Hechos 16:1-40

  • Timoteota Pablo akllasqanmanta (1-5)

  • Macedonia lawmanta runata sueñoyninpi hina Pablopa qawasqanmanta (6-10)

  • Filipos llaqtapi Lidia sutiyuq warmi bautizakusqanmanta (11-15)

  • Pablota hinaspa Silasta carcelman churasqankumanta (16-24)

  • Carcel cuidaq wasinpi kaqkunapiwan bautizakusqankumanta (25-34)

  • Pablo pampachaykunanpaq autoridadkuna mañakusqankumanta (35-40)

16  Chaymantam chayarurqa Derbe llaqtaman hinaspa Listra llaqtaman. Chaypim kachkarqa Jesuspa qatiqnin Timoteo, payqa Diospi iñiq judia warmipa wawanmi karqa, taytanñataqmi karqa Grecia nacionniyuq.  Timoteomantam allinta rimaqku Listra llaqtapi hinaspa Iconio llaqtapi iñiqkuna.  Timoteo riysinanta munaspanmi Pabloqa chay lawpi kaq judiokunarayku qari kayninta señalarurqa. Llapa judiokunaqariki yacharqakum Timoteopa taytan Grecia nacionniyuq kasqanta.  Viajaspankum sapa llaqtakunaman chayaspanku iñiqkunaman kasukunankupaq qurqaku Jerusalenpi apostolkunapa hinaspa iñiqkunapi punta apaqkunapa* tanteasqanku kamachikuykunata.  Chayraykum iñiqkunaqa* iñiyninkupi aswan-aswan allin karqaku hinaspa sapa punchaw aswan yapakurqaku.  Chaymantapas Asia provinciapi Diospa palabranta willakunankuta chuya espiritu* harkakusqanraykum Frigia hinaspa Galacia lawninta rirqaku.  Chaymantapas Misia lawman uraykuspankum Bitinia llaqtaman yaykuyta munarqaku, ichaqa Jesusmi chuya espirituwan harkarurqa.  Chaymi Misia lawninta pasaylla-pasaruspanku Troas llaqtaman uraykurqaku.  Tutañataqmi Pablo musquyninpi hina qawaspan rikurqa Macedonia lawmanta kaq sayachkaq runata, chay runam ruegaspan nirqa: “Macedoniaman hamuy hinaspa yanapaykuwayku”, nispa. 10  Chayta rikurusqan qipallatam Macedonia lawman rinaykupaq kallpanchakurqaniku, ñuqaykuqa entienderurqanikum sumaq willakuyta paykunaman willakunaykupaq Diospa qayachiwasqankuta. 11  Chayraykum Troasmanta buquepi derecholla rirqaniku Samotracia islaman, paqarinnintin punchawtañataqmi rirqaniku Neapolis llaqtaman, 12  chay llaqtamantañataqmi rirqaniku Roma nacionman perteneceq* Filipos llaqtaman, chay llaqtaqa karqa Macedonia distritopi ancha riqsisqa llaqtam, hinaspam chaypi iskay-kimsa punchaw qipakurqaniku. 13  Sabado punchawtañataqmi llaqtapa punkunman lluqsispayku mayupa patanman rirqaniku Diosta mañakunapaq sitio kasqanta piensaspayku, hinaspam tiyaykuspayku chaypi huñunasqa warmikunaman yachachiyta qallaykurqaniku. 14  Chaypim uyarichkarqa Tiatira llaqtamanta Lidia sutiyuq warmi, payqa karqa moradoniraq puka pachakunata rantikuq* hinaspa Diosta yupaychaq warmim, Jehova* Diosmi sunqunta suma-sumaqta kichaykurqa Pablopa rimasqankunata allinta uyarinanpaq. 15  Wasinpi llapallan kaqkunapiwan bautizakuruspanmi* anchallataña ruegawarqaku: “Jehova Diosman sunqu kasqayta piensaspaykichikqa hamuspayá wasiypi samakuychik”, nispa. Hinaptinmi llumpayta ruegawaptinku wasinman rirqaniku. 16  Chaymantañataqmi Diosta mañakuna sitioman richkaspayku tuparurqaniku adivinaq espirituyuq sirvienta warmiwan, payqa demonioyuq kaspanmi ima pasananmanta adivinaspan patronninkunata achkallataña ganachiq. 17  Kay sipasmi Pablotawan ñuqaykuta qatiwaspanku qayaykachakuspa kaynata nirqa: “Kay runakunaqa hanaq pacha Diosta serviqkunam, paykunaqa salvakunaykichikpaq ñanmantam willasuchkankichik”, nispa. 18  Chaynatam ruwaq achka punchawkuna, hinaptinmi amiruspan Pabloqa muyuriykuspan chay sipaspi espirituta nirqa: “Jesucristopa sutinpim kamachiki kay warmimanta lluqsinaykipaq”, nispa. Hinaptinmi chay espirituqa chaypunilla lluqsirurqa. 19  Qullqi ganachiqninku manaña kaptinmi chay sipaspa patronninkunaqa Pablotawan Silasta hapiruspanku pampanta aysarqaku plazapi autoridadkunaman. 20  Chaymi llaqtapi kamachiqkunaman pusaruspanku nirqaku: “Kay judio runakunam llaqtanchikpi llumpay chaqwata ruwachkanku 21  hinaspam nichkanku mana ruwananchik costumbrekunata ruwanapaq, ñuqanchikqa Roma nacionniyuqmi kanchik, manam chaykunataqa chaskichwanchu”, nispa. 22  Chaymi llapa runakuna paykunapa contranpi huklla hatarirurqaku, llaqtapi kamachikuqkunañataqmi Pablopa hinaspa Silaspa pachankuta llatanaruspanku kamachirqaku kaspikunawan maqapanankupaq. 23  Llumpayta maqaparuspankum carcelman churarurqaku, hinaspam carcel cuidaqta kamachirqaku mana lluptinankupaq allinta qawananpaq. 24  Chaynata kamachiptinkum carcel cuidaqqa carcelpa uku cuartonman paykunata hinarurqa hinaspam tablamanta ruwasqa kaqwan* paykunapa chakinkunata hapirachirqa. 25  Pablowan Silasmi ichaqa yaqa chawpi tutata Diosta mañakuchkarqaku hinaspa takispanku hatunchachkarqaku, chaytam presokunapas uyarirqaku. 26  Hinaptinmi qunqayllamanta hatun terremoto karurqa chaymi carcelpa cimientonkunapas katkatatarqa. Chaymantapas carcelpa llapallan punkunkunam chaylla kichakururqa, lliw presokunapa cadenankunapas kachakuykurqam. 27  Carcel cuidaq rikchariruspanmi carcelpa punkunkunata kicharayachkaqta qawaykurqa, hinaspam presokuna lluptirusqankuta piensaspan espadanta hurquykuspan wañurachikunanpaqña kachkarqa. 28  Hinaptinmi simin huntata qaparispan Pablo nirqa: “¡Ama imanakuychu, kaypim llapayku kachkaniku!”, nispa. 29  Chaymi chay carcel cuidaqqa achkita mañakurqa, hinaspam apurawman yaykuruspan katkatatastin Pablopa hinaspa Silaspa ñawpaqninpi qunqurakuykurqa. 30  Hinaspanmi paykunata hawaman pusaruspan nirqa: “Taytallaykuna, ¿imatataq ruwanay salvakunaypaq?”, nispa. 31  Paykunañataqmi nirqaku: “Señor Jesuspi iñiy, hinaspam salvakunki wasikipi kaqkunapiwan”, nispanku. 32  Chaymi paykunaqa wasinpi llapallan kaqkunamanwan Jehova Diospa palabranta willarqaku. 33  Hina chay tutapim chay horallapi paykunata pusaspan heridankunata mayllarqa. Chaymantam carcelta chay cuidaq runaqa llapallan ayllunpiwan chaypunilla bautizakurqaku. 34  Hinaspam wasinman pusaykuspan mikuyta qararqa, payqa Diosman iñikusqanmantam wasinpi llapallan kaqkunapiwan anchallataña kusikurqa. 35  Achikyaramuptinmi llaqtapi kamachikuqkuna guardiakunata kamachirqaku: “Kachariy chay runakunata”, nimunankupaq. 36  Hinaptinmi chayna nimusqankuta Pabloman carcel cuidaq willarqa: “Llaqtapi kamachikuqkunam runakunata kacharamun* iskaynikichik kacharisqa kanaykichikpaq. Chaynaqa lluqsispaykichikyá hawkalla pasakuychik”, nispa. 37  Pablom ichaqa chay guardiakunata nirqa: “Roma nacionniyuq kachkaptiykum manaraq juzgawachkaspanku runakunapa qayllanpi azotewarqaku hinaspa carcelman churawarqaku, ¿kunanñataqchu mana pipa yachasqallanta qarquwachkanku? ¡Manam chaynaqa kanmanchu! Kikinkuyá hamuspanku pusawachunku soldadokunawan cuidasqata”, nispa. 38  Chaymi guardiakunaqa chayna nisqanta llaqtapi kamachiqkunaman willarqaku. Paykunañataqmi mancharikurqaku chay presochasqanku runakuna Roma nacionniyuq kasqankuta yacharuspanku. 39  Chayraykum hamuruspanku pampachaykunankupaq nirqaku, soldadokunawan cuidachispanku hawaman pusaruspankuñataqmi nirqaku llaqtamanta pasakunankupaq. 40  Carcelmanta lluqsiruspankum Lidiapa wasinman rirqaku, hinaspam iñiqkunata kallpancharuspanku pasakurqaku.

Willakuykuna

Utaq: “Ancianokunapa”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Congregacionkunaqa”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Diospa atiynin”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Chay llaqtaqa Italia lawpa hawa lawninpim karqa, Roma nacionpa yanapasqan llaqta.
Utaq: “Vendeq”.
Qaway: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Yakupi challpukuruspanmi”.
Utaq: “Cepo”. Qawaytaq: Palabrakuna entiendenapaq listata.
Utaq: “Mandaramun”.