“Noqata atiendimaq cuentam kë wawqilläkunata atiendiyarqunki.” (MATEU 25:40, NM)

1, 2. (1) ¿Imakunapitataq Jesus willarqan amïgunkunata? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq dibüjuta) (2) ¿Imanirtaq precisan üshakunapaq y cabrakunapaq willakïta entiendinantsik?

JUK kutim Jesusqa amïgunkuna Pëdruwan Juanwan y Santiäguwan parlëkäyarqan. Willarishqanam karqan llapanchö wiyakoq y yachëwan sirweqpaq, chunka shipashkunapaq y qellëkunapaq willakïkunapita. Peru juk willakï mastaran willanan karqan. Tsëmi parlapar qallëkurqan, ‘Diospita shamushqa nunapaq’ y nunakunata juzgaq shamunampaq kaq witsampaq. Pensari, Jesus tsënö willaptin, ¡imanö kushishqaraq discïpulunkuna wiyëkuyarqan! Y tsëpitanam Jesusqa parlan ishkë grüpu nunakunapaqna, üshanö kaqpaq y cabranö kaqpaq. Tsëpitanam juk mas precisaq grüpupaq parlan, tsë grüpuqa ‘reypa wawqinkunam’  kayan (leyi Mateu 25:31-39; 25:40-46 *).

2 Noqantsikpis kë willakï ima ninan kanqantaqa musyëta munantsikmi, porqui Jesusmi nirqan juk kaq grüpu mana wanushpa kawëta chaskïnampaq kaqta y juk grüpuna ushakänampaq kaqta. Jina musyëta munantsikmi kë tapukïkunapa respuestantapis: ¿Imanötaq Jehovä yanapamarquntsik kë willakïta entiendinapaq? ¿Imanötaq kë willakï rikätsimantsik Diospita yachatsikï precisanqanta? ¿Pikunataq yachatsikuyanman? ¿Imanirtaq precisan Jehovällapaq kanantsik y reyta y reypa wawqinkunata yanapanantsik?

¿IMANÖTAQ JEHOVÄ ENTIENDITSIMARQUNTSIK KË WILLAKÏTA?

3, 4. (1) ¿Ima kima cösaskunatataq musyanantsik, üshakunapaq y cabrakunapaq willakïta entiendinapaq? (2) ¿Imanötaq kë revistantsik üshakunapaq y cabrakunapaq willakïta entienditsikurqan 1881 watachö?

3 Üshakunapaq y cabrakunapaq willakï ima ninan kanqanta entiendinapaqqa kima cösastam musyanantsik. 1) ¿Pikunatataq rikätsikuyan “Diospita shamushqa nuna”, rey, reypa wawqinkuna, üshakuna y cabrakunaqa? 2) ¿Imëtaq Diospita shamushqa nuna decidin pikuna üshakuna y cabrakuna kayanqanta? Y 3) ¿imanirtaq decidin wakin kaq nunakuna üsha o cabra kayanqanta?

4 1881 watachömi kë revista entienditsikurqan Diospita shamushqa nuna y reyqa, Jesus kanqanta. ¿Pikunatataq rikätsikurqan wawqinkunaqa? Kë revistaqa yachatsikurqan, reypa wawqinkunaqa ciëluchö Jesuswan mandakuyänampaq kaqkunata y kë patsachö jutsannaqna kawaqpaq kaq nunakunatam. ¿Imëtaq Jesus decidinqa pikuna üshakuna o cabrakuna kayanqanta? Waranqa wata gobernanqan witsanchö nirqanmi. Y ¿imanirtaq decidinqa wakin kaqkunaqa üsha kayänampaq? Llapan rurayanqanchö Diospa kuyakïninta qatiyanqampita nirqanmi.

5. ¿Imanötaq 1923 watachö kë revista entienditsikurqan üshakunapaq y cabrakunapaq willakïta?

5 Tiempuwannam, kë willakïta sirweqninkunata mas cläru entiendiyänampaq Jehovä yanaparqan. 1923 wata 15 de octubri killa kaq revistam Bibliata utilisarqan maslla entienditsikamunampaq. ¿Pitataq Diospita shamushqa nuna rikätsikurqan? Jesustam. ¿Y pikunatataq rikätsikuyarqan reypa wawqinkunaqa? Ciëluchö Jesuswan mandakoqpaq kaqkunallatanam. ¿Pikunataq üshakunaqa kayan? Kë Patsachö kawaqpaq kaqkunam. ¿Imëtaq Jesusqa decidinqa üsha kayanqanta?  Wawqinkuna Patsachö këkäyaptinllaran, waranqa watapa mandakïnin manaraq qallaptin. ¿Imanir? Porqui willakïqa nin Patsachö täraqpaq kaqkuna Cristupa wawqinkunata yanapayänampaq kaqtam, y tsëqa pasakun wawqinkuna Patsallachöraq këkäyaptinmi. ¿Imanirtaq üshakuna kayanqanta ninqa? Kë revistaqa entienditsikurqan Jesusman creyiyanqanrëkur y Diospa Gobiernun alli kawëta apamunampaq kaqman markäkuyanqanrëkur kanqantam.

6. ¿Imanönataq 1995 watapaq kë willakïta entiendirqantsik?

6 Mëtsika watapam pensarquntsik ushanan junaqkunachö, yachatsikïta imanö chaskikuyanqampita nunakuna üshanö o cabranö kayanqanta. Peru 1995 wataqa juknöpanam entiendirquntsik. Kë revistam igualatsirqan Mateu 24:29-31 textuta Mateu 25:31, 32 (leyiri) textuwan. Y entienditsikurqan jatun sufrimientu witsanchö ‘Diospita Shamushqa Nuna cutimur, puedeq queninwan’ nunakunata juzganampaq kaqtam. *

Jehovätam agradecikuntsik Jesuspa willakïninkunata entienditsimanqantsikpita

7. Üshakunapaq y cabrakunapaq willakïta entienditsikaramï.

7 Kananqa kë willakïtaqa mas allinam entiendintsik. ¿Pitataq rikätsikun “Diospita Shamushqa Nuna” y reyqa? Jesustam. ¿Pikunatataq rikätsikuyan Jesuspa wawqinkunaqa? Jehovä santu espïritunwan akrashqankunatam. Pëkunam Jesuswan Ciëluchö mandakuyanqa (Romänus 8:16, 17). ¿Pikunatataq rikätsikuyan üshakunawan cabrakunaqa? Llapan nacionchö nunakunatam. ¿Imëtaq juzgashqa kayanqa? Jatun sufrimientu usharinampaqna këkaptinmi, ichikllachönam qallarinqa. ¿Imanirtaq üshakuna o cabrakuna nir qayanqa? Jesusmi decidinqa kë Patsallachöraq këkaq ciëlupaq akrashqakunata imanö tratayanqampita. Alläpam agradecikuntsik Jehoväta kë willakïta y wakin willakïkunata Mateu 24 y 25 textukunachö këkaqta entienditsimanqantsikpita.

YACHATSIKÏ PRECISANQANTAM KË WILLAKÏQA RIKÄTSIKUN

8, 9. ¿Imanirtaq Jesusqa üshanö kaqkunata ‘alli ruraqkuna’ nirqan?

8 Jesusqa kë willakïchö manam yachatsikï palabrata utilisarqantsu. Peru rikätsimantsikmi nunakunata Diospita yachatsi alläpa precisanqanta. ¿Imanötaq musyantsik?

9 Jesusqa manam rasumpa üshakunapaq y cabrakunapaqtsu parlëkarqan. Jina manam nirqantsu üsha këman chäyänampaqqa, rasumpa röpata y mikïta akrashqakunata qoyänampaqtsu, ni qeshyayaptin o carcelchö kayaptin watukayänampaqtsu. Sinöqa, Jesuspa wawqinkunata reconocir yanapayänqampitam aprobashqa kayänan  karqan. Tsëmi Jesusqa pëkunapaq “alli ruraqkuna” nirqan (Mateu 10:40-42; 25:40, 46, NM; 2 Timoteu 3:1-5).

10. ¿Imanötaq üshakuna Cristupa wawqinkunata yanapayan?

10 Peru ¿imanirtaq Jesuspa wawqinkunaqa yanapayänanta wanayarqan? Üshakunapaq y cabrakunapaq manaraq willakurmi, Jesusqa discïpulunkunawan parlëkarqan ushanan junaqkunachö ima pasakunampaq kaqta (Mateu 24:3). Nishqanam karqan, Diospa gobiernumpita entëru Patsachö yachatsikuyänampaq kaqta (Mateu 24:14). Jina qellëpita willakïwampis, yachatsikïchö kallpachakuyänampaqmi akrashqakunata nirqan. Peru ¿imanötaq wallkaqlla këkarqa, manaraq ushakë chämuptin entëru Patsaman yachatsikïta chätsiyanman karqan? Jesusmi üshapaq y cabrapaq willakïchö nirqan, Diospita yachatsikuyanqanchö üsha kaqkuna yanapayänampaq kaqta. Peru ¿animarllaku y qellëta qorllaku yanapayänan karqan?

¿PIKUNATAQ YACHATSIKUYANMAN?

11. ¿Imatataq itsa tapukushwan?

11 Jesuspa discïpulunkuna kanan witsan 8 millonna kayaptimpis, ciëlupaq akrashqakunallam chaskiyashqa talentu qellëta o yachatsikuyänampaq cargutaqa y pëkunaqa wallkaqllam kayan (Mateu 25:14-18). Tsëqa itsa tapukushwan, “¿y Patsapaq kaqkunapis yachatsikuyanmantsuraq?” nir. Awmi yachatsikuyanmanmi. Rikärishun imanir yachatsikuyänampaq kaqta.

12. ¿Imatataq yachakuntsik Mateu 28:19, 20 textuchö Jesus mandakunqampita?

12 Juk kaq, Jesusqa llapan discïpulunkunatam mandarqan yachatsikuyänampaq. Jesusqa kawariramurmi discïpulunkunata mandarqan pë mandakunqankunata yachatsikuyänampaq. Tsëmi mushoq discïpulu tikraqkunapis tsë mandakïta wiyakuyänan karqan (leyi Mateu 28:19, 20). Këmi rikätsimantsik ciëlupaq o Patsapaq karpis yachatsikunapaq kaqta (Hëchus 10:42).

Ciëlupaq o Patsapaq karpis llapantsikmi yachatsikunantsik

13. ¿Imatataq yachakuntsik Apocalipsis librupita?

13 Ishkë kaq, Apocalipsis librum rikätsikun Patsapaq kaqkunapis yachatsikuyänampaq kaqta. Juk visionchömi apostol Juan rikarqan, “kawatsikoq yakuta” upuyänampaq nunakunata juk “novia” invitakïkaqta. Tsë noviaqa Jesuswan gobernayämoqpaq kaq 144.000 akrashqakunatam rikätsikun (Apocalipsis 14:1, 3; 22:17, NM). Y yakunam rikätsikun, jutsapita y wanïpita nunakunata libranampaq kaq Jesuspa yawarninta (Mateu 20:28; Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10). Jesus pagakunqampita bendicionkunata imanö chaskiyänampaq kaqtam ciëlupaq akrashqakuna nunakunata yachatsiyan (1 Corintius 1:23). Peru Juanqa rikarqan juk grüpu mastam; Patsachö kawaqpaq kaqkunata. Tsë grüputapis mandanmi, tsënölla invitakuyänampaq. Tsëtaqa rurayan Diospita yachatsikurninmi. Rikanqantsiknömi  kë visionqa rikätsikun, Diospa willakïninta chaskikoqkunaqa llapankuna yachatsikuyänampaq kaqta.

14. ¿Imatataq ruranantsik Jesus mandakunqanta wiyakunapaqqa?

14 Kima kaq, Jesus mandakunqanta llapan wiyakoqkunaqa yachatsikuyänanmi (Gälatas 6:2). Jehoväqa shuyaran mandakunqantaqa, llapan sirweqninkuna wiyakuyänantam. Tsëmi unë witsampis, israelïta kar o mana karpis qonqan leykunataqa llapankuna wiyakuyänan karqan (Exodu 12:49; Levïticu 24:22). Y tsë ley kanan tiempu noqantsikpaq manana kaptimpis, Cristu mandakunqantam ciëlupaq kar o Patsapaq karpis wiyakunantsik. Y juk mas precisaq mandakïninqa kuyakïmi (Juan 13:35; Santiägu 2:8). Jehoväta, Jesusta y nunakunatapis kuyanantsikmi. Y nunakunataqa kuyanqantsikta rikätsintsik Diospita yachatsirninmi (Juan 15:10; Hëchus 1:8).

15. ¿Imanirtaq musyantsik llapan discïpulukuna yachatsikuyänanta Jesus munanqanta?

15 Chusku kaq, wallkaq discïpulukunallata Jesus ninqanqa, llapankuna cumpliyänampaqmi karqan. Tantiyarinapaq, Jesusmi 11 discïpulunkunawan juk conträtuta rurarqan ciëluchö gobernayänampaq. Peru tsë conträtuqa 144.000 nunakunapaqwanmi karqan (Lücas 22:29, 30; Apocalipsis 5:10; 7:4-8). Y kawariramurnam wallkaq discïpulunkunallata yachatsikuyänampaq mandarqan (Hëchus  10:40-42; 1 Corintius 15:6). Peru apostolkuna kawayanqa witsanchöqa, llapan discïpulukunam yachatsikuyarqan (Hëchus 8:4; 1 Pëdru 1:8). Tsëmi noqantsikpis yachatsikunantsik, Jesus mandakunqan höra tsëchö mana kashqa karpis. Y kananqa cäsi 8 millonnönam Testïgukuna yachatsikïkantsik, y Jesusman markäkunqantsikta rikätsikuntsik (Santiägu 2:18).

CRISTUPA WAWQINKUNATA KANAN YANAPASHUN

16-18. (1) ¿Imanötaq Cristupa wawqinkunata yanapashwan? (2) ¿Imanirtaq Cristupa wawqinkunata kanan yanapashwan?

16 Satanasqa alläpam michäkïkan Cristupa wawqinkuna yachatsikuyänanta. Jina musyanmi ichik tiempullana kawanampaq kaqta (Apocalipsis 12:9, 12, 17). Peru Cristupa wawqinkunataqa manam michëta puëdintsu. Tsëmi kananqa më tsë markakunaman yachatsikï chëkan. Clärum rikakïkan wawqinkunata Jesus pushëkanqan y yanapëkanqanqa (Mateu 28:20).

Ciëlupaq akrashqakunata yanapëqa alläpa kushikïpaqmi

17 Ciëlupaq akrashqakunata yachatsikïchö yanapëqa alläpa shumaq rurëmi. ¿Imanötaq yanapashwan? Qellënintsikwan y Diospita Yachatsikuyänan Wayikunata y sucursalkunata rurayaptin yanapakurnin. Jina anciänukunata y juk carguyoq wawqikunata wiyakurninmi, porqui “llapanchö wiyakoq y yachëwan sirweqmi” tsë cargukunaman pëkunata churashqa (Mateu 24:45-47, NM; Hebrëus 13:17).

18 Ichikllachönam ciëlupaq akrashqakunaqa, ciëluta ëwayänampaq aprobashqa kariyanqa y jatun sufrimientum qallaramunqana (Apocalipsis 7:1-3). Y Armagedon manaraq qallaptinmi Cristu ciëlupa apakunqa (Mateu 13:41-43, NM). Tsëmi üsha këta munarqa Cristupa wawqinkunata kanan yanapanantsik.

Cristupa wawqinkunataqa tukïnöpam yanapëta puëdintsik (Rikäri 17 kaq pärrafuta)

^ par. 1 Mateu 25:40-46 (NM): “Tsënam reyqa kënö ninqa: ‘Rasun kaqta niriyashqëki, noqata atiendimaq cuentam kë wawqilläkunata atiendiyarqunki’. Y izquierda kaq lädunchö këkaqkunatanam kënö ninqa: ‘Noqapita witikuyë, qamkuna maldicishqa kaqkuna, Diablupaq y angelninkunapaq alistashqa mana imëpis upeq ninaman ëwayë. Porqui mallaqëkaptïpis, manam mikunä qarayämarqëkitsu, yakunëkaptïpis, manam yakü qarayämarqëkitsu. Forastëru këkaptïpis, manam posadatsiyämarqëkitsu; röpannaq këkaptïpis, manam röpä qoyämarqëkitsu; qeshyëkaptïpis y carcelchö këkaptïpis, manam watukayämarqëkitsu’. Tsënam pëkunapis kënö niyanqa: ‘Teytë, ¿imëtaq rikäyarqoq mallaqëkaqta, yakunëkaqta o mana reqishqa këkaqta, röpannaqta, qeshyëkaqta, carcelchö këkaqta y atiendiyarqoqtsu?’. Tsënam reyqa kënö ninqa: ‘Rasun kaqta niriyashqëki, noqata mana atiendimaq cuentam kë wawqilläkunata atiendiyarqunkitsu’. Këkunam chipyëpa ushakëman ëwayanqa, peru alli ruraq kaqkunaqa mana wanushpa kawakïmanmi”.

^ par. 6 Këtaqa entienditsikurqan 1995 wata 15 de octubri killa kaq La Atalaya revistam “¿En qué condición se hallará usted cuando esté de pie delante del trono de juicio?” y “¿Qué les depara el futuro a las ovejas y las cabras?” neq yachatsikïninkunachö.