Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqanman qaqäshun

Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqanman qaqäshun

“Diosnïkuna Jehovä, qamllam derëchuyoq kanki alläpa precisaqpaq churayäshunëkipaq, respetayäshunëkipaq, y poderyoq kanëkipaq, porqui qammi llapan imëkakunata kamarqëki” (REV. 4:11).

CANCION: 112 Y 133

1, 2. ¿Imataq noqantsikpaq cläru kanan? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq dibüjuta).

PUNTA KAQ yachatsikïchö rikanqantsiknöpis, Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq mana kanqanta y nunakunaqa kikinkunalla gobernanakur mas alli kayänampaq kaqtam Diabluqa nirqan. Peru tsëqa manam rasumpatsu. Kikinkuna gobernanakur kawakïta decideqkuna imëyaqpis kawëta puëdiyanqanman pensarishun. ¿Dios mana gobernaptinqa mas allitsuraq kawayanman? ¿Imëkata rurakunëkipaq libri karnin y imëyaqpis kawakurninqa mas kushishqatsuraq kankiman?

2 Cada ünum tsë asuntumanqa alleq pensanantsik. Alleq clärum noqantsikchö kanan Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqan, Gobiernun mas alli kanqan y tsë gobiernuman qaqanqantsikta tukïnöpa rikätsikunantsik alläpa precisanqampis. Tsëkunapita següru kanapaqmi Bibliaqa yanapamantsik. Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqampita, Biblia ima ninqanta rikärishun.

JEHOVÄLLAM GOBERNANAMPAQ DERËCHUYOQQA

3. ¿Imanirtaq Jehovälla gobernanampaq derëchuyoqqa?

3 Llapanta puëdeq y Kamakoq Dios karninmi, Jehoväqa  gobernanampaq derëchuyoq (1 Crön. 29:11; Hëch. 4:24). Cristuwan gobernayämunampaq 144.000 kaqkunam kënö niyan: “Diosnïkuna Jehovä, qamllam derëchuyoq kanki alläpa precisaqpaq churayäshunëkipaq, respetayäshunëkipaq, y poderyoq kanëkipaq, porqui qammi llapan imëkakunata kamarqëki” (Rev. 4:11). Jehovämi llapanta kamashqa, tsëmi nunakunata y angelkunata gobernanampaqqa pëlla derëchuyoq.

4. Akrakunapaq derëchuyoq kënintsikta mana allipa utilicëqa, ¿imanirtaq Jehoväpa contran churakë kanman?

4 Satanasqa manam imatapis kamashqatsu, tsëmi ciëluchö y Patsachö gobernanampaqqa ni ima derëchumpis kantsu. Satanaswan punta teytantsikkuna Jehoväpa contran churakarqa, orgullösu kayanqantam rikätsikuyarqan (Jer. 10:23). Imatapis kikinkuna rurayänampaq akrakïtaqa puëdiyarqanmi. Peru ¿Diospita rakikäkuriyänampaqqa derëchuyoqku kayarqan? Manam. Imatapis akrakïta puëdinqantsikqa cada junaq allikunata decidinapaqmi yanapamantsik, peru manam tsërëkurqa Kamamaqnintsikpa contran churakänantsiktsu. Tsëmi, Jehoväpa contran churakarqa imatapis akrakunapaq derëchuyoq kënintsikta mana allipa utilicëkashwan. Porqui nunakunaqa Dios gobernamänatam wanantsik.

5. Jehovä decidinqankuna allilla kanqantaqa, ¿imanirtaq següru këkänantsik?

5 Jina llapanta alli ruraq karninmi, Jehovälla gobernanampaq derëchuyoqqa. Kikinmi kënö nirqan: “Noqam Jehovä kä, alläpa alli këta y patsachö alli kaq rurëkunata rikätsikoq Kaq; porqui tsëkunata rurëmi alläpa kushitsiman” (Jer. 9:24). Awmi, llapan alli rurëkunaqa pëpitam yarqamun. Y manam jutsasapa nunakuna rurayanqan leytaraqtsu rikänan alli kaqta ruranampaq. Porqui nunata qonqan leyninkunaqa yarqamun llapanta alli ruraq kanqampitam. Bibliaqa kënömi nin: “Gobernar täkunëkichöqa justiciawan alli kaq rurëmi alleq patsakashqa këkan”. Tsëmi leyninkuna, consëjunkuna y imatapis decidinqankunaqa imëpis allilla kanqanta següru këkänantsik (Sal. 89:14; 119:128). Jehovä Dios imanö gobernanqan mana alli kanqanta nikarpis, Satanasqa manam nunakunapaq alli kawakïta apamïta puëdishqatsu.

6. ¿Imanir mastaq Jehoväqa nunakunata gobernanampaq derëchuyoq?

6 Jinamampis, llapan kamashqankunata imanö cuidanampaq alleq musyarnin y yachëyoq karninmi, Jehovälla gobernanampaq derëchuyoqqa. Këllaman pensarishun, teytan Jehovä qonqan poderwanmi ni pï doctorpis kachakätsita mana puëdinqan qeshyakunata Jesusqa kachakätsirqan (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29). Jesus ruranqanqa, Jehoväpaqqa manam juk milagrutsu karqan. Porqui pëqa alleqmi musyan cuerpu imanö kanqanta, tsëmi kachakätsita puëdin. Jina wanushqakunata imanö kawaritsimïta y jatusaq desgraciakuna mana kanampaq ima rurëtapis alleqmi musyan.

7. Satanaspa makinchö këkaq nunakunapitaqa, ¿imanirtaq Jehoväpa yachëninqa mas alli?

7 Satanaspa makinchö këkaq mana alli nunakunaqa, imëkanöpam ashiyan nacionkunachö problëmakunata ushakätsita. Peru entëru Patsaman yamë kawakïtaqa Jehovällam apamïta puëdin (Is. 2:3, 4; 54:13). Diospa alli musyënimpita y yachënimpita yachakunqantsikmannömi, apostol Pablunöpis sientikushun. Pëqa kënömi nirqan: “¡Imanö jatunmi Diospa bendicionninkuna, yachënin y musyëninqa! ¡Imanö mana käyipaqmi juiciunkuna y reqita mana puëdipaqmi näninkuna!” (Rom. 11:33).

JEHOVÄPA GOBIERNUNMI MAS ALLI KAQQA

8. ¿Jehovä imanö gobernanqantaq mas kushitsishunki?

8 Bibliaqa manam Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqanllatatsu rikätsimantsik, sinöqa imanö gobernanqanqa wakinkunapitapis  mas alli kanqantam nimantsik. Porqui pëqa kuyakïwanmi gobernan. Y tsëta musyëqa alläpam kushitsimantsik. Pëqa ‘alläpa llakipäkoq Diosmi y alläpa alli, mana ras piñakoq y alläpa kuyakoq y rasun kaqllata ruraqmi’ (Ex. 34:6). Sirweqninkunataqa shumaq y respëtuwanmi tratan. Kikintsikpitapis mas allim cuidamantsik. ¿Satanas ninqannöku Jehoväqa sirweqninkunata alli kaq cösaskunata michan? Manam. Tsëpa rantinqa, imëyaqpis kawakïta tariyänampaqmi hasta kuyashqa Tsurintapis mandamurqan (leyi Romänus 8:32 y Santiägu 1:17).

9. ¿Imanötaq musyantsik Diosqa cada ünuta kuyamanqantsikta?

9 Jehoväqa manam markanchö llapan këkaqkuna alli kayänanllatatsu munan, sinöqa cada ünu sirweqninkunatam alläpa kuyan. Israel nacionchö juezkuna dirigiyanqan witsanman pensarishun. 300 watakunanömi, Jehoväqa juezkunawan israelïtakunata chikeqninkunapita salvarqan. Tsë witsan alläpa problëmakuna këkaptimpis, juk nacionpita Rut warmitam Jehoväqa yanaparqan, porqui pëqa sirwinanrëkurmi llapanta jaqirirqan. Tsëmi juk alli qowawan y juk wamrawan Jehoväqa bendicirqan. Jina kawarimurninqa, Mesïasqa wamrampa kastampita kashqa kanqantam Rutqa musyarinqa. Y pëta pasanqankuna Bibliachö jutinta apaq libruchö qellqarëkanqantam musyarinqa. Tsëqa, ¡imanöraq Rutqa kushikïkunqa! (Rut 4:13; Mat. 1:5, 16).

10. ¿Jehoväpa mandakïninqa imëkatapis michäkunku? Willakaramï.

10 Jehoväqa manam sufritsikoq nï munëninllachö tsarakoq mandakoqtsu. Gobernanqan nunakunaqa libri y kushishqam sientikuyan (2 Cor. 3:17). Tsëtam David kënö nirqan: “Pë këkanqanqa chipapäkikanmi y tsëchöqa alläpa respëtum kan, kallpa y kushishqa këmi pë täranqanchöqa kan” (1 Crön. 16:7, 27). Y Salmusta qellqaq Etan jutiyoq nunam kënö nirqan: “Alabayäshoqniki kaqkunaqa kushishqam kayan. Jehovällä, qaqllëkipa aktsinchö purirmi sïguiyan. Jutikichömi llapan junaqkuna kushishqa këta tariyan, y alli kaqta ruranqëkirëkurmi alabashqa kayan” (Sal. 89:15, 16).

11. ¿Imata rurartaq Jehoväpa gobiernunlla mas alli kanqanta següru kashun?

11 Jehoväpa alläpa alli këninman mas yarpakacharqa, mas segürum kashun pë imanö gobernamanqantsikqa mas alli kaq kanqanta. Salmusta qellqaqnömi sientikuntsik, pëmi kënö nirqan: “Wayikipa patiunchö juk junaqllapis këqa, juk sitiukunachö waranqa kuti këpitapis mas allim” (Sal. 84:10). Tsëqa rasumpam. Porqui Jehoväqa kamamaqnintsik karmi, rasumpëpa kushishqa kanapaq imata wananqantsikta musyan y wananqantsikpitapis mastam qomantsik. Imata ruranapaq kaqta nimanqantsikqa biennintsikllapaqmi, y nimanqantsikta ruranan fäcil mana kaptimpis, cäsukurninqa kushishqam kashun (leyi Isaïas 48:17 *).

12. ¿Imanirtaq Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqanman qaqashwan?

12 Waranqa watakuna Cristupa Gobiernun ushariptinqa, wakin nunakunaqa Jehoväpa Gobiernumpa contran churakäyänampaq kaqtam Bibliaqa willakun (Rev. 20:7, 8). ¿Imanirtaq tsëqa pasakunqa? Porqui llawiranqampita Satanas librakärirmi, imëpis ruranqannölla nunakunata engañanqa kikinkunallaman yarparäkuyänampaq. Jehoväta mana cäsukurnin imëyaqpis kawakïta puëdiyänampaq kaqta itsa nunakunata pensatsita tïranqa. Peru musyanqantsiknöpis, tsënö ninqanqa manam imëpis pasakunqatsu. Y noqantsikqa, ¿creishuntsuraq Satanas ninqanta? Jehoväta kuyarnin y alli kanqanrëkur y pëlla gobernanampaq  derëchuyoq kanqampita sirwirninqa, Satanaspa ulikïnintaqa melanäshunmi. Porqui kuyakoq Diospa Gobiernunchömi imëpis kawëta munashun.

JEHOVÄPA GOBIERNUNMAN QAQANQANTSIKTAM TUKÏNÖPA RIKÄTSIKUNANTSIK

13. Dios ruranqannö rurarninqa, ¿imanötaq gobernanampaq derëchuyoq kanqanman qaqëkantsik?

13 Rikanqantsiknöpis Jehovällam gobernanampaq derëchuyoqqa, y imanö gobernanqanqa mas alli kaqmi. Tsëmi gobernanampaq derëchuyoq kanqanman chipyëpa qaqänantsik. Tsëtaqa rurantsik pëllapaq karnin, mana jaqipa sirwirnin y pë ruranqannölla imatapis rurarninmi. Tsëta rurarqa imanö gobernamanqantsikman qaqëkanqantsikta y kuyanqantsiktam rikätsikuntsik (leyi Efesius 5:1, 2).

14. ¿Imanötaq anciänukuna y familianta dirigeqkunaqa Jehovä ruranqannölla rurayanman?

14 Bibliaqa yachatsimantsik Jehoväqa kuyakïwan mandakunqantam. Tsëmi anciänukuna y familianta dirigeqkuna Jehoväpa Gobiernunta kuyarninqa, wakinkunata imatapis alläpaqa exigiyanmantsu. Tsëpa rantinqa, Jehovä ruranqannöllam rurayänan. Pablupis, Dios y tsurin Jesucristu rurayanqannöllam rurarqan (1 Cor. 11:1). Pëqa manam pitapis penqakatsirqantsu ni alli kaqta rurayänampaq exigirqantsu, sinöqa kuyakïwanmi yanaparqan (Rom. 12:1; Efes. 4:1; Filem. 8-10). Tsënömi Jehoväqa ruran, y pëta kuyaqkuna y Gobiernunman qaqaqkunaqa tsënöllam rurayänan.

15. Jehoväpa markanchö patsätsiyanqanta respetanqantsikqa, ¿imanirtaq Gobiernunta kuyanqantsikta rikätsikun?

15 ¿Imanö mastaq Diospa Gobiernunchö yanapakushwan? Pë churanqan carguyoq nunakunata respëtuwan yanaparninmi. Diospa markanchö imapis patsätsikanqanta mana entiendirnin o tsëwan chipyëpa acuerdu mana karnimpis yanapakunantsikmi. Diosta mana reqeq nunakunaqa manam tsënötsu rurayan, peru Diospa Gobiernunchöqa tsënömi rurakänan (Efes. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17). Cäsukoq  kanqantsikqa yanapamäshunmi, porqui Jehoväqa kikintsikpa biennintsikllapaqmi imatapis nimantsik.

16. Jehoväpa Gobiernunta kuyaqkunaqa, ¿imatataq cuentaman churayänan imatapis decidiyänampaq?

16 Imata decidinqantsikpis Jehoväpa Gobiernunman qaqanqantsiktam rikätsikun. Pëqa manam cada cäsuchö imata ruranapaq kaqtatsu nimantsik, tsëpa rantinqa imata pensanqantam nimantsik. Imanö röpata churakunapaq kaqtaqa manam nimantsiktsu, sinöqa shumaq y alleq tantiyëkur Diosta sirweqkunanö vistikunata munanqantam nimantsik (1 Tim. 2:9, 10). Jinamampis, manam munantsu pitapis ishkitsinata o imatapis decidinqantsik pitapis piñatsinantaqa (1 Cor. 10:31-33). Pë imanö gobernanqanta kuyanqantsikta y pëman qaqanqantsiktaqa rikätsikuntsik, munanqantsiknö imatapis ruranapa rantin, pë ninqannö decidirninmi.

Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqantaqa imatapis decidinqantsikchö y familiachömi rikätsikushun. (Rikäri 16-18 kaq pärrafukunata).

17, 18. Casädukuna Jehoväpa Gobiernunman imanö qaqäyänampaq kaqta willakaramï.

17 Casädukuna Jehoväpa Gobiernunman imanö qaqäyänampaq kaqta rikärishun. Wakin casädukunapaqqa, casädu kawëninkuna manam shuyaräyanqannötsu y hasta wakinkunaqa engañashqanömi sientikuyan. ¿Imataraq rurayanman? Itsa Israel nacionta Jehovä imanö tratanqanman pensayanman. Pëqa israelïtakunapaq qowankuna cuenta kanqantam nirqan (Is. 54:5; 62:4). Tsëqa mana alli casädu kawakïnömi karqan. Peru Jehoväqa manam pëkunata rasllatsu jaqirirqan. Israelïtakunataqa kutin kutinmi perdonarqan y conträtuta ruranqanmanmi imëpis yarpararqan (leyi Salmus 106:43-45 *). ¿Manaku Jehoväpa tsënö kuyakïninqa alläpa gustamantsik?

18 Jehoväta kuyaq casädukunaqa, pënöllam imatapis rurëta procurayan. Casädu kawakïninkuna fäcil mana kaptimpis, Biblia ninqannö mana kaptinqa manam rakikëta tïrayantsu. Jehovä juntanqanta y ishkankuna juntu sïguiyänanta munanqantam entiendiyan. Jina Bibliachöqa nin, cristiänukunaqa divorciakïta y jukwan casakïtaqa puëdiyan Dios michanqan oqllanakur ruranakïman parëjan ishkishqa kaptinllam (Mat. 19:5, 6, 9). Casädu kawëninkuna alli kanampaq imëkanöpa kallpachakurmi, Jehoväpa Gobiernunman qaqëkäyan.

19. Jutsallakurirqa, ¿imatataq ruranantsik?

19 Jutsasapa karninmi, höraqa Jehoväta llakitseq kaqta imatapis rurarintsik. Pëqa tsëta musyanmi, tsëmi kuyamarnintsik Tsurinta kachamurqan salvamänantsikrëkur chaninta pagakur wanunampaq. Tsëmi ima jutsamampis ishkirirqa perdonëkamänapaq Jehoväta mañakunantsik (1 Juan 2:1, 2). Jutsallakunqantsikpita llakikur kakunantsikpa rantinqa, ruranqantsikpitam yachakunantsik. Diosman markäkur sïguishqaqa, pëqa perdonamäshunmi y jutsantsikpita llakikïnintsikta qonqanapaqpis yanapamäshunmi. Y tsënöllam shamoq tiempuchöpis ruranqa (Sal. 103:3).

20. ¿Imanirtaq Jehovälla ciëluchö y Patsachö gobernanampaq derëchuyoq kanqanman qaqashwan?

20 Shumaq patsachöqa llapan nunakunatam Jehovälla gobernanqa, y llapantsikmi yachakushun alli rurëninkunapita (Is. 11:9). Tsëkunapitaqa kanampis yachakïkantsiknam. Y ichikllanam pishin, Jehovälla gobernanampaq derëchuyoq kanqampita pipis mana allita mana parlanampaq. Jehovälla ciëluchö y Patsachö gobernanampaq derëchuyoq kanqantaqa kananmi rikätsikunantsik. Tsëtaqa rikätsikushun cäsukurnin, mana jaqipa sirwirnin y pë ruranqannö ruranapaq kallpachakurninmi.

^ par. 11 Isaïas 48:17: “Këtam nishqa Jehovä, Rantishoqniki, Israelpa Santun: ‘Noqam Jehovä Diosniki kä, kikikipa biennikipaq yachatsishoqniki, y alli nänipa ëwanëkipaq pushashoqniki’”.

^ par. 17 Salmus 106:43-45: “Mëtsika kutim salvarqan, peru mana cäsukurmi kikinkuna mana alli portakuyarqan, y jutsankunarëkurmi mana allichö ushayarqan. Y qayakïpa rogakuyaptinqa pëqa rikarqanmi alläpa llakikïninkunata. Y pëkunawan ruranqan conträtutam yarpäreq, y alläpa alli karmi pëkunata ankupaq”.