Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Hechos 21:1-40

  • Jerusalenman Pablopa risqanmanta (1-14)

  • Jerusalenman chayasqankumanta (15-19)

  • Punta apaqkunapa nisqanta Pablo kasukusqanmanta (20-26)

  • Templopi chaqwa kasqanmanta, hinaspa Pablo presochasqa kasqanmanta (27-36)

  • Llapa runakunata rimapayananpaq Pablo mañakusqanmanta (37-40)

21  Iñiqkunamanta ñaka-ñakayta rakikuykuspaykum buquepi lamar quchanta pasarqaniku, hinaspam derecholla rispayku Cos llaqtaman chayarurqaniku, paqarinnintin punchawtañataqmi Rodas islaman chayarurqaniku chaymantañataq Patara sutiyuq llaqtaman rirqaniku.  Chaypim tarirurqaniku Fenicia lawman riq buqueta, chaymi chay buqueman siqaruspayku pasarqaniku.  Hinaspam Chipre islata ichuq* lawpi rikururqaniku, chay islata pasaruspaykuñataqmi Siria lawman hinalla rispayku Tiro llaqtapi sayarurqaniku, chaypim buque sayarurqa carganta saqinanpaq.  Iñiqkunata maskaspaykum tarirurqaniku hinaspam chay llaqtapi qanchis punchaw qiparqaniku. Ichaqa chuya espiritu* yanapaptinmi iñiqkunaqa Pablota nipayarqaku Jerusalenman ama rinanpaq.  Rinaykupaq hora chayaramuptinmi lluqsiruspayku maymi rinaykuta hinalla rirqaniku, llapallankum riysiwarqaku llaqtamanta lluqsinaykukama, riysiwarqakumá warmikunawan warmakunapas. Chaymantañataqmi lamar quchapa patanpi qunqurakuykuspayku Diosta mañakurqaniku,  hinaspam sapakamamanta despedinakuruspayku buqueman siqarqaniku, paykunañataqmi wasinkuman kutikurqaku.  Tiro llaqtamanta buquepi lluqsispaykum Tolemaida llaqtaman chayarurqaniku, hinaspam iñiqkunata allinllachu nispayku paykunawan huk punchaw qiparqaniku.  Paqarinnintin punchawta rispaykuñataqmi Cesarea llaqtaman chayarqaniku hinaspam sumaq willakuymanta willakuq Felipepa wasinman chayaruspayku paywan qipakurqaniku, Felipeqa karqa ñawpaqtaraq akllasqa qanchis runakunamanta hukninmi.  Paypam karqa soltera* tawa churinkuna, chay warmi churinkunaqa Diosmanta willakuqmi* karqaku. 10  Chaypi achka punchawkuna karuptiykum Judea lawmanta uraykamurqa Diosmanta willakuq* Agabo sutiyuq runa, 11  asuykamuwaspankum Pablopa wiqawnin watakunanpaq servichikusqanwan chakinkunatawan makinkunata watakuruspan nirqa: “Kaynatam chuya espiritu nin: ‘Kay wiqaw watakunapa dueñon runatam judiokuna Jerusalenpi kaynatapuni watanqaku, hinaspam huk law nacionniyuq runakunaman entreganqaku’”, nispa. 12  Chayna nisqanta uyariruspaykum ñuqaykupas chaynataq chaypi kaqkunapas Pablota ruegarqaniku Jerusalenman ama rinanpaq. 13  Hinaptinmi Pabloqa paykunata nirqa: “¿Imatataq waqaspaykichik hukmanyachiwachkankichik? Ñuqaqa manam watasqa kanallaypaqchu listoqa kachkani, aswanqa señor Jesuspa sutinrayku Jerusalenpi wañunaypaqwanmi, chaymantaqa manam iskayrayawaqchikchu”, nispan. 14  Chaymi imayna harkayta mana atispayku manaña hikutarqanikuñachu*, aswanqa nirqanikum: “Jehova* Diospa munayninyá ruwasqa kachun”, nispa. 15  Chay punchawkuna pasaruptinmi viajanaykupaq imaykutapas alistakurqaniku, hinaspam Jerusalenman rirqaniku. 16  Ñuqaykuwantaqmi rirqaku Cesarea llaqtamanta wakin iñiqkunapas, paykunam pusawarqaku Chipre islamanta Mnason sutiyuq runaman, paypa wasinpim samapakunayku karqa. Mnasonqa karqa Jesuspa ñawpaq qatiqninmi. 17  Jerusalenman chayaruptiykum iñiqkunaqa kusikuyllawanña chaskiykuwarqaku. 18  Paqarinnintin punchawtañataqmi Pabloqa ñuqaykuwan kuska Santiagopata rirqa, chaypim kachkarqaku iñiqkunapi llapallan punta apaqkunapas*. 19  Hinaspam paykunata rimakuykuspan Pabloqa suma-sumaqta willakurqa yachachisqanwan huk law nacionkunapipas Diospa tukuy ruwasqanmanta. 20  Chayta uyariruspankum paykunaqa Diosta hatunchayta qallaykurqaku, hinaspam Pablota nirqaku: “Wawqilláy, qawasqaykiman hinaqa judiokunamantam kachkan achka waranqa iñiqkuna, llapallankum paykunaqa Moisespa leyninman hapipakunku. 21  Paykunaqa uyarirqakum qanmanta runakuna rimasqankuta, qamqa huk law nacionkunapi kaq lliw judiokunatas yachachichkanki Moisespa leyninta amaña kasukunankupaq, nichkankis churinkupa qari kayninta manaña señalanankupaq hinaspa costumbrenkutapas amaña ruwanankupaq. 22  Hinaptinqa, ¿imatataq ruwana kanqa? Paykunaqa yacharunqakupunim chayaramusqaykitaqa. 23  Chayraykuyá kaynata ruway: Ñuqaykuwanmi kachkan kikinkumanta Diosman prometekusqankuta cumplinankupaq tawa qarikuna. 24  Paykunata pusaspaykiyá paykunawan kuska chuyanchakamuy hinaspa gastonkunata pagaykapuy chukchankuta kachiy-kachiyta rutuchikunankupaq. Chaynapim llapallanku yachanqaku qanmanta rimasqankuta uyarisqankuqa yanqa kasqanta, yachanqakutaqmi qampas Moisespa leyninta kasukuspa allin kawsakusqaykita. 25  Huk law nacionniyuq iñiqkunamanqa tanteasqaykumantam qillqarqanikuña: Taytacha-mamachakunaman qusqa kaqkunamanta karunchakunankupaq, yawarta ama servichikunankupaq, tiqusqa* animalpa aychanta* ama mikunankupaq hinaspa ama huchapakunankupaq*”, nispa. 26  Hinaptinmi Pabloqa paqarinnintinta chay qarikunata pusaspan paykunawan kuska chuyanchakurqa, hinaspam temploman yaykurqa chuyanchakunanku punchaw haykapi tukunanmanta willakunanpaq, chaynapi sacerdote sapakamamanta ofrendata qunanpaq. 27  Qanchis punchawkuna tukuykuchkaptinñam Asia lawmanta judiokuna Pablota templopi rikuruspanku llapa runakunata chaqwachirqaku, hinaspankum hapiruspanku 28  siminku huntata qaparirqaku: “¡Israel qarikuna yanapakuychik! Kay runam llapallan runakunata tukuy lawpi yachachichkan llaqtanchikpa contranpi, Moisespa leyninpa contranpi hinaspa kay sitiopa contranpi, chaynallataqmi Grecia nacionniyuq runakunatapas temploman yaykurachin hinaspam kay chuya sitiotapas qachacharun*”, nispa. 29  Chaynataqa nirqaku Efeso llaqtayuq Trofimo sutiyuq runata Pablowan kuskata llaqtapi rikusqankuraykum, chaymi paykunaqa piensarqaku temploman Pablo yaykurachisqanta. 30  Hinaptinmi llaqtapi lliw runakuna chaqwapi karqaku hinaspankum kallpaylla* rispanku Pablota hapirurqaku hinaspam pampanta aysarqaku templopa hawa lawninman, hinaptinmi chaylla punkukuna wichqasqa karqa. 31  Chay runakuna wañurachiyta munachkaptinkum waranqa soldadokunapa kamachiqnin chay pasasqanmanta uyarirurqa, yacharurqam Jerusalenpi lliw runakuna chaqwapi kasqankumanta. 32  Chayllam payqa soldadokunata hinaspa capitankunata pusaspan kallpaylla* paykunapa kasqanman rirqa. Chay runakunañataqmi waranqa soldadokunapa kamachiqninta hinaspa soldadokunata rikuruspanku Pablota manaña maqarqakuñachu. 33  Hinaptinmi waranqa soldadokunata kamachiq runaqa asuykuspan Pablota cuidachirqa hinaspam kamachirqa iskay cadenawan watanankupaq, chaymantañataqmi tapukachakurqa pim kasqanta hinaspa ima ruwarusqanta yachananpaq. 34  Runakunañataqmi qayaykachakurqaku wakinku hukta rimaspa, wakinkuñataq hukta rimaspa, chayna chaqwa kasqanraykum chay kamachiqqa mana imatapas allinta yachayta atirqachu, chaymi soldadokunapa cuartelninman Pablota pusanankupaq kamachirqa. 35  Gradaskunaman chayaruptinmi soldadokunaqa qipispankuña Pablota aparqaku runakuna llumpay piñasqallaña kasqankurayku, 36  llapa runakunam qatispanku qayaykachakurqaku: “¡Wañuchiy!”, nispanku. 37  Soldadokunapa cuartelninman yaykuchinankupaqña kachkaptinmi waranqa soldadokunapa kamachiqninta Pablo nirqa: “¿Imallatapas rimariykuymanchu?”, nispa. Hinaptinmi chay kamachiqqa nirqa: “¿Rimankichu griego rimayta? 38  Chaynaqa, ¿manachu qamqa kanki Egipto runa? Kay pasaq punchawkunapiqa, ¿manachu qamqa autoridadkunapa contranpi runakunata hatarichirqanki hinaspa runa wañuchiq tawa waranqa runakunatapas chunniqman pusarqanki?”, nispa. 39  Hinaptinmi Pablo nirqa: “Ñuqaqa kani judiom, Cilicia lawpi ancha riqsisqa Tarso llaqtamanta. Chaymi ruegakuyki llapa runakunata rimapayanaypaq saqiykuwanaykita”, nispa. 40  Chay kamachikuq “allinmi” niykuptinmi Pabloqa gradaspi sayaykuspa llapa runakunata makinwan señascharqa, paykuna upallaruptinkum hebreo rimaypi rimayta qallaykuspan nirqa:

Willakuykuna

Utaq: “Lluqi”.
Utaq: “Diospa atiynin”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Kaypiqa nichkan: “Doncella”, nispam.
Utaq: “Profetam”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Profeta”.
Kaypiqa nichkan: “Manaña imatapas nirqanikuchu”, nispam.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Ancianokunapas”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Siqusqa”.
Utaq: “Yawarpa pasasqan aychata”.
Kayqa, qari kayninwan utaq warmi kayninwan millakuypaq kaqkunata ruwaymi. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Qanracharun”.
Utaq: “Raskiylla”.
Utaq: “Raskiylla”.