Bibliata leyi gustashunëkipaq y alli yanapashunëkipaqqa, ¿imatataq ruranëki? Mëtsikaq nunakunata yanapanqan pitsqa consëjukunapita yachakuri.

Juk alli sitiuta ashi. Bülla mana kanqan sitiutam ashinëki. Imapis mana pantatsishuptiki, alleq atsikyaraptin y mana alläpa achachaptin o alalaptinqa, gustum leyikunki.

Yachakïta munar leyi. Bibliaqa Teyta Diosnintsikpa qarëninmi. Leyinqantsik yanapamänapaqqa, teytampita yachakïta munaq wamranömi kanantsik. Bibliata mana allipa rikarqa, tsëtam juk kuchuman churarinëki y Diosnintsik yachatsishunëkitam jaqinëki (Salmus 25:4).

Mañakurir-raq leyir qallë. Diosnintsik imata pensanqankunatam Bibliaqa willamantsik, tsëmi entiendinapaqqa pë yanapamänantsikta wanantsik. Y mañakushqaqa santu espïritunta qomänapaqmi änimantsik (Lücas 11:13). Tsë espïritum yanapashunki Kamakoq Yayantsik imanö pensanqanta entiendinëkipaq. Y yachakurnin sïguirqa, “hasta Diospa pakarëkaq yachënintapis” entiendirinkim (1 Corintius 2:10).

Entiendita tïrar leyi. Ama leyinanllaqa leyitsu. Leyinqëki höra imata yachakunqëkiman pensë. Kënö tapukï: “Kë nunaqa, ¿imanö nuna kanqantataq rikätsikurqan? ¿Imanötaq yachakunqäta kawënïchö rikätsiküman?”.

Imarëkur leyinqëkiman pensë. Bibliata leyi gustashunëkipaqqa, kawënikichö yanapashunëkipaq kaqtam yachakïta procuranëki. Itsa churapakankiman Diosta mas reqinëkipaq, mas alli nuna kanëkipaq, majëkiwan mas alli kawakunëkipaq, o ima maschöpis alliyänëkipaq. Tsëpitana, tsëkunachö yanapashunëkipaq kaqta Bibliachö ashï. *

Kë pitsqa consëjukunam yanapashunki Bibliata leyir qallanëkipaq, peru ¿imataraq rurankiman leyi masraq gustashunëkipaq? Qateqnin kaq yachatsikïchömi mas yanapakïta tarinki.

^ par. 8 Tsëkunata ashita mana yachaptikiqa, Jehoväpa testïgunkunam kushishqa yanapariyäshunki.