Ima tiyashcata ricui

AGOSTO 13, 2018
CUNANLLA LLUJSHISHCA

Traducción del Nuevo Mundo Bibliaca baoule, polaco shimipimi llujshirca

Traducción del Nuevo Mundo Bibliaca baoule, polaco shimipimi llujshirca

Abidjan nishca llajtaca Costa de Marfilpimi saquirin. 10 de agosto del 2018-tami chai llajtapica Traducción del Nuevo Mundo Mushuj Testamentoca baoule shimipi llujshirca. Chai punllatajmi Polonia llajtapica Traducción del Nuevo Mundo Bibliaca polaco shimipi llujshirca. Traducción del Nuevo Bibliaca 167 shimicunapimi llujshishca. Shinallataj 2013-pi revisashca Bibliamantaca 14 shimicunapimi Bibliataca revisashcacuna.