“Jehoväpa jutinta parlaq kaqqa mana alli rurëkunata jaqitsun.” (2 TIM. 2:19, NM)

1. ¿Diosta adoranqantsikchöqa imataq alläpa precisan?

¿IMËLLAPIS rikarqunkiku Jehoväpa jutin unë rurayanqan cösaskunachö qellqarëkaqta? Itsa rikärirninqa alläpa kushikurqëki, porqui noqantsikpaqqa Jehoväpa jutin alläpam precisan. ¡Jehoväpa testïgunkunam kantsik! Tsë jutipaqa noqantsikllam reqishqa kantsik. Tsënö kaptimpis, tsë jutipa reqishqa këtaqa manam ichikllapaqqa churashwantsu.

2. ¿Jehoväpa jutinta aparninqa imanötaq kawanantsik?

2 Jehoväpa rikëninchö alli kanapaqqa, manam jutinllatatsu utilisashwan, sinöqa mandamanqantsiknömi kawanantsik. Tsëmi Bibliapis, “mana alli kaqkunapita witikï” nimantsik (Sal. 34:14). Y Pablupis clärum, “Jehoväpa jutinta parlaq kaqqa mana alli rurëkunata jaqitsun” nirqan (2 Tim. 2:19, NM). Testïgukunataqa Jehoväpa jutinta parlanqantsikpitam reqimantsik. Peru ¿imanötaq mana alli rurëkunata jaqintsik?

“RAKIKÄKURIYË” MANA ALLI RURËPITA

3, 4. ¿Pablu ima ninqampaqtaq yachaq nunakuna unëpita musyëta munayashqa, y imanir?

3 (Leyi 2 Timoteu 2:19, NM.) Kë textuchömi Pablu parlëkarqan,  ‘Dios churanqan mana juchoq cimientupaq’ y tsëchö ishkë willakïkuna qellqarëkanqampaq. Punta kaqqa, “Jehoväqa reqinmi pëpa kaqkunata” ninmi, tsëtaqa nirqan Nümerus 16:5 textupitam (punta kaq yachatsikïta rikäri). Ishkë kaqqa, “Jehoväpa jutinta parlaq kaqqa mana alli rurëkunata jaqitsun” ninmi, y këtam yachaq nunakuna unëpita musyëta munayashqa. ¿Imanir?

4 Porqui tsëtaqa Escritüras Hebrëaspa juk textumpita jorqamunqantam pensayan, peru Pablu tsënö parlanqanwan igualaq textuqa manam kantsu. Tsëqa, ¿ima nitataq Pablu munëkarqan “Jehoväpa jutinta parlaq kaqqa mana alli rurëkunata jaqitsun” nirqa? Tsëta manaraq nirninmi, Corë rebelakunqampaq Nümerus librupa 16 kaq capïtulumpita parlëkarqan. Tsëqa, ¿manatsuraq tsë tiempuchö pasanqanllapaq parlëkarqan?

5-7. ¿Moisespa tiempunchö ima pasakunqanpaqtaq 2 Timoteu 2:19 textuchö Pablu parlëkarqan? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq dibüjuta.)

5 Bibliaqa nin, Moisespa y Aaronpa contran churakäyänampaq Datanwan Abiram, Corëwan juntakäyanqantam (Nüm. 16:1-5). Moisesta autoridäyoq kanampaq Jehovä churanqantam respetayarqantsu. Wakinkunata mana alliman apëkarpis, Jehoväpa markanchömi sïguiyarqan. Peru Jehoväqa clärum rikätsikurqan, pikuna wiyakoqkuna y rebelakoqkuna kayanqanta.

6 “Jehovämi Moisesta kënö nirqan: ‘Llapan juntu këkaqkunata kënö parlapë y nï: “¡Corëpa, Datanpa y Abirampa carpan kuchunkunapita witikuyë!”’. Tsëpitanam Moisesqa [...] Datanwan Abiram këkäyanqan kaqta ëwarqan. Y tsënam llapan[ta] [...] nirqan: ‘Kë mana alli nunakunapa carpan puntampita witikuriyë, y pëkunapa kaqtaqa ama imatapis yatayëtsu, jutsankunarëkur mana ushakäyänëkipaq’. Pëkunaqa jinan höram, Corëpa, Datanpa y Abirampa carpankuna puntampita më tsëpa witikuriyarqan.” (Nüm. 16:23-27.) Tsënam Jehoväqa rebelakoqkunata wanuratsirqan. Peru rasumpa adoraqkunaqa salvakuyarqanmi, porqui rebelakoqkunapita witikurmi mana alli rurëta jaqiyanqanta rikätsikuyarqan.

7 Shonquta rikaq karmi Jehoväqa musyan pikuna pëpa kayanqanta. Peru jinan höram mana alli kaqkunapitaqa rakikäyänan karqan. Tsëmi Nümerus 16:5, 23-27 textupita, “Jehoväpa jutinta parlaq kaqqa mana alli rurëkunata jaqitsun” nir Pablu parlëkarqan. Y këqa igualarinmi, “Jehoväqa reqinmi pëpa kaqkunata” ninqanwan, porqui tsë pasakunqanllapaqmi parlëkarqan (2 Tim. 2:19).

AMA WIYËTSU “UPA CUENTA” PARLAYANQANTA

8. ¿Imanirtaq Jehoväpa jutinta parlëllatsu ni Diospa markanchö këllatsu precisan?

8 Moises kawanqan witsankunapaq parlarmi, Timoteuta Pablu yarpätsirqan Jehoväwan alli këninta cuidanampaqqa, firmi imatapis ruranampaq. Diospa markanchö këkanqanllaqa manam imëka mana allipita tsapänantsu karqan, porqui manam Corëtawan qateqninkunatapis Diospa jutinta parlayanqanllaqa yanaparqantsu. Tsëmi, Diospa sirweqninkunaqa alli firmi churakëkur “mana alli rurëkunata” jaqiyänan. ¿Imanötaq Timoteu rurarqan? ¿Y imatataq Pablu ninqampita yachakuntsik?

9. ¿Imanötaq “upa cuenta” parlayanqan o plëtuyanqanta unë congregacionta juknölla kanampaq yanapaqtsu?

 9 Diospa Palabranmi nimantsik imakunata jaqinapaq kaqta. 2 Timoteu 2:19 textuta manaraq nirmi, Pabluqa Timoteuta nirqan “lluta yachatsiquicuna asuntu” mana plëtunampaq, y “mana combieneq” kaqkunata mana cäsunampaq (leyi 2 Timoteu 2:14, 16, 23). Wakin cristiänukunaqa Dios yachatsikunqampa contranmi parlayaq. Jina wakinqa, Bibliapa contran mana parlarpis, Biblia mana willakunqan yachatsikïkunapitam parlayaq. Tsëmi congregacion juknölla kanampaq yanapaqtsu. Tsënö kaptinmi, Pablu Timoteuta nirqan “upa cuenta” parlayanqanta o plëtuyanqanta mana cäsunampaq.

10. ¿Imanöraq rikashwan Dios yachatsikunqampa contran yachatsikïkunata?

10 Kanankunaqa manam Dios yachatsikunqampa contran parlayaqta congregacionchö wiyantsikllatsu. Peru wiyarninqa, mëpita shamuptimpis, manam cäsunantsiktsu. Diospa contran tikrashqakunawanqa manam parlashwantsu, ni atskaq juntakëkur parlayaqtapis wiyashwantsu. Yanapëta munar pëkunawan parlëqa, Biblia mandakunqampa contranmi kanman. Testïgukunaqa, Dios yachatsikunqampa contran yachatsikoqkunataqa manam ni imanöpapis wiyantsiktsu.

Diospa contran tikrashqakunawanqa manam parlashwantsu (Rikäri 10 kaq pärrafuta)

11. a) ¿Imaraq plëtukïman chätsikunman? b) ¿Imanötaq anciänukunaqa juk alli ejemplu kayanman?

11 Jina mëtsikam kan congregacionpa yamë këninta ushakätseqqa. Tantiyarinapaq, kushikuyänampaq rurëpita jukläya jukläya pensayanqampis plëtukïmanmi chätsikunman. Peru pipis kushikunanrëkur Dios mandakunqampa contran imatapis ruraptinqa, manam anciänukuna tsëta rikaräkuyanqatsu (Sal. 11:5; Efes. 5:3-5). Tsënö kaptimpis, manam kushikï asuntuchö kikinkunapa pensëninkunallataqa precisaqpaq churayanmantsu, antis kë consëjutam wiyakuyänan: “Üsha [...] cuidaqno qamcunapis Diosman creyicoqcunata cuidayë. [...] Y ama patronnoqa cuentequicunacho quecaq wauqicunata allqutsayëtsu; antis alli ruraq cayë pecunapaq” (1 Pëd. 5:2, 3; leyi 2 Corintius 1:24).

12, 13. a) ¿Imanötaq Testïgukuna rikäyan kushikï asuntuta? b) ¿Bibliapa ima musyatsikïninkunataq kushikï asuntuchö yanapamashwan? c) 12 kaq pärrafuchö rikanqantsiknöpis, ¿imanötaq Bibliapa musyatsikïnin imëka asuntuchö yanapamashwan?

12 Diospa markanqa manam pelïculakunata, vidëujuëgukunata, librukunata o cancionkunata revisantsu imakunapita michämänapaq. ¿Imanir? Porqui Bibliaqa cada cristiänutam animan, “allita o mana allita rurecayanqantapis” kikinkuna tantiyëta yachakuyänampaq (Heb. 5:14). Kushikï asuntuchö alli akranapaqqa, mëtsika musyatsikïkunatam Bibliachö tarintsik. Imëkata ëkëkata rurarpis ‘shumaq tantiyecurmi Teyta Dios munashqanno cawanantsic’ (Efes. 5:10). Jina Bibliaqa nin, teyta kaqqa, familian imata ruranampaq o mana ruranampaq kaqta decidita puëdinqantam (1 Cor. 11:3; Efes. 6:1-4). *

13 Rikanqantsik Bibliapa musyatsikïninkunaqa manam kushikï asuntullapaqtsu. Imanö vistikïpaq, altsapakïpaq, jampikïpaq y maskunapaq jukläya  jukläya pensanqantsikpis plëtukïmanmi chätsimashwan. Tsënö kaptinmi, Biblia ninqampa contran mana kaptinqa Jehoväpa sirweqninkunaqa plëtuyantsu. Porqui Diospa ‘servigninga manam piñacurcunmantsu’. “Mas bienmi llaquipäcug [...] canman llapan runamajincunawanpis” (2 Tim. 2:24, NTCN).

MANA ALLI AMÏGUKUNAPITA WITIKUSHUN

14. ¿Ima igualatsikïtataq Pablu utilisarqan mana alli amïgukunapita witikunapaq?

14 ¿Imanö mastaq “Jehoväpa jutinta parlaq kaqqa mana alli rurëkunata jaqi[nman]”? Mana alli ruraq kaqkunapita witikurninmi. ‘Dios churanqan mana juchoq cimientupaq’ parlëkarninmi, Pabluqa juk igualatsikï masta kënö nirqan: “Rïcu runapa wayinchö imayca manëjuncunapis manam örullapitatsu ni gellëllapitatsu, sinöga canmi gerupitapis mitupitapis”. Wakinqa, “micuy öracunachö üsacunanpämi”. Wakinnam, “awipicunata y ismushgacunata gorircur jicharinanpä” (2 Tim. 2:20, 21, MTCS). Tsënömi consejarqan, “awipicunata y ismushgacunata” jichariyänampaq manëju o mati cuenta nunakunapita witikuyänampaq.

15, 16. ¿Imatataq yachakuntsik “rïcu runapa wayinchö” igualatsikïpita?

15 ¿Ima ninantaq kë igualatsikïqa? Pabluqa ‘rïcu runapa wayintawanmi’ congregacionta igualatsin, y ‘manëjuncunata’ o matinkunatanam congregacionchö kaqkunatawan. Cocinachö limpiu cösaskunataqa manam rakcha (iska) kaq cösaskunawanqa takuntsiktsu rakchataptin.

16 Tsënöllam, limpiu kawakïta procuraq Jehoväpa sirweqninkunapis, Bibliapa musyatsikïninkunata mana cäsukoq cristiänukunawanqa takukäyanmantsu (leyi 1 Corintius 15:33). Cristiänu  kaqwan tsënö rurëkarqa, masraqmi mana cristiänu kaqkunawannäqa amïgu kashwantsu, porqui pëkunaqa kayan “qellellapaq locuyäcoq [...] papänintapis mamantapis mana cäsoq, [...] cuentusteru, llutan rurecunata mana teqñaq, allapa mana baleq, alli rurecuna mana gustaq, amiguncunata lebantar ranticoq [y] Diosnintsic munashqanta mana cäsushpa quiquincunapa munenincunallata” rurakoqmi (2 Tim. 3:1-5).

PËLLAPAQ KAQKUNATAQA BENDICINMI

17. ¿Imanötaq israelïtakuna mana allita chikiyanqanta rikätsikuyarqan?

17 Bibliaqa willakun, Corëpa, Datanpa y Abirampa carpan puntampita witikuyänampaq israelïtakunata mandayaptin, ‘jinan höra’ witikuyanqantam (Nüm. 16:24, 27). Manam “rakikäku o manaku” nir këkäyarqantsu; rasmi witikuyarqan. Jina mandayanqannölla rurarmi “më tsëpa witikuriyarqan”. Manam janan shonqullatsu rurayarqan peligruchö këta mana munar. Clärum rikätsikuyarqan, Jehoväpa lädunman churakäyanqanta y mana allipa contran këkäyanqanta. ¿Imatataq këpita yachakuntsik?

18. “Jövencunapa llutan mana alli munaynincunapita witicur geshpicunqui” nirqa, ¿ima nitataq munëkarqan Pablu Timoteuta?

18 Jehoväwan amïgu kënintsik peligruman churakaptinqa, jinan höram tsë peligrupita witikunantsik. Tsënö ruranampaqmi Pablu Timoteuta nikarqan, “jövencunapa llutan mana alli munaynincunapita witicur geshpicunqui” nirnin (2 Tim. 2:22, NTCN). 30 watayoqnöna karpis, tsëkunapitaqa manam libritsu kaq. Rasmi witikunan karqan; ‘mana alli rurëkunatam jaqinan’ karqan. Jesuspis tsënöllam nirqan: “Sitsun nawiqui jutsa rureman jitayäshunqui, oqtirir jitariquï” (Mat. 18:9). Kanan cristiänukunapis kë consëjuta wiyakurmi, Dioswan amïgu këninkunata peligruman imapis churaptinqa, jinan höra tsëpita witikuyan.

19. ¿Imatataq wakinkunaqa rurayashqa Diospa amïgu këninkunata mana oqrayänampaq?

19 Wakinkunaqa manaraq Testïgu karnin alläpa upyëwan o ima kushikïkunawampis viciashqa karmi, Testïgu tikrarirqa ichikllatapis mana upyayänampaq o kushikïkunaman manana ëwayänampaq decidiyashqa (Sal. 101:3). Tantiyarinapaq, juk wawqitam manaraq Testïgu kaptin, melanëpaq tushukuna kanqan fiestakuna gustaq, tsëmi Testïgu tikrarirninqa cristiänu mayinkuna tushukuyanqanmampis ëwaqtsu mana alli munëkunata mana yarpätsinampaq. Cristiänukunaqa manam washku upyëpita, tushïpita (tushuypita) o juk cösaskunata rurëpita chipyëpa michashqatsu kantsik. Peru tsënö kaptimpis, alleqmi cuidakunantsik Dioswan amïgu kënintsikta mana oqrarinantsikpaq.

20. Mana alli rurëkunata jaqinan sasaraq kaptimpis, ¿imataq yanapamantsik?

20 Jehoväpa jutimpa reqishqa kanqantsiktaqa manam ichikllapaqqa churashwantsu; ‘mana alli rurëkunatam jaqinantsik’ (Sal. 34:14). Tsë rurëqa manam fäciltsu, peru “pëpa kaqkunata” y mandakunqannölla ruraqkunata Jehovä kuyanqanta musyëmi yanapamantsik (2 Tim. 2:19, NM; leyi 2 Crönicas 16:9a  *).

^ par. 12 Rikäri jw.org päginachö, SOBRE NOSOTROS > PREGUNTAS FRECUENTES nishqanchö, “¿Tienen una lista de películas, canciones o libros prohibidos?” neq yachatsikïta.

^ par. 20 2 Crönicas 16:9a: “Jehoväpa nawinkunaqa entëru patsapam rikarëkan pëllata llapan shonqunkunawan kuyaqkunata kallpanwan yanapanampaq”.