Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | HEBREOS 1-3

Cashcata ruranata cˈuyashunchij, millaita ruranataca pˈiñashunchij

Cashcata ruranata cˈuyashunchij, millaita ruranataca pˈiñashunchij

1:9

Jesusca cashcata ruranatami cˈuyan. Pero, paipaj Yayapaj shutita mapayachij cosascunataca pˈiñanmi.

Jesús shina cashcata ruraj cangapajca:

  • ¿Mapa tentacioncuna ricurijpica imatataj rurana canchij?

  • ¿Congregacionmanta llujshichishca familiahuanca imatataj rurashun?