Apostol Pablum kënö nir qellqarqan: “Jehoväqa manam jaqiyäshunkitsu tsarakïta puëdiyanqëkipita masqa tentashqa kayänëkita” (1 Corintius 10:13). Tsëqa, ¿mëyaqlla aguantëta puëdinapaq kaqta rikëkurnin, ima pruëbakunata pasanapaq kaqta Jehovä akranqantaku rikätsikun?

Tsënö kaptinqa, ¿imanöraq kashwan? Juk pasakunqanta rikärishun. Juk wawqipa tsurinmi wanutsikurirqan, y kë wawqiqa alläpam llakikurqan. Tsëmi, tsënö pasakunampaq kaqta y pëwan warmin tsë desgraciata aguantayänampaq kaqta Jehovä musyanqanta o mana musyanqanta tapukur qallëkurqan. Rasumpa kaqchöqa, llapantsikmi kë mana alli tiempukunachöqa, imëka llakikïkunapa pasashun. Tsënö kaptimpis, ¿llapan pasamanqantsikta Jehovä controlëkanqantatsuraq nishwan?

1 Corintius 10:13 textuta alleq leyirqa, clärum rikärishun, mëyaqlla aguantëta puëdinapaq kaqta rikëkur, ima pruëbakunata pasanapaq kaqta Jehovä mana akranqanta. Imanir tsënö ninqantsikpita chuskullata rikärishun.

Juk kaq: Jehoväqa kikintsik imatapis akrakunampaq derëchuyoqtam kamamarquntsik. Pëqa munan kikintsik imatapis decidinatam (Deuteronomiu 30:19, 20; Josuë 24:15). Jehoväta kushitsinqan kaqkunata akrarninqa, pë pushamänapaq kaqmanmi markäkushun (Proverbius 16:9). Peru imatapis mana allita decidirninqa, kikintsikmi decidinqantsikpita sufrishun (Gälatas 6:7). Aguantëta puëdinapaq kaq pruëbakunata Jehovä akraptinqa, ¿rasumpëpatsuraq imatapis kikintsik akrakunapaq derëchuyoq kashwan?

Ishkë kaq: Jehoväqa manam tsapämantsiktsu ‘mana pensanqantsik hörachö’ pasamanqantsikkunapita (Eclesiastes 9:11). Juk jatun desgraciaqa pitapis pasarinmanmi, mana alli hörachö mëchöpis këkanqanrëkur. Jesuspis parlarqanmi juk törri juchuriptin chunka puwaq (18) nunakuna wanuyanqampaq. Pëqa clärum nirqan, tsëchö nunakuna wanuyanqampita Diosqa culpayoq mana kanqanta (Lücas 13:1-5). Tsëmi juk desgracia pasakuptinqa, manam pensanantsiktsu pï wanunampaq o mana wanunampaq kaqta Dios decidinqanta.

Kima kaq: cada ünum rikätsikunantsik Jehovällapaq kanqantsikta. Imatapis qomanqantsikrëkurlla Jehoväta sirwinqantsiktam Satanasqa nishqa. Jina pruëbakunapa pasarqa Jehoväta jaqirinapaq kaqtam nishqa (Job 1:9-11; 2:4; Revelacion 12:10). Tsëmi ima desgraciapitapis Jehovä tsapämashqaqa, Satanas ninqanchi rasumpa kanman.

Chusku kaq: Jehoväqa shamoq tiempuchö imapis pasamänapaq kaqta mana musyanampaqmi decidishqa. Awmi, munarninqa llapan pasanampaq kaqtam musyarinman (Isaïas 46:10). Peru Bibliachöqa nimantsik, shamoq tiempuchö imapis pasakunampaq kaqkunata mana musyanampaq decidinqantam (Genesis 18:20, 21; 22:12). ¿Imanir? Pëqa kuyakoq y alli kaqta ruraq karmi, imatapis akrakunapaq derëchuyoq kënintsikta respetan (Deuteronomiu 32:4; 2 Corintius 3:17).

Tsëpenqa, “Jehoväqa manam jaqiyäshunkitsu tsarakïta puëdiyanqëkipita masqa tentashqa kayänëkita” nirqa, ¿ima nitataq Pabluqa munëkarqan? Tsëwanqa parlëkarqan, problëmakuna kanqan höra Jehovä yanapamanqantsikpaqmi, y manam problëmantsikkuna manaraq kaptin imatapis ruranqampaqtsu * (rikäri kë päginapa ura kuchunchö willakïta). Jehoväman markäkushqaqa (yärakushqaqa), ima problëmatapis aguantanapaqmi yanapamäshun (Salmus 55:22). Kananqa, “Jehoväqa manam jaqiyäshunkitsu tsarakïta puëdiyanqëkipita masqa tentashqa kayänëkita” nishpa, Pablu imanir ninqampita ishkëllata rikärishun.

Juk kaq: tsëtaqa Pablu nirqan, pasanqantsik problëmakunata wakin nunakunapis pasayaptinmi. Juk parlakïchöqa, kë Patsata Satanas gobernanqanyaqqa, llapantsikmi problëmakunapa o  desgraciakunapa pasëkäshunlla. Peru Jehoväman markäkurninqa, pruëbakunata aguantashunmi y mana jaqipam sirwishun (1 Pëdru 5:8, 9). 1 Corintius 10:13 textupa qepanchö këkaq versïculukunachömi, Pabluqa parlarqan tsunyaqchö këkar israelïtakuna imëka pruëbakunapa pasayanqampita (1 Corintius 10:6-11). Jehoväman markäkoq (yärakoq) israelïtakunaqa, tsë pruëbakunata aguantayarqanmi. Peru mana markäkoq kaqkunaqa, manam cäsukuyarqantsu y jaqikoqmi tikrariyarqan.

Ishkë kaq: tsëtaqa Pablu nirqan ‘Dios markäkïpaq’ kaptinmi. Sirweqninkunata Jehovä imanö cuidanqanman pensarqa, mana jaqikoq kanqanta, y ‘pëta kuyaqkunata y mandakïninkunata cäsukoq kaqkunata’ yanapanqantam cuentata qokurishun (Deuteronomiu 7:9). Jinamampis, Jehoväqa änikunqantam imëpis cumplin (Josuë 23:14). Tsëmi këkunapita següru kanantsik: 1) mana aguantëta puëdinqantsikyaq pruëbakuna kanantaqa, Jehovä mana permitinampaq kaqta. Y 2) imëpis ‘yanapamänapaq’ kaqta.

Jehoväqa “llapan pruëbantsikkunachömi shoqamantsik”.

¿Imanötaq Diosqa ‘yanapamäshun’ pëman markäkoqkunata? Rasumpa kaqchöqa, pëqa ima problëmantsiktapis ushakäratsita puëdinmanmi. Peru aguantanapaq Jehovä ‘yanapamänapaq’ kaqtam Pabluqa nirqan. Awmi, Jehoväqa mana jaqikoq kanapaq kallpata qomarnintsikmi imëpis yanapamäshun. Tukïnöpa kallpata qomanqantsikpita, wakinllata rikärishun.

  • Jehoväqa problëmakunapa pasashqa o “llapan pruëbantsikkunachömi shoqamantsik” (2 Corintius 1:3, 4). Pëqa Palabran Bibliawan, santu espïritunwan y alli juiciuyoq y markäkïpaq sirwipakoqninwanmi, jukläya pensëta y jukläya shonquta qomantsik (Mateu 24:45; Juan 14:16, rikäri kë textupa ura kuchunchö willakïta; Romänus 15:4).

  • Jehoväqa santu espïritunwanmi yanapamantsik (Juan 14:26). Tsë santu espïritunqa Bibliachö willakïkunata y musyatsikïkunatam yarpätsimantsik. Tsëmi yanapamantsik imatapis alleq decidinapaq.

  • Jehoväqa angelninkunawanmi yanapamantsik (Hebrëus 1:14).

  • Jehoväqa cristiänu mayintsikkunawanmi yanapamantsik. Pëkunaqa noqantsikpaq imatapis rurarmi kallpata qomantsik, y parlakïninkunawanmi shoqamantsik (Colosensis 4:11).

Tsëqa, ¿imatataq yachakuntsik 1 Corintius 10:13 textuchö Pablu ninqampita? 1) Pasanapaq kaq pruëbakunata Jehovä mana akranqanta. 2) Pëman markäkurqa, ima pruëbakunapa pasarpis aguantanapaq kaqta. Y 3) mana jaqipa pëllata sirwinapaq Jehovä imëpis yanapamänapaq kaqta.

^ par. 7 1 Corintius 10:13 textuchö, ‘tentacion’ nir tikratsiyanqan griëgu idiömapita palabraqa, pruëbakunata o problëmakunatapis rikätsikunmanmi.