TÄPAKOQ No. 2 2019 | ¿Imanirtaq kawarnin sïguinantsik?

¿Imallapis pasashurqunkiku wanukïllatana munanëkipaq?

¿Imakunapa pasarnintaq kawëta munashwannatsu?

Alläpa problëmakunapa pasarpis, kawarninmi sïguinantsik.

Desgraciakunapa pasarnin

Desgraciapa pasanqantsik höra tsarakunapaqmi, Bibliachö këkaq consëjukunaqa alläpa yanapamantsik.

Kuyashqa kastantsik wanuptin

Kuyashqa kastantsikkuna wanukïkuptin alläpa mana llakikunapaq pitsqa yanapakïkunam kan, tsëkunapita yachakuri.

Qowëki o warmiki jukwan ëwakuptin

Qowan o warmin engañashqa kaqkunataqa, Biblia ninqanmi alläpa mana llakikuyänampaq yanapashqa.

Mana kachakaq qeshyawan qeshyakurkurnin

Mana kachakaq qeshyawan kaqkuna imata rurayanqampita yachakuri.

Alläpa llakikurnin

Alläpa llakishqalla kakur ¿imëllapis wanukïllamanna pensarqunkiku? ¿Imaraq yanapashunkiman?

¿Imanirtaq kawarnin sïguinantsik?

Imakunapa pasëkanqëkita wakinkuna mana entiendiyaptimpis, Diosqa qampaq yarpachakunmi y yanapashïnikitam munan.

Diosqa qamkunapaq yarpachakunmi

Bibliachö ninqankunaqa yanapashunkim.