Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

TÄPAKOQ (YACHAKUNAPAQ) Mäyu de 2017

Kë revistachömi këkan 2017 wata 3 al 30 de juliuyaq yachakunapaq yachatsikïkuna.

“Forastërukunata” yanapashun Jehoväta kushishqa sirwiyänampaq

¿Imanötaq mas alli yachatsishwan Jehoväta manaraq reqeq forastërukunata?

¿Imanötaq ‘forastërukunapa’ wamrankunata yanapashwan?

Forastëru teyta karninqa, ¿imanötaq yanapankiman wamrëkikuna Jehoväta reqiyänampaq? ¿Imanötaq wakin cristiänukunaqa yanapayanman?

Kuyakïniki ushakänanta ama jaqitsu

Apostolkuna kawayanqan witsan wakin cristiänukunaqa, qallananchö kuyakïninkuna ushakänantam jaqiyarqan. ¿Imaraq yanapamäshun Jehoväta kuyanqantsik mana ushakänampaq?

“¿Tsëkunata kuyanqëkipitapis masku kuyamanki?”

Jesusqa Pëdruta yachatsirqan kawëninchö ima mas precisanqantam. ¿Puëdintsikku Jesus yachatsikunqannö kanampis rurëta?

Kapamanqantsikllawan kawarqa mas kushishqam kantsik

¿Imataq juk parëjata yanaparqan kayäpunqanllawan kawakuyänampaq? ¿Ima cambiukunatataq rurayarqan? ¿Imanirtaq tsënö decidiyanqanqa pëkunata kushitsirqan?

LIFE STORY

Sordu këkarpis yachatsikïtaqa puëdirqömi

Walter Markinqa manam wiyëta puëdintsu. Tsënö këkarpis Jehoväta sirwinqanchöqa alläpa kushishqam kashqa.