Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Täpakoq (yachakunapaq)  |  Enëru de 2017

¿Musyarqëkiku?

¿Musyarqëkiku?

¿Imanötaq unë tiempu nunakunaqa viäjita ëwarnin ninata tsaritsiyaq?

GENESIS libruchömi Bibliaqa willakun, karu markata ëwëkur ofrendata ruranampaq Abrahanta Dios mandanqanta, kënömi nin: “Tsëpitanam, Abrahanqa kayashqa ofrendapaq kaq yamtata tsarirkur tsurin Isaacta katarkatsirqan, y ninata tsarirkur y pishtakuna cuchilluta aparkurmi, tsurinwan ishkan ëwakuyarqan” (Genesis 22:6).

Unë witsan nunakuna ninata imanö tsaritsiyanqantaqa, Bibliachöqa manam willakuntsu. Tsëqa, ¿Abrahanwan Isaacqa tsarirkatsirtsuraq ninata apayarqan? Bibliachö parlanqankunapita juk yachaq nunam kënö nirqan: “Tsëläya karuta viajayanqanchöqa manachi ninaqa tsarikarllaqa chanmantsu karqan”. Abrahanwan tsurinqa itsachi ninata tsaritsiyänampaqqa llapan wanayanqankunata apakuyarqan.

Peru wakin yachaq nunakunaqa, Abrahan kawanqan witsan ninata tsaritsi mana fäcil kanqantam niyan. Itsa nunakunaqa ninata tsaritsiyaq, vecïnunkunata ninata mañakurlla. Jina mëtsikaq yachaq nunakunanam niyan, Abrahanqa viäjita manaraq yarqur shankata alistapakunqanta, y itsa cadëna watuyoq mankachö apanqanta (Isaïas 30:14). Tsëqa, itsa Abrahanqa shankata y qerupa ichisaq pakipinkunata utilizarqan ninata tsaritsinampaq.