Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

TÄPAKOQ (YACHAKUNAPAQ) Mäyu 2019

2019 wata 1 de juliupita 4 de agostuyaq yachakunapaq yachatsikïkuna.

Congregacionchö cristiänukunaqa, ¿imanötaq kuyakoq y alli kanqantsikta rikätsikushwan?

¿Imataq Cristupa leynin, y imanötaq alli kaqta ruranapaq yanapamantsik?

Congregacionchö mana alli rurëkuna kaptin, ¿imanötaq kuyakoq y alli kanqantsikta rikätsikushwan?

¿Imatataq teytakuna rurayanman violadorkunapita wamrankunata cuidayänampaq, y anciänukunaqa imatataq rurayänan Jehoväpa sirweqninkunata cuidayänampaq?

Violashqa kaqkunata shumaq yanapashun

Violashqa karnin sufrikaqkunata, ¿imanötaq Diospa Palabran yanapan y anciänukuna y panikunapis imanötaq yanapayanman?

Ama permitishuntsu ‘nunakunapa yachënin’ engañamänata

¿Imanirtaq Jehovälla mas alli yachatsimënintsikta puëdin? ¿Kikintsikta imanö rikäkunapaq kaqtataq Bibliaqa nimantsik?

Bibliata mas alli estudiëta yachakushun

¿Imatataq mas precisaqpaq churanantsik, y imanötaq Bibliata estudianqantsikta mas provechashwan?