Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Täpakoq (yachakunapaq)  |  Juniu de 2015

¿Imatataq yachakuntsik padrenuestru mañakïpita? (Punta kaq)

¿Imatataq yachakuntsik padrenuestru mañakïpita? (Punta kaq)

“Jutillëki santificashqa këkutsun.” (MATEU 6:9, NM)

1. Yachatsikurnin, ¿imanötaq utilizantsik padrenuestru nishqan mañakïta?

PADRENUESTRU nishqan mañakïtaqa mëtsikaq nunakunam yachayan (Mateu 6:9-13, NM). Y Jehoväpa testïgunkunaqa kë mañakïpitam nunakunata yachatsirnin imëpis parlapantsik. Tantiyarinapaq, Diospa Gobiernun kë Patsata shumaq huertaman ichikllachöna tikratsimunampaq kaqta yachatsikurninmi, “Gobiernïki shamutsun” neq palabrakunata utilizantsik. Jina “jutillëki santificashqa këkutsun” neq palabrakunatam utilizantsik, Diospa jutin kanqanta y limpiu kanqanrëkur respetanapaq kaqta rikätsikunapaq (Mateu 6:9, nota).

2. ¿Imanötaq musyantsik mañakurnin tsë palabrallata kutin kutin parlanata Jesus mana munanqanta?

2 Mëtsikaqmi Diosman mañakurninqa padrenuestru nishqanta kutin kutin parlayan. Peru Jesusqa kënömi nirqan: “Mañakurninqa ama kutin kutin tsë palabrallataqa niyankitsu” (Mateu 6:7, NM). Juk kutichönam discïpulunkunata mañakuyänampaq yachëkätsirnin, padrenuestru nishqan mañakïta juk palabrakunawanna nirqan (Lücas 11:1-4). Këmi rikätsimantsik,  tsë mañakïtaqa mañakïnintsikchö imakunata mañakunapaq kaqta musyanallapaq Jesus yachatsikunqanta.

3. ¿Ima tapukïkunatataq rurakushwan kë yachatsikïkunata yachakunqantsikmannö?

3 Kë yachatsikïchö y qateqninchöqa padrenuestru mañakïpitam parlashun. Tsëmi, yachakunqantsikmannö kënö tapukunantsik: “¿Imanötaq mañakïnï mas alli kanampaq padrenuestru mañakïqa yanapaman? ¿Padrenuestru mañakï ninqanmannöku kawëkä?”.

“CIËLUCHÖ KËKAQ TEYTALLÄKUNA”

4. (1) ¿Imatataq yarpätsimantsik “ciëluchö këkaq Teytalläkuna” nishqan palabrakunaqa? (2) ¿Imanirtaq Patsachö kawaqpaq kaqkunapis Jehoväpaqqa teytantsikmi niyan?

4 Jesusqa mañakurnin, “ciëluchö këkaq Teytalläkuna” nirmi qallarqan. Këqa yarpätsimantsik entëru Patsachö wawqintsikkunapa y panintsikkunapa, Jehovälla teytan kanqantam (1 Pëdru 2:17). Wakin kaqkunatam Jehovä akrashqa ciëluchö kawayänampaq y wamrankunatanönam chaskishqa. Tsëmi pëkunapaqqa kuyë teytankunana (Romänus 8:15-17). Patsapaq kaqkunapis, Jehovätaqa teytäkuna niyanmi. ¿Imanir? Kawëninkuna y llapan wanayanqankunata qoptin. Y shamoq tiempuchönam jutsannaq këman chärirnin y ushanan kaq pruëbata pasarirnin, pëkunapis Diospa wamrankunana kayanqa (Romänus 8:21; Apocalipsis 20:7, 8).

5, 6. (1) ¿Ima alli kaq qarëtataq teytakuna wamrankunata qoyanman? (2) ¿Imatataq tsë qarëwan cada wamra ruranman? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq dibüjuta.)

5 Cristiänu kaq teytakunaqa, juk alläpa shumaq qarëtam wamrankunata qoyta puëdiyan. Tsëqa Jehovä ciëluchö teytan kanqanta y imanö mañakuyänampaq yachatsimi. Sudafrica nacionchö congregacionkunata watukaq juk wawqim, warmi wamrankuna yuriyanqampita patsë llapan paqaskuna pëkunawan mañakunqanta nin. Wamrankunanam, papänin imata mañakunqanta mana yarparpis, mañakuptin tranquïlu y següru sientikuyanqanta niyan. Kikinkunallana mañakur qallëkuyaptinnam papäninqa fuertipana mañakuyänampaq nirqan. Tsënöpam rasumpëpa imata pensayanqanta y sientiyanqanta musyaq. Tsëmi yanapëta puëdeq padrenuestru nishqan mañakïchö palabrakunawan mañakïninkunata mas alliyätsiyänampaq.

6 Tsë wawqipa warmi wamrankuna mas winarnam Jehoväwan amïgu këninkunata mas sinchiyätsiyarqan. Kananqa qowankunawanmi llapan tiempunkunawan Jehoväta sirwikäyan. Teytakunaqa, Jehovä rasumpa kanqanta y pëpa amïgun kayänampaq yachatsirninmi, wamrankunata mas alli kaq qarëta qoykäyan. Rasumpa kaqchöqa, cada wamranam Jehoväwan amïgu kënintaqa cuidanan (Salmu 5:11, 12; 91:14).

“JUTILLËKI SANTIFICASHQA KËKUTSUN”

7. (1) ¿Imanirtaq Jehoväpa testïgunkunaqa alläpa kushikuntsik? (2) ¿Imanötaq tsëta rikätsikuntsik?

7 Jehoväpa testïgunkunaqa alläpam kushikuntsik Diospa jutinta reqinqantsikta y tsë jutipa reqishqa kanqantsikta (Hëchus 15:14; Isaïas 43:10). Padrenuestruchöqa Jesus yachatsimarqantsik, “jutillëki santificashqa këkutsun” o jutiki limpiashqa këkutsun nishpa Jehoväta mañakunapaqmi. Diospa jutinta reqinqantsikta y tsë jutipa reqishqa kanqantsiktaqa, valorantsik parlanqantsikwan o ruranqantsikwan jutinta mana rakchatänapaq Jehoväta yanapamänapaq mañakurninmi. Apostolkuna kawayanqan witsan cristiänukunanöqa  ama kashuntsu. Pëkunaqa manam yachatsikuyanqannötsu kawayaq, tsëmi Diospa jutimpaq nunakuna mana allita parlayaq (Romänus 2:21-24).

8, 9. ¿Imanötaq Jehovä yanaparqan Pëpa jutinta respetananrëkur kallpachakoq panita?

8 Noqantsikqa Jehoväpa jutinta respetanapaqmi kallpachakuntsik. Tantiyarinapaq, Noruega nacionchö juk panim, wamran ishkë watayoqllaraq këkaptin viuda tikrarirqan. Pëmi nin: “Tsë witsanqa alläpa sasam karqan. Llakikïnïchö yanapamänampaq y kallpata qomänampaqmi cada junaq atska kutipa Diosman mañakoq kä. Mana alli decidinqärëkur Jehoväpita Satanas burlakunanta manam munarqätsu. Sinöqa Jehoväpa jutinta respetëta y kawarimuptin papäninta wamrä rikänantam munarqä” (Proverbius 27:11).

9 Peru kë paniqa Jehoväpa jutin respetashqa kanampaqmi sinchikurqan. ¿Imanötaq Jehovä yanaparqan? Wawqikuna y panikuna animayaptinmi alläpa llakikurqannatsu y allikunatam decidirqan. Pitsqa wata pasariptinnam, juk anciänuwan casakurirqan. Kananqa 20 watayoqna y bautizädunam wamranqa. Y paniqa kënömi nin: “Wamräta wätanäpaq qowä yanapamanqantaqa alläpam agradecikö”.

10. ¿Imanötaq Jehovä jutinta chipyëpa limpianqa?

10 Jehoväqa jutinta limpianqa despreciaqninkunata y gobernaqnintanö mana chaskeqkunata chipyëpa ushakätsirmi (leyi Ezequiel 38:22, 23 *). Tsëpitanam, nunakunaqa jutsannaq këman chäyanqa. Patsachö y ciëluchö llapan kawaqkunam Jehovällatana adorayanqa y jutinta alabayanqa. “Tsenam Diosllana llapanpa mandacoqnin canqa.” (1 Corintius 15:28.)

“GOBIERNÏKI SHAMUTSUN”

11, 12. ¿Imatataq 1876 watachö Jehovä rurarqan?

11 Jesus ciëluta manaraq kutiptinmi, discïpulunkunaqa Diospa Gobiernun mandakur qallanqantana pensar tapuyarqan. Peru Jesusqa tsëta musyayänampaq manaraq tiempu kanqantam nirqan, tsëpa rantinqa yachatsikïchö ocupädu kayänampaqmi nirqan (leyi Hëchus 1:6-8). Jina Diospa Gobiernun shamunampaq mañakuyänampaq y mandakur imë qallanampaq kaqta mäkoq mäkoqlla këkäyänampaqmi yachatsirqan. Tsëmi noqantsikpis Jehoväta Gobiernun shamunampaq mañakurnin sïguikantsik.

12 1876 watam, sirweqninkunata Jehovä yanaparqan 1914 watachö Jesus ciëluchö mandakur qallanampaq kaqta entiendiyänampaq. ¿Imanötaq yanaparqan? Wawqi Russellmi, “¿Imëtaq Diosman mana markäkoq karu nunakunapa tiempun ushanqa?” neq yachatsikïta qellqarqan. Tsëchömi “qanchis tiempukunapaq” Daniel qellqanqanwan ‘Diosman mana marcäcoq caru nunacunapa tiempunpaq’ Jesus parlanqan igual-lla kanqanta yachatsikurqan (Daniel 4:16; Lücas 21:24). Tsë yachatsikïqa entienditsikurqan 1914 watachö tsë tiempukuna ushanampaq kaqtam. *

13. (1) 1914 watachö, ¿imataq pasakurqan? (2) ¿Imatataq rikätsikun 1914 watapita patsë pasakunqankuna?

13 1914 watachö Euröpa nacionchö juk guërra qallariptinmi, wakin nacionkunapis  guërrata rurar qallëkuyarqan. Mëtsikaqmi mallaqëpita wanuyarqan. Y 1918 watachönam gripe españöla nishqan qeshya guërrachö wanuyanqampitapis masta wanutsirqan. Kë pasakunqanqa Jesus willakunqan wakin ‘señalkunam’ kayan (Mateu 24:3-8; Lücas 21:10, 11). Tsëmi rikätsikurqan 1914 watachö Jesus ciëluchö mandakur qallëkunqanta. Tsë watachömi “chikeqninta vencirirqan y llapanta vencir sïguinampaq listu këkarqan” (Apocalipsis 6:2, NM). Y ciëlupitam Satanasta y demoniukunata Patsaman qarparamurqan. Tsëpita patsëmi kë profecïa cumplikar qallëkurqan, “¡allaw Patsachö y lamarchö täraqkuna!, qamkunamanmi Diablo urämushqa alläpa piñashqa, ichikllana ushakänampaq tiempo kanqanta musyëkar” (Apocalipsis 12:7-12).

14. (1) ¿Imanirtaq Diospa Gobiernun shamunampaq mañakur sïguintsik? (2) ¿Ima precisaq rurëtataq rurarnin sïguinantsik?

14 Apocalipsis librupa 12 kaq capïtulunchömi willakun, ciëluchö Jesus mandakur qallanqampita patsë, kë Patsachö imanir mana allikuna qallanqanta. Jesus ciëluchö mandakoqna kaptimpis, kë Patsachöqa Satanasmi mandakïkan. Peru ichikllachönam imëka mana allikunata ushakäratsinqa y tsënömi chikeqninta chipyëpa vencirinqa. Tsë junaq chämunqanyaqqa Gobiernun shamunampaq Diosta mañakïkäshun, y tsë gobiernupita nunakunata yachëkätsishun. Tsë rurëqa Jesus kënö ninqantam cumplin: “Kë reinupa alli willakïnintaqa jinantin patsachömi willapäkuyanqa, llapan markachö nunakuna musyayänampaq; tsënam ushakë chäramunqa” (Mateu 24:14, NM).

“PATSACHÖPIS MUNËNIKI RURAKËKUTSUN”

15, 16. Diospa munënin kë Patsachö rurakänanta munarqa, ¿imatataq rurashwan?

15 Qallananchöqa, Diospa munëninllam kë Patsachöqa rurakarqan. Tsëmi Jehoväqa nirqan llapampis ‘alläpa alli  kanqanta’ (Genesis 1:31). Peru Diospa contran Satanas churakanqampita patsëmi, cäsi llapan nunakuna Diospa munëninta rurayannatsu. Tsënö kaptimpis, kananqa 8 millonpitapis masnam Jehoväta sirwikäyan. Pëkunaqa manam Diospa munënin kë Patsachö rurakänampaqqa mañakuyanllatsu, sinöqa Diospa munëninta rurayänampaq y nunakunata Diospa Gobiernumpita kushishqa yachatsiyänampaqmi kallpachakuyan.

¿Wamrëkikunata yachëkätsinkiku Diospa munëninta rurayänampaq? (Rikäri 16 kaq pärrafuta)

16 1948 watachö bautizakushqa y Africa nacionchö misionëranö sirweq 80 watayoqna panipaq parlarishun. Pëmi nirqan: “Diostaqa imëpis mañakïkällam manaraq ushakë chämuptin alli shonquyoq nunakuna pëta reqiyänampaq. Jina yachatsikoq ëwar nunakunapa shonqunman chänäpaq, y Bibliapita yachakïkaqkunata cuidanapaq yanapëkamänantsikpaqpis mañakömi”. Kë paniqa mëtsikaqtam yanapashqa Jehoväta reqiyänampaq. ¿Qamqa reqinkiku Diospa munëninta kushishqa ruraq edäna wawqikunata o panikunata? (Leyi Filipensis 2:17.)

17. ¿Ima ninkitaq shamoq tiempuchö Jehovä ruramunampaq kaqpita?

17 Chikeqninkunata ushakätsinqan junaqyaqmi Diospa sirweqninkunaqa mañakïkäshunlla kë Patsachö munënin rurakänampaq kaqta. Tsëpitanam entëru Patsa shumaq huertaman tikrarinqa y millonyëpayan nunakunam kawariyämunqa. Jesusmi kënö nirqan: “Jehovä Diospa yarpëninchö këkaq llapan wanushqakunam pëta wiyar yarqarayämunqa” (Juan 5:28, 29, NM). ¡Imanöraq kushikïkushun kuyashqa kastantsikkuna kawarimoqta rikar! Diosmi nimantsik: “Mananam waqayanqanatsu” (Apocalipsis 21:4). Diospita ni Jesuspita mana yachakushqa kaqkunaqa mëtsikaqmi kawariyämunqa. Pëkunatam Biblia qayan ‘mana alli ruraqkuna’ nir. Alläpa kushikïpaqmi kanqa, Diospa munëninta rurayänampaq pëkunata yachatsiqa, tsënöpa mana wanushpa kawayänampaq (Hëchus 24:15; Juan 17:3).

18. ¿Imatataq nunakunaqa mas wanayan?

18 Ichikllachönam, padrenuestru mañakïchö kima mañakunqantsikta Jehovä cumpliramunqa: Gobiernunmi shamunqa, tsë gobiernum jutinta limpianqa y llapan nunakunam juknöllana Jehoväta sirwiyanqa, tsënömi nunakuna mas wanayanqanta qorinqa. Qateqnin kaq yachatsikïchömi yachakushun padrenuestru mañakïchö maskunata mañakunapaq Jesus yachatsimanqantsikpita.

^ par. 10 Ezequiel 38:22, 23: “Y rasumpëpam juzgashaq, qeshyawan y yawarwan, jichëparaqmi tamyata y ninata y asufrita pëman, yanapaqninkunaman y pëpa makinchö këkaq atska markakunaman tamyatsimushaq. Rasumpëpam, jatun y santu kënïta rikätsikushaq, y llapan nacionkunam reqiyämanqa; y musyariyanqam noqa Jehovä kanqäta”.

^ par. 12 1914 watachö kë profecïa cumplikanqanta imanir ninqantsikta maslla yachakïta munarqa, Rasumpëpaqa, ¿imatataq Biblia yachatsikun? librupa 215-218 kaq päginankunata rikäri.