Jesusmi saduceukunata nirqan Kawarimoqkunaqa ‘manana casakuyänampaq ni casatsikuyänampaq’ kaqta (Lüc. 20:34-36NM). ¿Patsachö kawarimoqkunapaqku parlëkarqan?

Këqa precisaq tapukïmi, peru masqa kuyë majankunata oqrashqakuna mushoq Patsachö kawariyämuptin majanllawan sïguita munaqkunapaqmi. Juk viudum nirqan: “Warmïwanqa casädu kënïkuna ushakänanta manam munayaqtsu kayä. Shonqupita patsëmi Jehoväta imëyaqpis juntu sirwïta munayarqä. Y tsënö kananllatam munëkä”. ¿Kawarimoqkunaqa yapë casakïta puëdiyanqatsuraq? Tsëtaqa manam musyantsiktsu.

Mëtsika watapam publicacionnintsikkunaqa nirqan, kawarimïpaq y casakïpaq Jesus parlanqanqa Patsachö kawarimoqkunapaq itsa kanqanta, y yapë manana casakuyänampaq kaqta (Mat. 22:29, 30; Mar. 12:24, 25; Lüc. 20:34-36). * Peru ¿manatsuraq ciëluchö kawariyämoq kaqkunapaq Jesusqa parlëkarqan? Ninqanta alleq tantiarishun.

Puntataqa rikärishun pikunawan Jesus parlëkanqanta (leyi Lücas 20:27-33). Wanushqakuna kawariyämunampaq kaqman mana creeq saduceukunam Jesusta tapuyarqan, kawarimïpaq y cuñädunkunawan casakïpaq. * Jesusmi contestarqan: “Kë vïdachömi nunakunaqa casakuyan y casatsikuyan, peru wak vïdapaq y wanushqakunapita kawariyämunampaq akrashqa kaqkunaqa manam casakuyantsu ni casatsikuyantsu. Mananam wanïtapis puëdiyanqanatsu, porqui angelkunanönam kayan, y wanushqakunapita kawarimushqa karmi Diospa tsurinkunana kayan” (Lüc. 20:34-36NM).

Patsachö kawarimïmanmi saduceukunaqa pensëkäyarqan, tsëta musyarchi Jesusqa itsa pensayanqanmannö contestarqan. Jina, Patsachö kawariyämoqpaq kaq, Abrahanpaq, Isaacpaq y Jacobpaq parlarmi Jesusqa usharirqan. Tsëmi publicacionnintsikkunaqa nirqan Jesus parlanqanqa Patsachö kawarimïpaq kanqanta (Lüc. 20:37, 38).

Tsënö kaptimpis, itsachi Jesusqa ciëluchö kawarimïpaq parlëkarqan. ¿Imanirtaq tsënö nishwan? Ishkë willakïta rikärishun.

‘Wak vïdapaq y wanushqakunapita kawariyämunampaq akrashqa kaqkuna.’ Ciëlupaq akrashqakunam ‘Diospa mandaquininman yecuyänampaq acrashqa cayan’ (2 Tes. 1:5, 11). Jesus pëkunapa jutsankunapita pagakushqana kaptinmi, alli ruraqna kayan y mana wanushpa kawëta chaskita puëdiyan. Tsëmi pëkunaqa, jutsampita condenashqa nunanötsu wanuyan, porqui Jehoväqa jutsannaqtanam rikan (Rom. 5:1, 18; 8:1). ‘Alläpa cushishga y santu’ nirmi cada ünu qayashqa kayan, y ciëluchö kawariyämunampaqmi akrashqa kayan (Apoc. 20:5, 6NTCN). Peru ‘Patsachöqa mana alli ruraqkunapis’ kawariyämunqam (Hëch. 24:15). ¿Nishwantsuraq  pëkuna ciëluchö kawariyänampaq ‘acrashqa cayanqanta’?

“Mananam wanïtapis puëdiyanqanatsu.” Jesusqa manam nirqantsu ‘mananam wanuyanqanatsu’, sinöqa, “mananam wanïtapis puëdiyanqanatsu” nirqanmi. Ciëlupaq akrashqakuna Diosta sirwikar wanurqa, ciëluchö täräyänampaqmi kawariyämunqa y mana ushakaq kawëta o imapis ushakätsita mana puëdeq kawëtam chaskiyanqa (1 Cor. 15:53, 54). Ciëluchö kawareqkunapaqqa mananam wanïpa (wanuypa) podernin kannatsu. *

Këta rikärirqa, ¿ima pensëmantaq chärintsik? Casakïpaq y kawarimïpaq Jesus parlanqanqa, ciëluchö kawareq kaqkunapaq kanqantanömi tantiyatsimantsik. Tsënö kaptinqa rikëkätsimashwan, ciëluchö kawareq kaqkuna manana casakuyänampaq kaqta, wanïta manana puëdiyänampaq kaqta y ciëluchö angelkunanö kayänampaq kaqtam. Peru këqa mas tapukïkunamanmi chätsimantsik.

Saduceukuna Patsachö kawarimïpaq pensëkäyaptinqa, ¿imanir-raq Jesusqa ciëluchö kawareq kaqkunapaq parlanman karqan? Porqui höraqa manam chikeqninkuna pensayanqanmannötsu contestaq. Këman pensarishun, judïukunatam kënö nirqan: “Masqui que templuta ushacäratsiyë quima junaqllata sharcaratsimunäpaq”. Jesusqa musyarqanchi templupaq pensëkäyanqanta, peru pëqa “cuerpun tse templu cuenta canqantam” nikarqan (Juan 2:18-21). Kawarimïman ni angelkunaman mana creiyanqanta y janan shonqulla kayanqanta musyarchi, tapukïninkunata precisaqpaqtsu Jesusqa churarqan (Prov. 23:9; Mat. 7:6; Hëch. 23:8). Tsëpa rantinqa, qateqninkunatachi alli shonquyoq kayaptin, ciëluchö kawariyänampaq kaqta musyatsita munarqan.

¿Imanir-raq Jesusqa Patsachö kawariyämoqpaq kaq Abrahanpaq, Isaacpaq y Jacobpaq parlarqan? (Leyi Mateu 22:31, 32.) Rikanqantsiknöpis, ‘wanushqacuna cawarimunanpaq yachatsiqui’ nirmi Jesusqa tsë nunakunapaq parlar qallarqan. Itsa tsënöqa nirqan, Patsachö kawarimï kanampaq kaqta parlar qallanampaq. Tsëpitanam, Moises qellqanqanman saduceukuna creiyanqanta musyar, Moisesta Jehovä parlapanqampita parlar qallëkurqan. Tsëwanqa rikätsita munëkarqan, wanushqakuna Patsachö kawariyänanta Dios munanqanta, y cumplikänampaq kaqtam (Ex. 3:1-6).

Ciëluchö pasakunampaq kaqta Jesus parlashqa kaptinqa, ¿Patsachö kawarimoqkuna casakïta puëdiyanqatsuraq? Diospa Palabranqa manam kë tapukïta contestantsu. Ciëluchö kawarimïpaq Jesus rasumpa parlashqa kaptinqa, manam musyantsiktsu Patsachö kawarimoq kaqkuna casakuyänampaq o mana casakuyänampaq kaqtapis.

Peru imatam sïqa Biblia alleq cläru willakun, mëqan majanllapis wanukuptinqa casädu kawakïninkuna ushakärinqantam. Tsëmi juk viudu o juk viuda yapë casakurqa mana alli sientikunantsu. Manam pipis mana allipa rikanmantsu yapë casakuptin (Rom. 7:2, 3; 1 Cor. 7:39).

Mushoq Patsachö kawakï imanö kanampaq kaqta tapukunqantsikqa allim. Peru kënömi o waknömi kanqa ninqantsikqa manam allitsu kanman. Imanö kanqanta musyanapaqqa, tsëchöraqmi kanantsik. Tsënö kaptimpis alleqmi musyantsik, Diosta mana jaqita sirweq kaqkunaqa, kushishqa kawakuyänampaq kaqta y llapan wanayanqankunata y munayanqankunata Jehovä qonampaq kaqta (Sal. 145:16).

^ par. 4 Rikäri 1987 wata 1 de juniu La Atalaya revistapa 30 y 31 kaq päginankunata.

^ par. 5 Unë tiempukunachöqa, tsurin manaraq kaptin juk nuna wanukïkuptinqa, tsë wanushqa nunapa wawqinmi viudawan casakoq. Tsënöpa wanushqa wawqimpa kastan mana ushakänampaq (Gen. 38:8; Deut. 25:5, 6).

^ par. 9 Patsachö kawareq kaqkunaqa, mana wanushpa kawëtam tariyanqa, peru manam, imapis ushakätsita mana puëdeq kawëtaqa chaskiyanqatsu. Mana ushaq kawë y mana wanushpa kawë jukläya kanqanta musyanëkipaqqa rikäri Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, librupa 1229 y 1230 kaq päginankunata.