Ima tiyashcata ricui

Jehová Diosca cˈuyaj cashcatami ricuchirca

Joseca llaquicunahuan cashpapish Jehová Diosta, shujtajcunata cˈuyashcatami ricuchirca. Shinallataj, Yaya Dios paita cˈuyashcatami sintirca. Génesis 37:1-36; 39:1-47:12 versocunamantami can.