Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Videukuna: Mas alli leyinapaq y alli yachatsikunapaq

Atskaq nunakuna këkäyanqanchö alli leyinëkipaq y alli yachatsikunëkipaq kallpachakï.

Shumaq yachatsikur qallanapaq

Yachatsikushqa wiyamänata munarqa shumaqmi yachatsikur qallanantsik.

Piwampis parlakunqëkinö yachatsikï

Wiyëkäshoqnikikuna shumaq wiyakuyänampaqqa, ¿imanötaq yachatsikunkiman?

Tapukïkunata rurë

¿Imanötaq tapukïkunaqa yanapakun nunakunata alli pensatsinapaq, maslla wiyakïta munayänampaq y mas precisaq yachatsikïkunata rikätsikunapaq?

Bibliata manaraq leyir imata ninapaq

¿Imatataq ruranantsik Bibliapita leyikanqantsik alläpa yanapakunqanta nunakuna cuentata qokuyänampaq?