Mashcaushca publicacionma ri

¿Imarasha Bibliara estudiana angui? (Tucui video)

¿Imarasha Bibliara estudiana angui? (Tucui video)

Causaibi ministishca tapuigunara intindingahuaga Biblia yanapashcara yachana ushangui.