Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

21- 27 de noviembre

ECLESIASTÉS 7–12

21- 27 de noviembre
 • Canto 41, mañaipish

 • Callari shimicuna (3 mins. o menos)

BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA

 • Huambraraj cashpami Diostaca yuyarina cangui(10 mins.):

  • Ec 12:1. Huambraraj cashpami Diostaca servina cangui (w14-S 15/1 pág. 18 párr. 3; pág. 22 párr. 1).

  • Ec 12:2-7. ‘Llaquilla cana huatacuna manaraj chayamujpimi’ jovencunaca Diosta servina can (w08-S 15/11 pág. 23 párr. 2; w06-S 1/11 pág. 16 párr. 8).

  • Ec 12:13, 14. Jovencunaca Diosta servishpami cushilla causancuna (w11-S 1/11 pág. 21 párrs. 1-6).

 • Bibliapi curita mashcaj shina mashcashunchij (8 mins.):

  • Ec 10:1. ¿Cai versopi nishca shimicunaca imatataj yachachin? (w06-S 1/11 pág. 16 párr. 4).

  • Ec 11:1. ¿“Cambaj tandataca yacupi cacharilla” nishca shimicunaca imatataj nisha nin? (w06-S 1/11 pág. 16 párr. 6).

  • ¿Cai semanapi Bibliapi rezashca yuyaicunaca imatataj Jehová Diosmanta yachachin?

  • ¿Cai semanapi Bibliapi rezashca yuyaicunahuanca ima shinataj huillai tucuni?

 • Bibliata rezashunchij (4 mins. o menos): Ec 10:15-11:10

ALLI YACHACHIJCUNA CASHUNCHIJ

JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ