Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Hechos 20:1-38

  • Macedoniapi hinaspa Greciapi Pablo kasqanmanta (1-6)

  • Troas llaqtapi Eutico kawsarisqanmanta (7-12)

  • Troasmanta Mileto llaqtaman risqanmanta (13-16)

  • Efeso llaqtapi punta apaqkunawan Pablopa huñunakusqanmanta (17-38)

    • Wasin-wasin yachachisqanmanta (20)

    • Imapas qukuykuq aswan kusisqa kasqanmanta (35)

20  Chay chaqwa ruwasqanku hawkayaruptinmi Pabloqa iñiqkunata qayachimuspan kallpancharqa hinaspa paykunamanta despedikuykurqa, chaymantam Macedonia lawman rirqa.  Macedonia lawninta pasaruspan hinaspa chaypi kaqkunata rimasqankunawan anchallataña kallpancharuspanmi Grecia nacionman chayarurqa.  Chaypim payqa kimsa killa qipakurqa, ichaqa Siria lawman rinanpaqña kachkaptinmi judiokuna tantearurqaku payta wañuchinankupaq, chaymi payqa Macedonia lawninta kutinanpaq tantearurqa.  Paytam riysirqa Berea llaqtamanta Pirro sutiyuq runapa churin Sopater, chaynataq Tesalonica llaqtamanta Aristarco hinaspa Segundo sutiyuq runapas, Derbe llaqtamantañataq Gayo, Asia provinciamantañataq Tiquicowan Trofimo, riysirqataqmi Timoteopas.  Paykunam puntarqaku hinaspam Troas llaqtapi suyawarqaku,  ñuqaykum ichaqa mana levadurayuq tanta nisqa fiesta tukuruptin Filipos llaqtamanta buquepi rirqaniku, pichqa punchawmantañataqmi paykunata hayparqaniku Troas llaqtapi, hinaspam qanchis punchaw chaypi qipakurqaniku.  Semanapa qallariynin punchawtam* llapallayku huñunakurqaniku mikunaykupaq hinaptinmi Pabloqa paykunata chawpi tutakama yachachirqa paqarinnintinta viajanan kaptin.  Chay wasipa altosnin huñunakusqayku cuartopim achkallaña mecherokuna ratarqa.  Chay wasipa ventananpim Eutico sutiyuq mozocha tiyachkarqa, Pablo hinalla rimachkaptinmi chay mozochaqa wañusqa hinaña puñuruspan wasipa kimsa kaq altosninmanta wichiykurqa, hinaptinmi wañusqataña huqarirurqaku. 10  Chaymi Pabloqa uraykuspan paypa hawanman pawaykurqa, hinaspam abrazaykuspan nirqa: “Ama llakikuychikchu, payqa kawsachkanmi”, nispa. 11  Chaynata niruspanmi Pabloqa wasipa altosninman kutiruspan mikurqa*. Payqa hinallam achikyanankama una-unayta paykunawan rimarqa hinaspam pasakurqa. 12  Chay mozochatañataqmi kawsachkaqta pusarqaku, chaymi iñiqkunapapas sunqun tiyaykurqa llumpay llakisqa kasqankumanta. 13  Ñuqaykuñataqmi buqueman siqaruspayku Ason llaqtaman puntata rirqaniku hinaspam chaypi Pablota huqarinayku karqa kamachisqanman hina, payqa chaykamam chakillawan rinan karqa. 14  Chaymi Ason llaqtapi hayparamuwaptinku huqarirqaniku hinaspam Mitilene llaqtaman rirqaniku, 15  chay llaqtamanta paqarinnintinta hinalla buquepi rispaykuñataqmi Quios islaman chayarurqaniku, qatiqnin punchawñataqmi Samos islapi ratolla qiparqaniku, paqarinnintin punchawñataqmi chayarqaniku Mileto llaqtaman. 16  Pablom tantearurqa Efesoman mana yaykunanpaq chaynapi Asia provinciapi manaña qipananpaq, payqa Jerusalenmanmi apurawman rirqa, atikuptinqa pentecostes sutichasqa fiestapi kananpaq. 17  Ichaqa Mileto llaqtapi kachkaspanmi Efeso llaqtaman willakuyta apachirqa hinaspam iñiqkunapi* punta apaqkunata* qayachirqa. 18  Pablopa kasqanman iñiqkunapi punta apaqkuna* chayaruptinkum paykunata nirqa: “Qamkunaqa allintam yachankichik kay Asia provinciaman chayamusqay punchawmantapacha qamkunawan imayna kasqayta, 19  ñuqaqa sirviente hina humillakuykuspam wiqi ñawintin señorninchikta servirqani, servirqanitaqmi judiokuna wañuchiwayta munasqankurayku tukuy pruebakunapi tarikuspaypas. 20  Allinnikichikpaq kaqkunataqa mana upallaspam nirqaykichik, yachachirqaykichiktaqmi runakunapa qayllanpipas hinaspa wasin-wasinpas. 21  Allintam yachachirqani judiokunatawan Grecia nacionniyuq runakunatapas huchankumanta wanakuspa Diosman kutirikunankumanta hinaspa señorninchik Jesuspi iñinankumantapas. 22  Kunanñataqmi Jerusalenman richkani espiritupa kamachisqan, imakuna wakpi pasawananmanta mana yachaspaypas. 23  Ichaqa presochasqa hinaspa ñakarichisqa kanaymanta chuya espiritupa* llaqtan-llaqtan sapa kuti willawasqallantam yachani. 24  Vidaytaqa* mana valorniyuqta hinam qawani ruwanayta hinaspa señor Jesusmanta llamkay chaskisqayta tukunayrayku, chay chaskisqay llamkayqa Diospa ancha kuyakuyninmanta sumaq willakuykunata lliwta willakuyniymi. 25  Diospa munaychakuyninmantam* qamkunaman yachachirqaykichik, ichaqa yachanim qamkunamanta mayqinnikichikpas manaña kaqmanta rikuwanaykichikta. 26  Kunanqa munanim kay yachanaykichikta: Ñuqaqa manam huchayuqchu kani pipas mana salvakuptinqa, 27  Diospa tukuy ima nisqantaqa mana upallaspam willarqaykichik. 28  Kikikichikpuniyá cuidakuychik, cuidaychiktaqyá llapallan ovejakunatapas, paykunamanta nanachikunaykichikpaqmi* chuya espiritu churasurqankichik chaynapi Diospa ovejankunata* michinaykichikpaq, paykunataqa Diosmi rantirqa churinpa yawarninwan. 29  Ñuqaqa yachanim pasakusqay qipata manchakuypaq atuqkuna* qamkuna ukuman yaykumunanmanta hinaspa ovejakunata ñakarichinanmanta. 30  Yachanitaqmi qamkuna ukumanta qarikuna llullakunata yachachispanku hatarinankutapas, chaynapi iñiqkuna paykunata qatinankupaq. 31  Chaynaqa rikchan-rikchanllayá kaychik, yuyaychiktaqyá waqaspay kimsa watapuni tuta-punchaw sapakamaman yachachisqaytapas. 32  Kunanqa Diosña hinaspa ancha kuyakuyninmanta willakuyñayá amparasunkichik, chay willakuyqa kallpanchasunkichikmanmi hinaspapas qusunkichikmanmi chuya kaqkunapa chaskisqan herenciatapas. 33  Manam munapayarqanichu pipa qullqintapas, qurintapas nitaq pachantapas. 34  Qamkunaqa yachankichikmi imapas necesitasqaykunapaq hinaspa puriqmasiykunapaqpas kikiy llamkasqaytaqa. 35  Tukuy imapim qamkunaman qawachirqaykichik ñuqa hina anchata llamkaspa necesitaqkunata yanapanaykichikpaq, manataqmi qunqanaykichikchu señor Jesuspa nisqanta, paymi nirqa: ‘Imapas quqmi aswan kusisqaqa imapas chaskiqmantaqa’”, nispa. 36  Kaykunata niruspanmi paykunawan kuska qunqurakuykurqa hinaspam Diosta mañakurqa. 37  Chiqaptapunipas llapallankum llumpay llakisqa kaspanku waqayta qallaykurqaku, hinaspam Pablota abrazakuykuspanku kuyakuywan muchaykurqaku. 38  Anchatam llakikurqaku paykuna manaña rikunankumanta nisqanwan. Hinaspam buquepa kasqankama riysirqaku.

Willakuykuna

Kunanmi kay punchawta sutichanchik domingo nispa. Judiokunapaqmi domingoqa karqa semanapa qallariynin punchaw.
Kaypiqa nichkan: “Tantata partirqa”, nispam.
Utaq: “Congregacionpi”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Ancianokunata”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Ancianokuna”.
Utaq: “Diospa atiyninpa”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Almaytaqa”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Gobiernonmantam”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Cuidanaykichikpaqmi”.
Utaq: “Congregacionninta”.
Kaypiqa nichkan: “Lobo”, nispam. Kay animalqa atuq kaqllam, ichaqa aswan hatunmi.