Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

¿Bibliaca imatataj yachachin?

¿Bibliaca imatataj yachachin?

¿Diosca tucui mañashcacunatachu uyan?

¿QUIQUINCA IMATATAJ NINGUIMAN?

  • Tucui mañashcacunatami uyan

  • Huaquin mañashcacunallatami uyan

  • Mana uyanchu

BIBLIACA CAITAMI YACHACHIN

“Mandaj Diosca tucui shunguhuan paita mañajcunapajca cˈuchullapimi” (Salmo 145:18).

¿BIBLIACA IMATATAJ ASHTAHUAN YACHACHIN?

  • Diosca paita mana cazujcunapaj mañashcacunataca mana uyanchu (Isaías 1:15). Diosca paicunataca “allichingapaj ñucapajman shamuichij” ninmi. Chashnami paicunapaj causaita cambiai tucun (Isaías 1:18, QC, 1989).

  • Dios ñuchanchij mañashcacunata uyachunca pai munashca shinami mañana canchij (1 Juan 5:14).

¿Diostaca ima shinataj mañana canchij?

HUAQUINCUNACA cungurishpa, umata cumurichishpa, ishqui maquita churashpami mañana canchij ninmi. ¿Quiquinca imataj yuyangui?

BIBLIACA CAITAMI YACHACHIN

Huaquincunaca cungurishpa, tiyarishpa, siririshpa, shayarishpami Diosta mañashcacuna. Chashna mañajpipish Diosca paicunata uyarcami (1 Crónicas 17:16; 2 Crónicas 30:27; Esdras 10:1; Hechos 9:40).

¿BIBLIACA IMATATAJ ASHTAHUAN YACHACHIN?