“[Jövinkuna] Jehovä Diospa jutinta alabayë.” (SAL. 148:12, 13)

1. ¿Imakunachötaq jövinkuna kushishqa yanapakïkäyan?

PRECISAQ tiempukunachömi kawëkantsik. Më tsë nacionpita millonyëpayan nunakunam rasumpa kaqpita yachakïkäyan (Apoc. 7:9, 10). Mëtsikaq jövinkunam nunakunata kushishqa yanapëkäyan Bibliapita yachakuyänampaq y salvacionta tariyänampaq (Apoc. 22:17). Wakin jövinkunaqa, Bibliata yachakïkaqkunatam kawëninkuna mas alli kanampaq yanapëkäyan, y wakinkunanam juk idiömata parlaq sitiukunachö alli willakïta gänas gänaslla musyatsikïkäyan (Sal. 110:3; Is. 52:7). Diospa markan rurëkanqanqa alläpa kushikïtam apamun. Jövin, ¿imanötaq tsë rurëchö mas yanapakunkiman?

2. ¿Imanötaq Timoteupa ejemplum rikätsikun Jehovä jövinkunata cargun qonampaq listu këkanqanta? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq dibüjuta.)

2 Diosta shamoq tiempuchö mas sirwinëkipaqmi kananllapitana imatapis alli akranëki. Timoteu ruranqanman pensari, pëqa wamrallaraq kanqampitam alli decidirqan, tsëmi Diosta shamoq tiempuchö mas sirwinampaq yanaparqan, tsënöpam 20 watayoqnöllaraq këkar misionëru këman charqan (Hëch. 16:1-3). Pabluqa tsëllaraq patsakashqa Tesalönica congregacionpitam ëwakurqan imëkata rurar judïukuna qatikachäyaptin, y itsachi ichik killakunallata Timoteuta  mandarqan tsë congregacionchö kaqkunata kallpata qonampaq (Hëch. 17:5-15; 1 Tes. 3:1, 2, 6). ¡Timoteuqa alläpachi kushikurqan tsëta ruranampaq Pablu mandaptin!

AKRANËKIPAQ KAQPITA MAS PRECISAQ KAQ

3. a) ¿Imataq kawënikichö mas precisaq akranëkipaq kaq? b) ¿Imëtaq tsëta akrankiman?

3 Jövin karninqa precisaq kaqkunatam akranantsik. Peru kanmi juk mas precisaq akrë, tsëqa, Diosta sirwim. ¿Imëtaq tsëta akrankiman? Jehovämi kënö nishunki: “Kanan jövin kënikichö yarpë Kamashoqnikipaq” (Ecl. 12:1). ¿Imanöraq tsëta rurankiman? Shonqupita patsë sirwirninmi (Deut. 10:12). Tsëta akranqëkim kawënikichö mas precisanqa, porqui tsëpita patsëqa imatapis akranqëkiqa tsëpitam dependinqa (Sal. 71:5).

4. ¿Imanirtaq imatapis alli pensëkur akranëki precisan?

4 Tsënö kaptimpis, manam Jehoväta sirwinëkipaq akranqëkillatsu shamoq tiempuchö alli kawakunëkipaq yanapashunki. Jina casakunëkipaq o mana casakunëkipaq kaqtam akranëki, jina piwan casakunëkipaq kaqta o vïdëkita imanö pasanëkipaq kaqtapis alleqmi rikänëki. Tsëta akrë precisaptimpis, puntataqa alleqran tapukunëki Jehoväta shonqupita patsë sirwita munanqëkita o mana munanqëkita (Deut. 30:19, 20). ¿Imanir? Porqui tsëpitam kanqa casakunëkipaq akranqëki y ima trabäjuta ashinqëkipis (Igualaratsi Lücas 14:16-20 textu ninqanwan). Shonqupita patsë Jehoväta sirwita munanqëkim, yanapashunki casakï y trabäju asuntukunachö alli akranëkipaq. Tsëmi, puntataqa kawënikichö ima mas precisaq kanqanta akranëki (Filip. 1:10).

¿IMATARAQ JÖVIN KËNIKIWAN RURANKI?

5, 6. Alli akranqantsik Diospa kaqchö masta ruranapaq yanapakunqampita, juk experienciata willakaramï. (Rikäri “Wamra kënïchö akranqä” neq yachatsikïtapis.)

5 Diosta sirwinëkipaq decidishqana karqa, tapukï imata ruranëkita shuyaranqanta, nïkurna alleq patsätsi imanö tsëta ruranëkipaq kaqta. Japonpita wawqim kënö nin: “14 watayoq këkarmi juk anciänuwan yachatsikoq yarqurqä, y kushishqa mana yachatsikunqäta rikarmi kuyëllapa kënö nimarqan: ‘Yuichiro wayikita ëwakï, y Jehovä qampaq ruranqanman shumaq yarpachakï’. Atska junaqkunam mañakuriryan nimanqanman yarpachakurqä. Ichikllapa ichikllapam Diosta sirwi gustar qallëkamarqan. Misionërukuna rurayanqampita leyinqämi, Diospa kaqchö masta ruranäpaq yanapamarqan”.

6 Jina ninmi: “Diosta juk nacionchö sirwinäpaq kaqman pensëkurmi imatapis akrarqä. Tsëmi ingles idiömata estudiarqä. Secundariäta usharirmi precursor kanärëkur höra höralla ingles idiömata yachatsikurqä. 20 watayoq këkarnam mongol idiömata yachakurqä y tsë idiöma parlaq grüpuchö sirwirqä. Tsëpita ishkë watatanam, 2007 wata Mongolia nacionta ëwarqä. Tsëchö precursorkunawan yachatsikoq yarqurmi rikärirqä nunakuna rasumpa kaqta yachakïta munayanqanta, tsëmi tsë markata täraq ëwakunapaq Japon nacionta alistapakoq kutirqä. 2008 wata abril killapitam, Mongolia nacionchö precursornö yanapakïkä. Tsëchö kawëqa manam fäciltsu, peru atskaqmi alli willakïkunata chaskikuyan, y Jehoväman witiyänampaqmi yanapëkä. Alli kaqta akranqäpitaqa segürum këkä”.

7. a) ¿Imakunatataq kikintsik akranantsik? b) ¿Imatataq Moisespita yachakuntsik?

7 Cada Testïgum kawëninwan imata  ruranampaq kaqta decidinan (Jos. 24:15). Kuyashqa jövinkuna, noqakunaqa manam nita puëdiyätsu casakunëkipaq o mana casakunëkipaq, piwan casakunëkipaq kaqta ni ima trabäjuta akranëkipaq kaqtapis. ¿Ima trabäjutaraq akranki? Wakinnikikunaqa waktsa markachömi täräyanki, y wakinnikinam kapoqyoq markakunachö. Y llapëkipis jukläyam kayanki, imanö kayanqëkichö, rurëta puëdiyanqëkichö, imata munayanqëkichö y Diospa kaqchö rurëta munëyanqëkichöpis. Itsachi Egiptuchö winashqa israelïta jövinkunanö kayanki: Moisesqa imëka jananchö winaq y yachaq nunam karqan, peru wakin jövinkunaqa esclävullam kayarqan (Ex. 1:13, 14; Hëch. 7:21, 22). Pëkunapis precisaq tiempuchömi kawayarqan (Ex. 19:4-6). Cada ünum decidiyänan karqan Jehoväta shonqupita patsë sirwiyänampaq. Moisesqa allitam akrarqan (leyi Hebrëus 11:24-27).

8. Kawëninkunawan imata rurayänampaq kaqta pensëkaq jövinkunata, ¿imataq yanapanqa?

8 Jehovämi jövin kënikichö alli kaqta akranëkipaqqa yanapashunki. Wananqëki tiempuchö utilisänëkipaqmi musyatsikïkunata qoshunki (Sal. 32:8). Cristiänu teytëkikuna y anciänukunapis tsë musyatsikïkuna ninqannö kawënikichö ruranëkipaqmi yanapayäshunki (Prov. 1:8, 9). Kima musyatsikïkunapita yachakurishun, tsëmi yanapashunki shamoq tiempupaq alli kaqta akranëkipaq.

BIBLIAPA KIMA YANAPAKOQ MUSYATSIKÏNINKUNA

9. a) ¿Imata permitirtaq Jehovä cuentaman churamantsik? b) ¿Imatataq rikätsikuyan Diospa Gobiernunta puntaman churaqkuna?

9 Diospa Gobiernunta y alli rurëninta puntata ashiyë (leyi Mateu 6:19-21, 24-26, 31-34). Imatapis kikintsik akranapaq permitimarnintsikmi Jehoväqa cuentaman churamantsik. Pëqa manam nishunkitsu jövin kënikichö ëka tiempupa yachatsikunëkipaq kaqta. Tsënö kaptimpis, Jesusqa Diospa Gobiernunta puntaman churanapaqmi consejamantsik. Tsëta rurarninqa Diosta kuyanqëkita, wakinkunapaq yarpachakunqëkita y mana wanushpa kawëta shuyanqëkipita agradecikunqëkitam rikätsikunki. Casakïchö y trabäju asuntuchö akranqëki, ¿rikätsikunku imëka cösaspitapis mas Diospa Gobiernunta y alli rurëninta puntata ashinqëkita?

10. ¿Imataq Jesusta kushitsirqan, y imataraq rurankiman kushishqa kanëkipaq?

10 Wakinkunata yanapar kushishqa kë (leyi Hëchus 20:20, 21, 24, 35). Jesusqa kuyakïwanmi kë precisaq musyatsikïta yachatsimarkuntsik. Pëqa teytampa munëninta rurarninmi alläpa kushikïta tarirqan. Jina kushikurqanmi nunakuna alli willakïkunata chaskikuyaptimpis (Lüc. 10:21; Juan 4:34). Itsa qampis wakinkunata yanaparnin kushishqa këta tarirqunki. Jesus yachatsikunqanta kawënikichö cuentaman churarqa kushishqam kanki y Jehovätapis kushitsinkim (Prov. 27:11).

11. ¿Imanirtaq kushikïninta Baruc oqrarqan, y imatataq Jehovä consejarqan?

11 Jehoväta sirwinqantsikpitam mas kushikïtaqa tarintsik (Prov. 16:20). Jeremïaspa secretäriun Barucqa itsa tsënö kanqanta qonqarirqan. Diospa kaqchö kushikïta manam tarirqannatsu. Tsëmi, Jehovä kënö nirqan: “Qamqa kikikipaqmi jatun cösaskunata ashikanki. Ama ashïnatsu. Porqui llapan kawëkaqtam ushakätsishaq [...], y mëta ëwanqëkichöpis almëkitam premiutanö qoshqëki” (Jer. 45:3, 5). ¿Ima ninkitaq? ¿Imataq Baructa mas kushitsinman karqan? ¿Kikimpaq jatun cösaskunata ashinqantsuraq, o Jerusalempa ushakënimpita salvakïtsuraq? (Sant. 1:12.)

12. ¿Imata decidinqantaq Ramïruta alläpa kushitsirqan?

12 Wakinkunata sirwir kushikïta tareq  Ramïru jutiyoq wawqim kënö nin: “Boliviachö täraq waktsalla familiapitam kä, tsëmi universidächö estudianäpaq wawqï yanapamëta awnimaptin, noqapaqqa alli parecimarqan. Peru tsëllaraqmi bautisakushqa karqa y juk precursor wawqim takshalla markaman yachatsikoq ëwayänäpaq invitamarqan. Tsëta ëwarmi, aqtsa rutupakïta yachakurqä y tsëta rurarmi mantenikoq kä. Atska nunakunam Bibliapita yachatsiyänäpaq awniyämarqan. Tsëpita ichik tiempullatam tsë markachö parlaq idiömachö tsëraq patsakashqa congregacionchö yanapakurqä. Chunka watapanam llapan tiempüwan Diospa kaqchö yanapakïkä, y alleqmi musyä kikinkunapa idiömankunachö nunakunata yachatsiqa alläpa kushikïta apamunqanta”.

Ramïruqa, jövin kanqampitam Jehoväta sirwirnin kushishqa kashqa (Rikäri 12 kaq pärrafuta)

13. ¿Imanirtaq jövin karninqa Jehoväta mas sirwita puëdintsik?

13 Jövin kënikichö Jehoväta sirwir kushikï (leyi Eclesiastes 12:1 *). Jehoväta maslla sirwinëkipaq alli trabäjutaraq tarinëki precisanqanta ama pensëtsu. Kananmi alli tiempu llapan shonqïkiwan Jehoväta sirwinëkipaq, manaraq familiëki kaptin, salornikichö y kallpëkillachöraq këkar. ¿Imataraq jövin kënikichö Jehoväpaq rurëta munankiman? ¿Precursor këtaku? ¿Juk idiömata parlaq nunakunata yachatsitaku? ¿O congregacionnikichö mas yanapakïtaku? Imachö yanapakunëki kaptimpis, qellëtaran wananki. ¿Imachöraq trabajanki? ¿Imata estudiëtaraq wananki?

BIBLIAPA MUSYATSIKÏNINKUNAM ALLI AKRANËKIPAQ YANAPASHUNKI

14. ¿Imanirtaq jövinkuna cuidädu kayänan imata rurayänampaq akrayanqanchö?

14 Yachakurinqantsik Bibliapa kima  musyatsikïninkunam yanapashunki juk alli trabäjuta akranëkipaq. Trabäjupaq willakïkuna o reqiyäshunqëki nunakunam yanapayäshunki, täranqëki markachö o yanapakïta munanqëki markachö ima trabäju kanqanta musyanëkipaq. Tsënö karpis, cuidädum kanëki, porqui Jehoväta mana kuyaqkunaqa mundu munatsikunqankunata ashinëkipaqmi consejayäshunki (1 Juan 2:15-17). Mundu munatsikunqanta rikar qallëkuptikiqa itsa shonqïki munapärinman (leyi Proverbius 14:15 *; Jer. 17:9).

15, 16. ¿Pikunataq juk alli trabäjuta akranëkipaq yanapayäshunkiman?

15 Imachö trabajanëkipaq kaqta musyarirqa, pipis alli consejashunëkitam wananki (Prov. 1:5). ¿Pitaq akranqëki alli o mana alli kanqanta Bibliapa musyatsikïninwan rikäratsishunkiman? Jehoväta kuyaq y kuyashoqniki nunakunapa consëjunkunata wiyakï. Pëkunaqa imata munanqëkita y imata rurëta puëdinqëkita alli rikänëkipaqmi yanapayäshunki. Jehoväta kuyaq teytëkikuna y anciänukunam alli kaqta akranëkipaq yanapayäshunki. Jina precursorkunawan y congregacionta watukaqkunawan parlanqëkipis allim kanqa. Itsa pëkunata kënö tapurinkiman: “¿Imataq animayäshurqëki llapan tiempïkikunawan Diosta sirwiyänëkipaq? ¿Imanötaq precursor këman chäyarqëki, y imatataq rurayanki mantenikuyänëkipaq? ¿Ima kushikïtataq Diospita yachatsikurnin tariyarqunki?” (Prov. 15:22).

16 Alleq reqiyäshoqnikikunaqa alli pensëkurninmi imatapis consejayäshunki. Tantiyarinëkipaq, jövinllaraq këkar estudië sasa (aja) kaptin estudiëta jaqirir precursor këta munankiman. Pipis kuyashoqnikiqa cuentatam qokurinqa imanir tsëta rurëta munanqëkita, y shumaqmi rikätsishunki estudiëta sïguinqëkiqa Diosta sirwinqëkichö imapis fäcil mana kaptin raslla mana jaqirinëkipaq yanapashunqëkita (Sal. 141:5; Prov. 6:6-10).

17. ¿Imakunata akrarnintaq cuidädu kanantsik?

17 Rasun kaqchöqa, Jehoväta llapan sirweqkunam imëka pruëbakunapa pasayan, y tsëkunam höraqa Jehoväpita rakikäratsinman (1 Cor. 15:33; Col. 2:8). Wakin trabäjukunaqa Diospitam rakiramashwan. ¿Reqinkiku pillatapis juk trabäjurëkur ‘Diosman marcäquininta’ oqranqanta? (1 Tim. 1:19.) ¿Imatataq tsë pasakunqankuna yachatsikun? Imatapis akrarninqa cuidädum kanëki Dioswan amïgu kënikita mana oqrarinëkipaq (Prov. 22:3).

JEHOVÄTA SIRWIR KUSHIKÏTA TARI

18, 19. ¿Imatataq juk jövin ruranman Diosta sirwi munë shonqunchö mana yuriptin?

18 Shonqupita patsë Jehoväta sirwita munarqa, kanan jövin kanqëkita alli provechë. Kë precisaq tiempukunachö Diosta kushishqa sirwinëkipaq alli kaqkunata akrë (Sal. 148:12, 13).

19 Peru ¿Diosta sirwi munë shonqïkichö mana yuriptinqa? Tsënö karqa ama qelanëtsu, markäkïnikita mas sinchiyätsi. Dios bendicinampaq kawëninchö sinchikunqampita parlarirmi, apostul Pablu kënö nirqan: “Pero pipis juclayamanpa yarpaptinga, quiquin Dios Yayam rasumpa imanö canganta entenditsirnin musyatsinga. Tsaymi cananga imanö carpis, Señor Jesucristopa Alli Willacuyninta yachacur chasquingantsicnölla Dios Yaya munangannö shumag cawacushun” (Filip. 3:15, 16, NTCN). Jehovä alläpa kuyashunqëkita imëpis yarpë. Consejashunqëkikunaman yarpakachë. Pëmi jövin kënikichö alli kaqkunata akranëkipaq pipitapis mas yanapashunki.

^ par. 13 Eclesiastes 12:1: “Kanan jövin kënikichö yarpë Kamashoqnikipaq mana alli tiempukuna manaraq chämuptin, o ‘mananam kallpä kannatsu’ ninëki watakuna manaraq chämuptin”.

^ par. 14 Proverbius 14:15: “Mana musyaqqa imëka niyanqanmanmi markäkun, peru musyaq kaqqa mëpa ëwanampaqpis alliraqmi rikan”.