Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | EZEQUIEL 28-31

Diosca paita mana sirvij llajtatami bendiciarca

Diosca paita mana sirvij llajtatami bendiciarca

Eze 29:18-20

Diosca Tiro llajtata tucuchichunmi Babiloniaca paipaj soldadocunahuan ayudarca. Chaimantami Babiloniocuna Diosta mana sirvij cajpipish paica bendiciarca. Jehová Diosta sirvijcunataca paica manataj cungashpami bendicianga.

¿BABILONIACA IMATATAJ RURARCA?

Tiro llajtatami muyundijta shayarircacuna.

ÑUCA RURAICUNA

¿Diosta sirvingapajca imahuantaj ch​ˈ​imbapurana cani?

¿BABILONIA MISHANGAPAJCA IMATATAJ RURARCA?

  • Trece huatacunata macanacushpa mishangapajca achca cullquitami gastarcacuna.

  • Babiloniocuna macanacushpaca achcatami shaycurircacuna.

  • Paicunaca Tiro llajtamantaca mana imata japircacunachu.

¿IMATATAJ RURASHCANI?

¿Diosta sirvingapajca imatataj saquina cashcani?

¿JEHOVÁ DIOSCA IMA SHINATAJ BABILONIATA BENDICIARCA?

Diosca Egipto llajtapi imalla tiyashcacunatami paicunaman curca.

BENDICIONCUNA

¿Jehová Diosca ima shinataj ñucata bendiciashca?