hinaspam maymanta Pablo kasqanta tapuspan yacharurqa Cilicia lawmanta kasqanta. 35  Hinaspam Pablota nirqa: “Tumpasuqnikikuna chayaramuptinmi lliwta uyarisqayki”, nispa. Hinaspam kamachirqa Herodespa* palacionpi Pablota cuidanankupaq.

Willakuykuna

Kaypiqa nichkan: “Sanedrin”, nispam. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Lapunankupaq”.
Kaypiqa nichkan: “Yuraqwan pintasqa pirqa”, nispam.
Utaq: “Lapuwanankupaq”.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Mandarqa”.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa kimsa hora tutam, chaytaqa yupaqku inti chinkaykusqanmantapacham.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.