Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 CANTO 72

Dios churashca Mandanamantami huillasha

Shuj grabacionta uyangapaj agllai
Dios churashca Mandanamantami huillasha

(Hechos 20:​20, 21)

 1. 1. Mana llulla yachaicuna

  luz shinami achijyachin.

  Jehovami ñucataca

  amsamanta llujshichirca.

  Diosta alli rijsishpami

  paita sirvisha nircani.

  Jehovapaj shutitami

  cushilla huillai callarircani.

  Dios churashca Mandanaca

  tucuitami allichinga.

  Chaicamaca cushillami

  huasin huasin yachachisha.

  Chashnamari amsamanta

  llujshimuchun ayudasha.

  Yaya Dios ‘caicamalla

  huillaichij’ ningacama huillasha.

(Cai versocunatapish leyipai: Jos. 9:⁠9; Is. 24:15; Juan 8:​12, 32).